Sunday, April 10, 2011

လူသားအက်ိဳးျပဳ ငုေရႊ၀ါ

ႏွစ္စဥ္ အတာက်ဴးသည့္ လတန္ခူးသို႔ေရာက္ေလတိုင္း ေရႊ၀ါေရာင္ ငုပန္းမ်ားသည္ ကံ႔ေကာ္ပန္း၊ ပိေတာက္ပန္းတို႔ႏွင့္အတူ အျပိဳင္အဆိုင္ ပြင့္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဤရာသီတြင္ ပိေတာက္ေတြ ေရႊရည္လူးသကဲ့သို႔ ငုေတြလည္း ေရႊရည္လူးကာ အခိုင္အခိုင္ ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ပြင့္ေလ့ရွိပါသည္။

ပိေတာက္၊ ကံ႔ေကာ္၊ ငုတို႔တြင္ ပိေတာက္ပန္းသည္ တရက္ပင္မၾကာ ႏြမ္းနယ္သြား၍ ကံ႔ေကာ္ပန္းသည္ကား ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ေတာ့ ခံပါေသးသည္။ ငုပန္းကား ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ တန္ခူးလ တလလံုးလိုလိုပင္ သူ႔အပြင့္မ်ားက သူ႔အပင္အား ေရႊရည္ဖံုးထားသည့္အလား ရက္ရွည္ပြင့္သည္။ ၾကည့္၍လည္း အလြန္လွသည္။ လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔က ငုေရႊ၀ါ-ဟု ၀ိေသသျပဳ ေခၚၾကသသကဲ့သို႔ ဒတ္(ခ်္)လူမ်ိဳးတို႔ကလည္း ငုေရႊ၀ါ ပြင့္ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ ေရႊမိုးေတြ ရြာေနသည္ ဟုပင္ တင္စားၾကသည္။

ငုပန္းသည္ အျမင္ဆန္း၍ ရႊင္လန္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ရနံ႔မသင္းသျဖင့္ ပန္ဆင္ျခင္းျပဳသူကား အလြန္နည္းလွသည္။ ထို႔ျပင္ ပန္းျမတ္ေတာ္၀င္အျဖစ္လည္း စာရင္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ငုေရႊ၀ါက လူသားအားလံုး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ့ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေနပါသည္။

ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ား၌ အသက္ရွည္ေဆးပင္ ေလးမ်ိဳး ေဖာ္ျပထားရာ ငုပင္ ပါ၀င္သည္။ ယင္းေလးမ်ိဳးတို႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ငု-ငုသီး၏အႏွစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာ္လည္း ပုပ္သိုးျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္း မရွိ။
(၂) ဆင္တံုးမႏြယ္-ဆင္တံုးမႏြယ္သည္ ခုတ္ထစ္ပိုင္းျဖတ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားသည့္တိုင္ အညႊန္႔ 
     အေညႇာက္ ထြက္သည္။
(၃) ရွားေစာင္းလက္ပပ္-ရွားေစာင္းလက္ပပ္သည္ ေျမမွႏုတ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ မညႇိဳးဘဲ 
     စိုျပည္ေနသည္။
(၄) ပန္းေပါင္းတေထာင္(ပ်ားရည္)-ပ်ားရည္သည္ ႏွစ္ေပ်ာင္းမ်ားစြာ မပုပ္မသိုး တည္ႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသီးတြင္ ငု၊ အပင္တြင္ ဆင္တံုးမႏြယ္၊ အရြက္တြင္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္၊ အရည္တြင္ ပ်ားရည္-ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ရွည္ေဆး ေလးပါး-ဟု ဆိုလိုသည္။

ဤ၌ ဆင္တံုးမႏြယ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် မေသေသာ (အမတာ) မေသပင္ျဖစ္၍ 
ငုသီးသည္ မည္သည့္အခါမွ် ပုပ္ေဆြးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ငုပင္သည္ (အဗ်ာဓိ) မနာပင္ မည္၏။ 
ထို႔အတူ ဥႏွဲ (အုန္းႏွဲ) သည္ ၁၂-ရာသီပတ္လံုး အရြက္ေၾကြသည္ဟူ၍မရွိဘဲ အျမဲစိမ္းလန္းျပီး မည္သည့္အခါမွ် မအိုေသာေၾကာင့္ (အဇရာ) မအိုပင္ မည္၏-ဟု ေဆးက်မ္းမ်ား၌ ျပဆိုသည္။ 

မအို၊ မနာ၊ မေသ အမည္ရေသာ ထိုေဆးသံုးမ်ိဳးတို႔၏ အျမစ္ကို ဆတူျပဳ၍ ပ်ားရည္ႏွင့္စပ္ျပီး ဆီးသီးကင္းခန္႔ လံုးကာ ေန႔စဥ္ နံနက္တလံုး၊ ည တလံုး စားသံုးလွ်င္ က်န္းမာႏုပ်ိဳေစသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ငုသည္ ငုႀကီး(ဖြားဖက္)၊ ငုေရႊ (ငုစပ္)၊ ငုသိမ္-ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ငုႀကီး(ဖြားဖက္)ကို အမပင္ဟုေခၚ၍ ငုေရႊ(ငုစပ္)ကို အဖိုပင္ဟု ေခၚၾကသည္။ ငုပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္း၌မူ ငုႀကီး-ငုေရႊပင္၊ ငုစပ္-ပန္းေရာင္အပြင့္မ်ား အကိုင္းေပၚတြင္ အဆုပ္လိုက္ အခို္င္လိုက္ပြင့္ေသာ ငုပင္တမ်ိဳး။ ဖြားဖက္ပင္ ငုေရႊ-ငုသိမ္-ငုစပ္ပင္ႏွင့္ ဆင္ေသာ ငုပင္။ (အပြင့္မ်ား အစင္း၊ ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာေန၍ အနံ႔သင္းသည္)ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ငုသည္ ေရႊ၀ါေရာင္အပြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းကို ပါဠိဘာသာအားျဖင့္ ေဟမပုပၨ-ဟုလည္း ေခၚၾက၏။ ထို႔ျပင္ ငုေဟာပရိယာယ္တြင္ ဒီဃဖလ-အသီးရွည္ပင္-ဟုလည္း ဆိုထား၏။ ပါဠိက်မ္းမ်ားတြင္ ကဏိကာရသဒၵါသည္ ငုကိုေဟာေသာ အုပ္စု၌ ပါ၀င္၍ မဟာေလွခါးကိုေဟာေသာ သဒၵါအုပ္စုမ်ား တြင္လည္း ကဏိကာေရာ၊ ပါဒပုပၨလ၊ ပရိဗ်ာဓ-ဟူ၍ ပါရွိ၏။ အခ်ိဳ႔ဆရာမ်ားကမူ ၁၂-ရာသီပင္ဟု ျပန္ဆိုထား၏။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ငုႏွင့္ မဟာေလွခါး တျခားစီသာ ျဖစ္၏။

ငုသည္ ပင္လတ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ အရြက္မွာ အနည္းဆံုး သံုးလက္မမွ ခုနစ္လက္မခန္႔ ရွည္၍ အေၾကာေလးမ်ား ပါရွိသည္။ အရြက္ပံုစံ ရွည္ေမ်ာေမ်ာရွိ၍ ရြက္ထိပ္ခၽြန္းသည္။ အသီးမွာ သီးေတာင့္ရွည္မ်ိဳးျဖစ္၍ တေပေက်ာ္ ရွည္သည္။ ငုႀကီးမ်ိဳး၏ အသီးမွာ ႏွစ္ေပခန္႔ရွည္သည္။ အခ်ိဳ႔က အသီး၏ အတို, အရွည္ကိုၾကည့္၍ ငုတိုမ်ိဳး၊ ငုရွည္မ်ိဳးဟု ခြဲျခားၾက၏။ ငုပင္သည္ လံုးပတ္ သံုးေပမွ ငါးေပအထိရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။ အခိ်ဳ႔က အေစ့ကိုပ်ိဳး၍ အရိပ္ရပင္ (သို႔မဟုတ္) အလွအပအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ငုကို ရုကၡေဗဒအမည္အားျဖင့္ Cissia Fistulalinn-ဟုေခၚ၍ Caesalpiniaceae မ်ိဳးရင္းျဖစ္သည္။
အရသာႏွင့္ အက်ိဳးသြား အာနိသင္အေနအားျဖင့္ 
ငုသီးသည္ ခ်ိဳသက္သက္ျဖစ္၏။ ၀ိပါက၌ စပ္၏၊ ေလး၏၊ ၀မ္းမီးကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ 
အရြက္သည္ ႏူးညံ႔စြာ ၀မ္းသက္၏။ 
အပြင့္သည္ ေအး၏၊ ခါး၏၊ ဖန္၏၊ 
အႏွစ္သည္ ၀ိပါက၌ ခ်ိဳ၏။ ၀မ္းမီးကို ပြားေစ၏။ ၀မ္းသက္ေစ၏။ ႏႈတ္ျမိန္ေစ၏။ ႏူနာကို ပယ္၏။ အဖ်ားကို ေပ်ာက္ေစတတ္၏။ ေလတို႔ကို ပယ္ေစတတ္၏။ 
အျမစ္သည္ အေရျပား၊ ႏူနာ၊ အဆုတ္ေရာဂါတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳ၏။

ဂုဏ္ႏွင့္စြမ္းရည္အေနအားျဖင့္ ေၾကက်က္၏။ ႏႈတ္ျမိန္ေစ၏။ အဖ်ား၊ ႏွလံုး၊ ရတၱပိတ္နာ၊ ေလခ်ဳပ္၊ ထိုးေအာင့္နာတို႔ကို ႏိုင္၏။ အသီးသည္  ႏႈတ္ျမိန္ေစ၏။ ႏူနာကို ပယ္တတ္၏။ သည္းေျခကို ထုတ္ေဆာင္ တတ္၏။ သလိပ္ကို ႏိုင္၏။ အဖ်ား၌ေကာင္း၏။ အရြက္သည္ သလိပ္ႏွင့္အဆီကို ေျခာက္ေစ၏။ အဖ်ားႏွင့္ အခါခပ္သိမ္း သင့္၏။ မလတို႔ကို ေလ်ာ့ပါးေစ၏။ အနာေပါက္၌ အသားႏုတက္ေစ၏။ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၌လည္း ေကာင္း၏။ အပြင့္သည္ ႏႈတ္ျမိန္ေစ၏။ သလိပ္၊ သည္းေျခကိုႏိုင္၏။ အႏွစ္သည္ ႏူးညံ႔၏။ ေလ၊ သည္းေျခကို ႏိုင္၏။ အျမစ္သည္ အေရျပား၊ ႏူနာ၊ အဆုတ္နာ၊ လိင္နိမိတ္ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။


ေဆးအဘိဓာန္တြင္ ငုရြက္သည္ ပူ၊ ခ်ိဳ၊ ရသရွိ၏။ အဖ်ားရင့္ေသာအနာ၊ အထက္သို႔ဆန္တက္ေသာ ေလနာတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစတတ္၏။ ၀မ္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစတတ္၏။ အသီးသည္ ခ်ိဳ၏။ အားကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ၀မ္းခ်ဳပ္၍ စျမင္းခံေသာအနာ၊ အပုပ္အားႀကီးေသာအနာ၊ အစာမေၾက ေရာဂါ၊ ပိန္ႀကံဳေျခာက္ကပ္ေသာအနာ၊ ေလအားႀကီးေသာအနာတို႔ကို ႏိုင္၏။ အျမစ္သည္ ႏူးညံ႔ခ်ိဳေအးေသာ အရသာရွိ၏။ ဖ်ားနာ၊ ရင္နာ၊ ေလနာ၊ ေသြးနာ၊ ျမင္းသရိုက္နာမ်ားကို ႏိုင္၏ဟုလညး္ေကာင္း။


ဒဗၺဂုဏပကာသနီက်မ္းတြင္ ငုျမစ္သည္ ခ်ိဳေသာအရသာရွိ၏။ ဖ်ားနာ၊ ရင္နာ၊ ေလနာ၊ ေသြးနာ၊ ျမင္းသရိုက္နာ စေသာေရာဂါတို႔ႏွင့္ လြန္စြာသင့္ျမတ္၏။ ငုသီးသည္ ခ်ိဳ၏။ အားကို ျဖစ္ေစ၏။ ေလ၊ သည္းေျခ၊ ျမင္းသရိုက္နာတို႔ကို ပယ္ရွား၏။ အသံကိုေကာင္းေစ၏ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ငုသည္ ပဥၥငါးပါးလံုး ေဆးဖက္၀င္၏။ ေဆး၀ါးအသံုး၌ ငုႀကီး(ဖြားဖက္)ကို အသံုးမ်ားသည္။ 
* ေရယုန္နာေပါက္သူမ်ား အနာကို ငုရြက္သတၱဳရည္ျဖင့္ လိမ္းက်ံေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* အဆစ္ေရာင္သူမ်ား ငုရြက္ကို ပူေႏြးေအာင္လုပ္၍ ေရာင္ေသာေနရာ၌  ယင္းငုရြက္ ပူပူေႏြးေႏြးျဖင့္ 
  ၾကပ္ထုပ္ထိုးေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* ၀မ္းခ်ဳပ္သူမ်ား ငုရြက္ႏုႏုကို ဟင္းခ်က္ေသာက္လွ်င္ ၀မ္းမွန္ေစႏိုင္သည္။
* ႏူနာ၊ ပိုးေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါမ်ားအတြက္ ငုရြက္ႀကိတ္ရည္ျဖင့္ မၾကာခဏ လိမ္းက်ံေပးလွ်င္ 
   သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* ထံုက်ဥ္ကိုက္ခဲေနသူမ်ား ငုရြက္၊ အုန္းႏွဲရြက္၊ သေဘၤာ မဲဇလီရြက္တို႔ကို ဆတူႀကိတ္၍ ယင္းကို 
  ၾကခတ္၀ါးစိမ္း အဆစ္တခု၌ထည့္ မီးဖုတ္ျပီး လက္ဖက္ေျခာက္ခတ္ေသာက္သကဲ့သု႔ိ ခတ္ေသာက္လွ်င္ 
  သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* နားပုပ္၊ နားျပည္ယို ေရာဂါျဖစ္သူမ်ား ငုရြက္ႏွင့္ ေၾကာင္ပန္းရြက္ကို အရည္ညႇစ္၍ ၄င္းအရည္ျဖင့္ 
   နား၌က်ပ္ေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* အတက္၊ အကိုက္၊ ဒူလာပါဒရက္၊ မီးယပ္ထံု၊ မီးယပ္ခ်ည့္ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ ငုေရႊသီးအႏွစ္ ငါးက်ပ္သား၊ ထန္းလ်က္ ငါးက်ပ္သား၊ ပ်ားရည္ ငါးက်ပ္သား၊ ဆားေလွာ္ ႏွစ္က်ပ္ရွစ္ပဲသား၊ ေပြးကိုင္း တဆယ္က်ပ္သားတို႔ကို ေတေဆးအျဖစ္ေဖာ္စပ္စားလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။


* ေပြး၊ ၀ဲ၊ ေသြးဆိုး၍ျဖစ္ေသာ အေရျပားနာမ်ားအတြက္ ငုေခါက္ (သို႔မဟုတ္) ငုျမစ္ကိုေသြး၍ အနာ၌ 
   လိမ္းက်ံေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* မ်က္စိမ်က္သား ယားယံသူမ်ား ငုစပ္ေခါက္၊ ေရသိမ္၊ ေက်ာက္ခ်ဥ္တို႔ကို  ပံုးရည္ႏွင့္ ဆတူေသြး၍ စစ္ျပီး 
   မ်က္စဥ္းခတ္ေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* နားယားသူမ်ား နားကို ငုသီးအႏွစ္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ အစက္ခ်ခတ္ေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* ကေလးမ်ား ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္၊ ေလထိုးျခင္းတို႔အတြက္ ငုႏွစ္အေခါက္ကိုေသြး၍ ကေလး၏ 
   ခ်က္ပတ္လည္၌ လိမ္းက်ံေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* စျမင္းခံ၍ ၀မ္းမမွန္ျဖစ္ေနသူမ်ား ငုသီးအႏွစ္ ႏွစ္ပဲသားႏွင့္ မန္က်ည္းမွည့္အႏွစ္ ႏွစ္ပဲလားတို႔ကို ဆတူေရာစပ္၍ ညပိုင္းတြင္ ေရစိမ္၍ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္၌ ေလးပဲသားခန္႔ ေသာက္လွ်င္ စျမင္းေပ်ာ္၍ ၀မ္းမွန္ေစႏိုင္သည္။


* အသက္ရွဴျပြန္ေခ်ာင္း ေဖာက္ျပန္ေသာေရာဂါအတြက္ ငုသီးအႏွစ္ကို ျပဳတ္၍ေသာက္လွ်င္ 
   ၀မ္းအနည္းငယ္ သက္ျပီး အသက္ရွဴေခ်ာင္လာေစႏိုင္သည္။
* ေ၀ွးဥေရာင္သူမ်ား ငုသီးအႏွစ္ ငါးမတ္သားကို ေရခုနစ္က်ပ္ ရွစ္ပဲသားႏွင့္ ငါးမတ္သားက်န္ေအာင္က်ိဳ၍ 
 ယင္းအထဲသို႔ ႏြားႏို႔ ႏွစ္က်ပ္တမတ္သား (သို႔မဟုတ္) ေထာပတ္အနည္းငယ္ႏွင့္စပ္၍ ေခါက္ေသာက္လွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* ဆီးေအာင့္ ဆီးခ်ဳပ္ ဆီး၌ေသြးပါသူမ်ား ငုသီးအႏွစ္ကိုေသြး၍ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ခ်က္၌ လိမ္းက်ံေပးလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
* ေလနာေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား ငုျမစ္ကို ႏြားႏို႔ ႏွစ္က်ပ္သားႏွင့္ျပဳတ္၍ ေန႔စဥ္ နံနက္တိုင္း လက္ဖက္ရည္အၾကမ္းပန္ကန္ တလံုးခန္႔ ေသာက္လွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။

* အသာ၀ါေရာဂါျဖစ္သူမ်ား ငုျမစ္ကို ႏုပ္ႏုပ္စဥ္း၍ သံုးခြက္တခြက္တင္ ျပဳတ္ျပီး သၾကား သင့္ရံုခတ္ကာ တေန႔သံုးႀကိမ္၊ လူႀကီးတခါေသာက္ လက္ဖက္ရည္အၾကမ္း ပန္းကန္တလံုးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ဟင္းစားဇြန္း တဇြန္းခန္႔တို္က္လွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ 
ေနာက္တနည္းမွာ- ငုေခါက္ကို သံုးခြက္တခြက္တင္ ျပဳတ္၍ ယင္းအထဲသို႔ ထန္းလ်က္ သင့္ရံုထည့္ျပီး အသက္အရြယ္အလိုက္ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာက္ႏိုင္သည္။
* ပိုးေလာင္ေသာအနာနဲ႔ ပိုးနာေရာဂါအတြက္ ငုျမစ္ကို ႏြားႏို႔ႏွင့္ျပဳတ္၍ ေသာက္လွ်င္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းသည္ ေလေရာဂါႏွင့္ ေသြးေရာဂါတု႔ိအတြက္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။
* လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ရွိသူမ်ား ငုျမစ္ႏုႏုကိုျဖစ္ေစ၊ ငုပင္အႏုေပါက္၏ အျမစ္ကိုျဖစ္ေစ ျပဳတ္၍ေသာက္လွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။


ငုႀကီး(ဖြားဖက္) ပါ၀င္ေသာ ေဆးလက္ဖက္ေျခာက္၏ အာနိသင္ကလည္း ထက္ျမက္လွသည္။ ယင္းနည္း၌ 
(၁) ငုႀကီး(ဖြားဖက္) ပင္၏ မႏု-မရင့္ အရြက္မ်ား
(၂) ေလာက္ေသရြက္ မႏု-မရင္မ်ား
(၃) တရုတ္စကား အေက်ာ္ျဖဴ အပြင့္မ်ား
(၄) အုန္းႏွဲရြက္ မႏု-မရင့္မ်ား
(၅) ျမင္းခြါပင္ ပဥၥငါးပါး
(၆) ထိကရံုးပင္ ပဥၥငါးပါးတို႔ ပါ၀င္သည္။


ေရွးဦးစြာ ယင္းပစၥည္းအမည္မ်ားကို ေနရိပ္၌ အေျခာက္လွန္း၍ ဆတူေရာ၊ ထို႔ေနာက္ အိုးသန္႔သန္႔တခု၌ ထည့္ျပီး မီးဖိုေပၚတင္၊ မတူးအျခစ္ေအာင္ေလွာ္၊ ယင္းကို လက္ဖက္ေျခာက္ခတ္ေသာက္ သကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ေသာက္လွ်င္ ဆီးေကာင္း၍ ေက်ာက္ကပ္ကို အားရွိေစသည္။ ၀မ္းမွန္၍ ေလလည္ေစသည္။ ယင္းမွာ သဘာ၀ဓမၼဆရာေတာ္ႀကီး၏ နည္းျဖစ္၍ ရသယနေဆးလက္ဖက္ေျခာက္အျဖစ္ ထင္ရွား၏။


ထို႔ျပင္ ငုသီးကို ေဆးရြက္ႀကီးတြင္ထည့္ေသာ အနံ႔ေမႊးေဆး ေဖာ္စပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ငုေခါက္ကို အထည္ဆိုးေဆးမ်ား လုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ သံခ်ေဆး၊ အရိုးအဆစ္နာေပ်ာက္ေဆး၊ အဆိပ္ေျဖေဆးမ်ား ေဖာ္ရာ၌လည္းေကာင္း သံုးၾကသည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ငုပင္သည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ အပင္တပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။


ေစတနာလႈိင္(ေရစႀကိဳ)
Ref:
* လက္ေတြ႔အသံုးခ် ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား(က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန)
* အသံုးခ် ျမန္မာ့ေဆးပင္မ်ား (တည္ေတာဆရာေတာ္)
* ရုပ္ျပ ပရေဆးအဘိဓာန္ (သဘာ၀ဓမၼဆရာ ဦးျမ၀င္း)
* ပံုျပ ေဆးအဘိဓာန္ (အရွင္နာဂသိန္)
* မီးဖိုေခ်ာင္မွ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား (ဦးလွခင္-ဆန္းညြန္႔ဦး)
* ေတာ္၀င္ပန္းႏွင့္ လမ္းေဘးေဆးပင္မ်ား (ေမာင္ယဥ္ႏြယ္)
* ျမန္မာအဘိဓာန္အက်ဥ္း အတြဲ-၁ ျမန္မာစာ အဖြဲ႔
* အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပန္း (ပ်ဥ္းမနား-ေမာင္နီသင္း) သုတပေဒသာ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ။


(ဂမၻီရမဂၢဇင္း ၂၀၁၀-ဧျပီလ)

No comments: