Thursday, May 5, 2011

မိမိကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း

လူတိုင္းလိုလို တခါတရံ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ၾကံဳဖူးၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါက မိမိ၏ တေန႔တာလုပ္ေဆာင္မႈကိ္ု အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္ေသာက္ႏိုင္သည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဆးမသံုးဘဲ ေခါင္းကိုက္မႈသက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းတခုမွာ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာဂရုစိုက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို ဂရုစိုက္ေပးပါ။  

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မည့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးပါ။
ဤကဲ့သို႔ က်င့္သံုးပါက ေခါင္းကိုက္္ျခင္း ျပင္ထန္းမႈႏွင့္ ေခါင္ကိုက္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ေအာက္ပါ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားက်င့္သံုးပါ။
* က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေအာင္ စားေသာက္ရန္
အစာကို နပ္မွန္ေအာင္ စားပါ။ အစာလြတ္သြားသည္မွာ မေကာင္းပါ။ အထူးသျဖင့္ နံနက္စာကို စားျဖစ္ေအာင္ စားပါ။

* ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္ရန္
ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳေနစဥ္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ထြက္လာမည့္ ဓာတုပစၥည္း (Chemicals) အခ်ိဳ႔သည္ ဦးေႏွာက္မွ လက္ခံမည့္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ ခံစားမႈကို ျဖတ္ေတာက္ေပးပါသည္။ မိမိဆရာ၀န္မွ ခြင့္ျပဳလွ်င္ မိမိႏွစ္သက္သည့္ မည္သည့္အားကစားတခုခုကိုမဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊  စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ေရကူးျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္လွ်င္လည္း ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္စတင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

* အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ရန္
ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ နံနက္အိပ္ရာထခ်ိန္မွာ မွန္မွန္ ျဖစ္သင့္သည္။ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား၊ အားလပ္ရက္မ်ား  ျဖစ္သည့္တိုင္ အခ်ိန္မွန္မွန္ အိပ္၊ ထသင့္သည္၊ အိပ္ရာမ၀င္မီ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးစလံုး ေလွ်ာ့ထားပါ။ အိပ္ရာတြင္း၀င္ျပီး ၁၅-မိနစ္ခန္႔တြင္ အိပ္မေပ်ာ္ေသးပါက ျပန္ထျပီး စာဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္-တခုခုကို  ငိုက္မ်ဥ္းေစလာမည့္ အခ်ိန္ထိ လုပ္ပါ။ ကဖင္း သို႔မဟုတ္-စိတ္ကို ႏိုးၾကြေစသည့္ဓာတ္ပါေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးအခ်ိဳ႔မွာ အိပ္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္ကို သတိျပဳပါ။

* ကဖင္းဓာတ္ အမ်ားအျပား သံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ရန္
တခါတရံ ကဖင္းဓာတ္က ေခါင္းကိုက္မႈကို ထိန္းေပး၍ သက္သာေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႔ေသာ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားတြင္ ကဖင္းဓာတ္ပါတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ကဖင္းဓာတ္မ်ားစြာ (၆၀၀-မီလီဂရမ္၊ ေကာ္ဖီ ၄-၇ ခြက္ထိ) ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါက ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္ဆတ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။


စိတ္ဖိစီးမႈနည္းေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းပါ
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္  ေခါင္းကိုက္ျခင္းတြဲလ်က္ ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
* ဘ၀ရွင္သန္ ရပ္တည္ရန္ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေအးေဆးစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္
ဥပမာ တရက္တာအတြင္း မႏို္င္မနင္းျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖ်စ္ညႇစ္လုပ္ေဆာင္မည့္အစား မိမိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာတခုတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။ မလုပ္လွ်င္ရေသးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေခတၱထားျပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

* အခ်ိန္ကို ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ အသံုးျပဳရန္
အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ တေန႔တာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္သံးုသပ္၍ ကိုယ္စားလုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္က အျခားသူကို လုပ္ေဆာင္ေစရန္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အႀကီးစားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနသူျဖစ္က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနအတြင္း တဆင့္ျပီးမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

* ေခတၱအနားယူခ်ိန္ေပးရန္
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာသည္ဟု ထင္ပါက ေခတၱနား၍ ျဖည္းျဖည္းအေၾကာဆန္႔ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္-ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းကို အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ် လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအင္ကို ျပန္လည္အားျဖည့္ရန္။

* မိမိ၏ ခံယူခ်က္စရိုက္ကို ထိန္းညႇိရန္
အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္တတ္သည့္စိတ္ကို ေမြးရန္။
ဥပမာ-ကိစၥတခုကို စြမ္းေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေတြးမည့္အစား ဤကိစၥမွာ အေတာ္ေလးခက္ခဲေသာ္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ေတြးရန္။

* မလုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥကို ထားလိုက္ရန္
မိမိ မထိန္းႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥတရပ္အတြက္ စိတ္ေသာက မေရာက္ပါေစႏွင့္၊ ဤအတိုင္း လ်စ္လွဴရႈလိုက္ပါ။

ၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ---
ပခံုး၊ လည္ပင္းၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းေနျခင္းသည္ ေခါင္းကိုက္မႈကို အစပ်ိဳးေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းသည္ဟုထင္ပါက အပူ သို႔မဟုတ္-အေအးကို ပခံုး သို႔မဟုတ္  ဇက္ေပၚ တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရေႏြးအိတ္ သို႔မဟုတ္-ပုလင္း သို႔မဟုတ္-ေရေႏြးဖတ္ အသံုးျပဳ၍ သို႔မဟုတ္-ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အေအးသံုးမည္ဆိုပါက ေရခဲတံုးမ်ားကို ပလတ္စတစ္ အိတ္တြင္းထည့္၍ ပ၀ါျဖင့္ထုပ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

နည္းသယ္၊ ေခါင္းခြံ၊ ဇက္ႏွင့္ ပခံုးကို ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္-အျခားသူတဦးအား အကူအညီေတာင္း၍ ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာေလ်ာ့ေစပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ေလွ်ာ့ျပီး အနားယူပါ---
တေန႔တာ အလုပ္လုပ္ျပီးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို ႀကိဳးစားလုပ္ၾကည့္ပါ။ ပက္လက္လွန္ အိပ္လ်က္ အေနအထားျဖစ္ေစ၊ ထိုင္လ်က္အေနအထား ျဖစ္ေစ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ထားျပီး ၀င္သက္၊ ထြက္သက္ျပဳစဥ္ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္ေဖာင္းျခင္း၊ ပိန္ျခင္းကို တရားမွတ္သကဲ့သို႔ မွတ္ျပီး ၁၀-ႀကိမ္ခန္႔ျပဳပါ။ ဤသို႔ျပဳျခင္းကလည္း ၾကြက္သားေတာင့္တင္းျခင္းကို ေလ်ာ့ေစပါသည္။ ျပီးက ၂-၃ မိနစ္ခန္႔ ျငိမ္ျငိမ္ေလးထိုင္ပါ။

ေခါင္းကိုက္မႈကို ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းလုပ္ထားပါ---
ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းေရးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာက မိမိ၏ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို အစျပဳသည္ကိုသိရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ေခါင္းစကိုက္သည္ႏွင့္ စတင္မွတ္သားရန္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိဘာလုပ္ေနသည္၊ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ သက္သာသြားသည္ စသျဖင့္ ေရးမွတ္ထားပါ။ ထိုသို႔ ေရးထားျခင္းျဖင့္ မိမိ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားေနရခိုက္ ေခါင္းကိုက္မႈကို အစျပဳေပးေသာ အေျခအေနပံုစံကို သတိထားမိေပမည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာင္းလဲျပီးသည့္ေနာက္ မည္သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိလာသည္ကို မွတ္သားထားသင့္ပါသည္။

ရွန္ရွန္ (ဂ်ီပီ)
(အာေရာဂ်ံ မဂၢဇင္း ၂၀၀၈-ခု ဇန္န၀ါရီလ)

No comments: