Sunday, April 3, 2011

ဒါန, သီလ, ဘာ၀နာ

လွဴၾက, တန္းၾက၊ ေပးစြန္႔ၾက၊ ဒါနကုသိုလ္ေပ။
ဆိုသည္ႏွင့္အညီ ဆင္းရဲသားဘ၀မွ ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္၍ လူခ်မ္းသာဘ၀သို႔ ေရာက္ေစတတ္သည့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲျခင္းဟူေသာ ဒါနကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္အားထုတ္သင့္ၾကပါသည္။

ေစာင့္ၾက, ထိန္းၾက၊ ေစာင့္စည္းၾက၊ သီလ ကုသိုလ္ေပ။
ဆိုသည္ႏွင့္အညီ အပါယ္ေလးပါးမွ ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္၍ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ သုဂတိဘ၀သို႔ ေရာက္ေစတတ္သည့္ ေစာင့္ထိန္းေစာင့္စည္းျခင္း ဟူေသာ သီလကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္အားထုတ္သင့္ၾကပါသည္။


ရႈၾက, မွတ္ၾက၊ ပြားမ်ားၾက၊ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္ေပ။
ဆိုသည္ႏွင့္အညီ သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္သည့္ ရႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းဟူေသာ ဘာ၀နာကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္အားထုတ္သင့္ၾကပါသည္။


ခ်မ္းသာႀကီးဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက

1 comment:

rose said...

thank you my friend ft sayadaw.......