Friday, April 8, 2011

ေမတၱာ

ေမတၱာဆိုတာ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚမွာ အက်ိဳးလိုလားျပီး ပုိ႔တဲ့ ေမတၱာက တမ်ိဳး၊
အက်ိဳးမဲ့ ပယ္ရွားျပီး ပို႔တဲ့ ေမတၱာက တမ်ိဳး-လို႔ ၂-မ်ိဳးရွိပါတယ္။

(အက်ိဳးလိုလား ေမတၱာ)
၁။ ဘံုသံုးဆဲ့တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၂။ ဘံုသံုးဆဲ့တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ဘယာေဘးမွ ေ၀းပါေစ။

၃။ လန္႔တတ္ မလန္႔တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၄။ ျမင္ဖူး မျမင္ဖူး၊ ႏွစ္ဦးမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၅။ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၆။ ေ၀းေန နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၇။ ဘ၀ဇာတ္သိမ္း၊ မသိမ္းမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၈။ သေႏၶ ပ၀တၱိ၊ ႏွစ္ရွိမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။

၉။ ရွည္-တို-အလတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၁၀။ ႀကီး-ငယ္-လယ္လတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၁၁။ ၀ိုင္း-ေသး-လယ္လတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။

( အက်ိဳးမဲ့ပယ္ရွား ေမတၱာ) 
၁။ တေယာက္သူကား၊ တေယာက္အား၊ လွည့္စားအျပဳ ကင္းပါေစ။
၂။ တရပ္ရပ္တြင္၊ တေယာက္ျမင္၊ မာန္၀င္ေထမဲ့ ကင္းပါေစ။
၃။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ထင့္၊ ေဒါသျဖင့္၊ ျပဳက်င့္ဆင္းရဲ ကင္းပါေစ။ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ

No comments: