Sunday, April 10, 2011

ပဥၥပြတ္

ပဥၥပြတ္နံ,ျဂိဳဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသည့္ စာရႈသူမ်ား မ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ မသိေသးသူမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္ရာ ပဥၥပြတ္အေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 
ပဥၥပြတ္ ဆိုသည္မွာ မိမိလုိရာနံကို မူလပထမ အစထား၍ ေရတြက္ေသာ္ ငါးခုေျမာက္ျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ-မိမိလိုရာနံသည္ တနဂၤေႏြျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔။ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ကို မူလပထမ အစထား၍ေရလွ်င္
တနဂၤေႏြ(၁) တနလၤာ(၂) အဂၤါ(၃) ဗုဒၶဟူး(၄) ၾကာသပေတး(၅) စသည္ျဖင့္ အစဥ္အတိုင္းရွိရာ ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ လိုရာနံ တနဂၤေႏြ၏ ပဥၥပြတ္နံ, ျဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) တနဂၤေႏြ သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ ၾကာသပေတး။
(၂) တနလၤာ သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ ေသာၾကာ။
(၃) အဂၤါ သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ စေန။
(၄) ဗုဒၶဟူး သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ တနဂၤေႏြ။
(၅) ၾကာသပေတး သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ တနလၤာ။
(၆) ေသာၾကာ သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ အဂၤါ။
(၇) စေန သားသမီးအတြက္ ပဥၥပြတ္သည္ ဗုဒၶဟူး။

No comments: