Friday, April 8, 2011

ပစၥည္းေပ်ာက္ရင္ ဒီမွာရွာ

သင္ ဘာပစၥည္းေပ်ာက္ေနသလဲ
ဘယ္ေန႔က ေပ်ာက္သလဲေျပာပါ။ ရွာဖို႔ေနရာ ေျပာပါမည္။

(၁) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္ပါက အို-ၾကင္-ယာ-ဥဒေက-ဆိုသည့္ စာခ်ိဳးအတိုင္း 
အို-တနဂၤေႏြေန႔၌ ကၽြဲ, ႏြား ဥစၥာေပ်ာက္သည္ရွိ္ေသာ္ 
ၾကင္-တနလၤာမည္ေသာ အေရွ႔အရပ္မွတ္ထုတ္၍ 
ယာ-ဗုဒၶဟူးမည္ေသာ ေတာင္အရပ္ရွိ
ဥဒေက-ေရအနီး၌ ရွိအံ႔။

(၂) တနလၤာေန႔တြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္ပါက ၾကာ-ကန္-သူ-၀ေန- ဆိုသည့္အတိုင္း
ၾကာ-တနလၤာေန႔၌ ဥစၥာေပ်ာက္ေသာ္
ကန္-အေရွ႔အရပ္မွ ထုတ္ယူျပီး
သူ-ေသာၾကာေခၚ ေျမာက္အရပ္ရွိ
၀ေန-ေတာ္၌ ရွိအံ႔။

(၃) အဂၤါေန႔တြင္ ဥစၥာပစၥည္းေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္ စိတ္-တူ-၏-ဂူေပ- ဆိုသည့္အတိုင္း
စိတ္-အဂၤါေန႔၌ ဥစၥာပစၥည္းေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္
တူ-စေနမည္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွတ္ထုတ္၍
၏-တနဂၤေႏြမည္ေသာ အေရွ႔ေျမာက္အရပ္ရွိ 
ဂူေပ-လိုဏ္ဂူ ဥမင္တို႔၌ ရွိအံ႔။


(၄) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပ်ာက္ရွခဲ့ပါက လွ-ဒီ-သာ-ဂါေမ- ဆိုသည့္စာႏွင့္အညီ 
လွ-ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဥစၥာပစၥည္းေပ်ာက္ပါက
ဒီ-စေနမည္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွထုတ္၍
သာ-ေသာၾကာေခၚ ေျမာက္အရပ္ရွိ
ဂါေမ-ရြာ၌ ရွိအံ႔။

(၅) ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ေပ်ာ္-ရႊင္-ရာ-ပဗၺေတ- ဆိုသည့္အတိုင္း 
ေပ်ာ္-ၾကာသပေတးေန႔ ပစၥည္းေပ်ာက္ပါက
ရႊင္-ဗုဒၶဟူးမည္ေသာ ေတာင္အရပ္မွ ထုတ္ျပီး
ရာ-ရာဟုမည္ေသာ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ရွိ
ပဗၺတ-ေတာင္ကုန္းမွာ ရွိအံ႔။


(၆) ေသာၾကာေန႔တြင္ ပစၥည္းဥစၥာ ေပ်ာက္ခဲ့ပါက သင္-တို႔-ေမာင္-မေဂၢ- ဆိုသည့္အတိုင္း
သင္-ေသာၾကာေန႔ ပစၥည္းေပ်ာက္ပါက
တို႔-စေနမည္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွထုတ္၍ 
ေမာင္-ၾကာသပေတးမည္ေသာ အေနာက္ဘက္အရပ္ရွိ
မေဂၢ-လမ္းခရီး၌ ရွိအံ႔။


(၇) စေနေန႔တြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္ပါက တို႔-ေဆာင္-ပန္း-အာသေႏၷ-ဆိုသည္ႏွင့္အညီ 
တို႔-စေနေန႔၌ ဥစၥာေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္
ေဆာင္-အဂၤါမည္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အရပ္မွထုတ္၍
ပန္း-ၾကာသပေတးမည္ေသာ အေနာက္အရပ္ရွိ 
အာသေႏၷ-အိမ္ယာအနီး၌ ရွိအံ႔။


မင္းဣႏၵက (ေခတၱ-စစ္ကိုင္းေတာင္တန္း)

No comments: