Friday, April 8, 2011

အလွဴခံ တက်ိပ္ေလး

၁။ ဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၂။ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၃။ ဘုရားတပည့္သား ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) အရဟတၱဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၄။ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ က်င့္ၾကံေနေသာပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) အရဟတၱမဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၅။ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) အနာဂါမိဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၆။ အနာဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ က်င့္ၾကံေနေသာပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) အနာဂါမိမဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၇။ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) သကဒါဂါမိဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၈။ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ က်င့္ၾကံေနေသာပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) သကဒါဂါမိမဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၉။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၀။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ က်င့္ၾကံေနေသာပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
(သို႔မဟုတ္) ေသာတာပတၱိမဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၁။ သာသနာပအခါ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရေသာ ရေသ့တို႔အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၂။ သီလရွိေသာ လူ ပုထုဇဥ္တို႔အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၃။ သီလမရွိေသာ လူ ပုထုဇဥ္တို႔အား လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၄။ တိရစၧာန္တို႔အား လွဴဒါန္းျခင္း။


(လကၤာ) ဘုရားျမတ္စြာ၊ ပေစၥကာႏွင့္၊ ရိယာ ရွစ္၀၊ စ်ာန္ရ ဗာဟီ၊ ႏွစ္လီ ပုထုဇဥ္၊  တိရစၧာန္၊ လွဴခံ 
           တက်ိပ္ေလး။

* တိရစၧာန္ အလွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ ဆ-တရာ။
တိရစၧာန္တေကာင္ကို 
ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တနပ္စာ ၀ေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ 
ထိုအလွဴရွင္မွာ ဘ၀တစ္ရာ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း-ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရပါသည္။


* သီလမဲ့-လွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ တေထာင္သာ။
ဘာသီလမွ မရွိတဲ့ လူဆိုး, သူခိုး တေယာက္ကို 
ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တနပ္စာ ၀ေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ 
ထိုအလွဴရွင္မွာ ဘ၀တေထာင္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း-ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရပါသည္။

* သီလရွိ-လွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ တသိန္းပါ။
သီလရွိတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ကို 
ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တနပ္စာ ၀ေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ 
ထိုအလွဴရွင္မွာ ဘ၀တသိန္း အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း-ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရပါသည္။

* စ်ာန္ရ လွဴေလ၊ အက်ိဳးေတြ၊ ကုေဋ တသိန္းပါ။
သာသနာပမွာ စ်ာန္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ကို 
ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တနပ္စာ ၀ေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ 
ထိုအလွဴရွင္မွာ ဘ၀ ကုေဋတသိန္း အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း-ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရပါသည္။

* ေသာတာေလာင္း-လွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ သေခ်ၤပါ။ 
ေသာတာပန္ေလာင္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ကို 
ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တနပ္စာ ၀ေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ 
ထိုအလွဴရွင္မွာ ဘ၀ အသေခ်ၤ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း-ဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရပါသည္။

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ

1 comment:

rose said...

hi how are you ? THANK YOU SAYARTAW.....