Monday, April 11, 2011

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ လာဘ္ရႊင္ လာဘ္ပြား ဂါထာေတာ္

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္္စင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္၌ ဘုရား ပုထိုး ေစတီမ်ား တည္ခဲ့ေသာ သာသနိက အေဆာက္အအံုေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလ်က္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီး တပါးဟူ၍ သိရွိေနၾကပါသည္။ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီအဖို႔ မည္သည့္အရပ္၊ မည္သည့္ေဒသမဆို ေသဒစာရီ ႀကြခ်ီေလတိုင္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ သည့္အတြက္ ေလ့လာစူးစမ္းလိုက္ေသာအခါ ဓနသိဒၶိအရာ၌ လြန္စြာမွထက္ျမက္လွသည့္ ဂါထာတပုဒ္အား စြဲျမဲစြာရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ဟု မွတ္သားမိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဂါထာကား သဗၺမဂၤလာ ဂါထာ-သို႔တည္းမဟုတ္-သဗၺဇယမဂၤလာ ဂါထာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

သဗၺမဂၤလာဂါထာ (၀ါ) သဗၺဇယမဂၤလာ ဂါထာေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႔၊ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသတို႔ လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိေသာ ဂါထာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဂါထာေတာ္မွာ မူကြဲမရွိပါ။ တခုတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

သဗၺ-အလံုးစံုေသာ၊
ဇယ-ေအာင္ျမင္မႈ၊
မဂၤလာ-ႀကီးပြားတိုးတက္မႈ။
သို႔ျဖစ္၍ သဗၺဇယမဂၤလာ ဂါထာသည္ အဘက္ဘက္မွ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တိုးတက္ေစေသာ ဂါထာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တခါက မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီးက အေမးရွိခဲ့သည္။
နိကာယ္ ငါးရပ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေသာ သတင္းေမႊးႀကိဳင္သည့္ သဗၺမဂၤလာမွာ မည္သည့္မဂၤလာ ျဖစ္ပါသနည္း။
ထိုအေမးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း အေျဖရွိခဲ့ပါသည္။
နာမည္ႀကီးေသာ သဗၺမဂၤလာ ဂါထာဆိုသည္မွာ နိဒါနသံယုတ္ ပါဠိေတာ္၌ ပါရွိသည့္ ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ-အစခ်ီေသာ ဂါထာေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဗုဒၶ၏ပိဋကတ္ေတာ္၌ ပါဠိဂါထာေတာ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိပါသည္။ ထိုမွ်မ်ားျပားလွစြာေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားအနက္ တဂါထာတည္းသာ ရွားရွားပါးပါးရွိသည့္ ဂါထာေတာ္မွာ သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဂါထာေတာ္သည္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ လက္စြဲဂါထာေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါဂါထာေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိပါသည္။

သီဟိုဠ္ျပည့္ရွင္  (ယခု သီရိလကၤာ) ဘာတိကမင္းႀကီးသည္ တေန႔သ၌ ပညာရွိတဦးအား နန္းေတာ္သို႔ ပင့္ဖိတ္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ပညာရွိအား ရတနာသံုးပါးနဲ႔ အက်ံဳး၀င္ ဆက္စပ္ေသာ ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ဂါထာေတာ္တပုဒ္အား ရြတ္ဆုိခ်ီးျမႇင့္ပါရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ ပညရွိႀကီးက " ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ-...အစခ်ီ သဗၺမဂၤလာဂါထာေတာ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။ မင္းႀကီးလည္း ပိဋကတ္သံုးပံု ႏွံ႔စပ္ေသာ ပညာရွိႀကီးအား ဆုေတာ္ေငြမ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ သည့္အတြက္ အဆိုပါ ဂါထာေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေႏွာင္းလူတို႔က လာဘ္ရႊင္ေငြ၀င္ ဂါထာေတာ္၊ ေရႊလာေငြလာ ဂါထာေတာ္-ဟု သတ္မွတ္ယူဆခဲ့ျပီး ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ၾကသူတိုင္း ထူးကဲေသာ အက်ိဳးအာနိသင္္ကို ရရွိခံစားခဲ့ၾကရေလသည္။ အဆိုပါ ဂါထာေတာ္မွာ---

ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊
ရတၱိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊
စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ။
အထ သဗၺ မေဟာရတၱႎ၊
ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အနက္အဓိပၸါယ္မွာ---
ေနမင္းႀကီးသည္ ေန႔အခါ၌သာ ထြန္းလင္းႏိုင္၏။
လမင္းႀကီးသည္ ညအခါ၌သာ ထြန္းလင္းႏိုင္၏။
ျပည္ရွင္မင္းတို႔သည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္မွသာ ဘုန္းအရွိန္အ၀ါ ထြန္းလင္းႏိုင္၏။
ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ စ်ာန္သမာပတ္ ၀င္စားေနသည့္အခါမွသာ သပၸါယ္ေတာ္မူႏိုင္၏။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ကမူ ေနရာတိုင္း အခါတိုင္း အခ်ိန္တိုင္း၌ ထာ၀စဥ္ သပၸါယ္စြာ ထြန္းလင္းေတာ္ မူပါေပသတည္း။

အၾကည္ေတာ္မင္း ဦးသံမႈိက အဆိုပါဂါထာေတာ္၏ အဆံုး၌ 
တာဒိသံ ေတဇ သမၸႏၷံ၊
ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ အာဒရံ။ ----- ဟူ၍ ႏွစ္ပါဒ ျဖည့္စြက္ခဲ့၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာသမုိင္း၀င္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတပါးျဖစ္ေသာ ရေသ့ႀကီး ဦ;ခႏၲီကလည္း   ဒိ၀ါ တပတိ ...အစခ်ီေသာ ဂါထာေတာ္၏ အဆံုး၌---
နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န၊
သေဗၺ ပူေရႏၲဳ သကၤပၸါ။ ----- ဟူ၍ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ပါဒ ျဖည့္စြက္ ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ လက္စြဲဂါထာေတာ္အား"လိုတရ ဂါထာ? စီးပြားလာဘ္လာဘ ရႊင္လန္းေစေသာ ဂါထာေတာ္" အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ယံုၾကည္သဒၶါစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ၾကကုန္၏။

ထိုသို႔ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာ၊ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ ဂါထာေတာ္ (၀ါ) ၄င္း စြဲျမဲစြာ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ခဲ့ေသာ ဂါထာေတာ္အား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏိုင္ေစေၾကာင္း တင္ျပေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ဓႏုျဖဴ ဆရာေတာ္
(ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္း ၂၀၁၀-ႏို၀င္ဘာလ)

No comments: