Thursday, April 14, 2011

ထူးျခားလကၡဏာ စံုစံုညီ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ

ျမန္မာႏိုင္ငံကား ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္၏။ သာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းရန္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စြမ္းစြမ္းတမံ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုထိုေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ အာဇာနည္မ်ားတြင္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီမွာ မ်ားစြာထင္ရွားလွပါသည္။ 

ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ထြက္ရပ္ေပါက္ သိဒၶိရွင္ ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္ႏွင့္ အတိတ္ဘ၀မ်ားစြာ၌ ေရစက္ဆံုၾကကာ တဦးပါရမီကို တဦးက ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သာသနာႏွစ္ (၂၅၀၀)ေက်ာ္တြင္ ဘုရားရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရ သထံုျပည္ႏွင့္ ရာမညတိုင္းလံုးဆိုင္ရာတြင္ သာသနာ့ဓာတ္ပႏၷက္ ရိုက္ႏွက္ေတာ္မူရန္ ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္က ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီအား အပ္ႏွင္းလႊဲအပ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ၀ိဇၨာဓိုရ္ပုရပိုက္မွတ္တမ္း၌ အတိတ္ဘ၀တခုတြင္ ဘိုးေတာ္ ေအာင္မင္းေခါင္သည္ ဓမၼေစတီျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီမွာလည္း ဓမၼေစတီ ဓမၼပါလရဟန္း ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္။ 

ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးကို လွည့္လည္ကာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး တည္တံ႔ျပန္႔ပြား ႏိုင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့၏။ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္တည္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေစတီေတာ္ မ်ားကို တည္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါေစတီမ်ားမွာ ထင္ရွားၾကေလ၏။

၁။ သထံုျမိဳ႔တြင္ အ႒ကထာက်မ္းျပဳ ဗုဒၶေဃာသအရွင္ တည္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားကို 
    ထပ္မံျပဳပင္ တည္ထားျပီးေျမာက္ခဲ့၏။(ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၁၂၅-ေတာင္ ရွိပါသည္)
၂။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔အနီး ခရံုဂူေတာင္အတြင္း၌ သက်သီဟဘုရားႀကီးကို တည္ထားျပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ 
    ထို႔အျပင္ သိမ္း၊ ေစာင္းတန္း၊ ဇရပ္၊ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။
၃။ သထံုခရိုင္ သစ္ဆိပ္အနီး ကႆဖရြာ ကႆဖေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ မဥေတာင္ေပၚ၌ အရွင္ 
    မဟာကႆဖမေထရ္ ယူေဆာင္လာသည့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေရႊပန္းငါးခိုင္အား ဌာပနာ၍ 
   တည္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆုေတာင္းျပည္ဘုရားကို ထပ္မံတည္ထားျပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ 
   (ဉာစ္ေတာ္အျမင့္ ၇၅-ေတာင္ရွိ၏။)
၄။ ဟံသာ၀တီျပည္ရွိ ဓနုတ္ဘုရားႀကီးကို ထပ္မံျပင္ဆင္၍ တည္ထားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 
   (ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ 
    ၁၂၅-ေတာင္ရွိ၏။
၅။ ဖ်ာပံုခရိုင္တြင္ သမိန္ေထာရာမ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားႀကီးကို တည္ထားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 
    ( ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္ ၇၅-ေတာင္ ရွိ၏)
၆။ ပုသိမ္ခရိုင္ ၀ါးခယ္မျမိဳ႔နယ္ မရမ္းက်ိဳက္ပိ၌ စိတ္ဘုရားကို တည္ထားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။    
    (ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၉၉-ေတာင္ ရွိ၏။)
၇။ က၀ျမိဳ႔နယ္၌ ေလးကၽြန္းမာရ္ေအာင္ ေစတီေတာ္ကို တည္ထားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 
    (ဉာဏ္ေတာ္ ၇၅-ေတာင္ရွိ၏)
၈။ အဆိုပါ ေလးကၽြန္းမာရ္ေအာင္ ဘုရားအနီး ေျမေနရာတြင္ ပုပၸါးေတာင္ကလာပ္ ပုံသ႑ာန္ျပဳလုပ္၍  
   ေတာင္ကလာပ္ပံုေပၚတြင္ ေအာင္ဆုပန္ေစတီေတာ္တဆူ တည္ထားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 
   (ဉာဏ္ေတာ္ ၃၇-ေတာင္ ရွိ၏။)

ဤကား ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီ၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အနက္မွ တစိတ္တေဒသမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ပါရမီရွင္ပုဂၢိဳလ္တဦး ျဖစ္၏။ ၄င္း၌ ထူးျခားေသာ လကၡဏာႀကီးငယ္မ်ားရွိေလရာ ေလ့လာမိသမွ် တင္ျပရသည္ရွိေသာ္---

၁။ မ်က္ႏွာေတာ္တြင္ နဖူးျပင္က ဆင္ဦးကင္းကဲ့သို႔ ပံုသ႑ာန္ရွိျခင္း။
၂။ လည္ပင္းတြင္ လည္ရစ္သံုးတန္ ရွိျခင္း။
၃။ လက္ရင္း၌ ၾကာဖိုၾကာမ ရွိျခင္း။
၄။ လကၡဏာတြင္ ငါးၾကင္းပံုေတာ္ ေပၚေနျခင္း။
၆။ လက္ရင္းတြင္ အရစ္ ဆယ့္ကိုးရစ္ရွိျခင္း။
၇။ ေျခသလံုးတြင္ ေျမြသ႑ာန္ ေျမြမ်က္လံုးႏွစ္လံုး ရွိျခင္း။
၈။ ေျခဖ၀ါးတြင္ ၾကက္ေျခခတ္မ်ား ပါရွိျခင္း။
၉။ ဒူးတြင္ ဆင္ဦးႏွာေမာင္းပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ရွည္လ်ားစြာရွိျခင္း။
၁၀။ လက္ဖ၀ါးတြင္ စကား၀ါအပြင့္ ပါရွိျခင္း
စေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရေပရာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ ပါရမီရွင္ျဖစ္ေသာ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာသနာသမိုင္းတြင္ ထာ၀ရထင္ရွားေနမည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူးပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့၏။

ေမာင္စံထား (ဓႏုျဖဴ)
(ေရာင္ျပန္မဂၢဇင္း ၂၀၁၀-ႏို၀င္ဘာလ) 

က်မ္းကိုး။
စာျပဳဆရာႀကီး ဦးေပၚဦး၏ ထြက္ရပ္ေပါက္ ရာဇ၀င္။

No comments: