Thursday, June 2, 2011

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္ မည္သူတြင္မဆို ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာ ျဖစ္ပြားမႈျပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္မႈတမ်ိဳး ျဖစ္ပလိမ့္မည္။ ေနထိုင္သူလူဦးေရ၏  ဝ ဒသမ ၅-ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁-ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ယင္းေဝဒနာ စြဲကပ္ႏိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသျဖင့္ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ မနည္းလွဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ခန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္းသာဆိုလွ်င္ လူဦးေရ ၄၈-သန္းမွ်ရွိေသာ စာေရးသူတို႔ႏို္င္ငံ၌ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ပြားသူ ဦးေရမွာ ၄-၅ သိန္းမွ် ရွိပါလိမ့္မည္။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းအတြက္ ကုသမႈပိုင္းမွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္၏။ သို႔ရာတြင္ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းကို ယေန႔ထက္တိုင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မသိရွိရေသးေခ်။ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါရွိေနျပီဟု ေရာဂါအမ်ိဳးအမည္ တပ္လိုက္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ မေရမရာ မေသမခ်ာ ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မၾကာခဏ ျဖစ္ေစႏိုင္သလို ကာယကံရွင္အတြက္ ေသြးလန္႔ေၾကာက္ရြံ႔စရာလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဝဒနာျဖစ္ပြားေနသူကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တတ္ဖို႔ လိုအပ္သလို ေဝဒနာအေၾကာင္း တိတိပပ နားမလည္သူမ်ားအတြက္လည္း မွန္ကန္သည့္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ သတင္းအခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာဖို႔ လိုအပ္ပါေသး၏။ ထို႔အျပင္ မွားယြင္းသည့္ အယူသည္းမႈမ်ားသည္ ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္ဆိုသလို ရွိရင္းစြဲ ေရာဂါအခံ အေျခအေနထက္ ပို၍ ဆိုးရြားလာေစႏိုင္ၾကေသးသည္။ လူအမ်ား သိသင့့္သိထိုက္ေသာ ဝက္ရူးျပန္ တက္ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းကို ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ တေန႔တေစာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း---
ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တက္ခ်က္ျခင္းကို တႀကိမ္တခါတည္း ေတြ႔ၾကံဳခံစားရရံုျဖင့္ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ ပါေခ်။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းအား ေရာဂါတခု အေနႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ေရာဂါျပလကၡဏာ တခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေပလိမ့္မည္။ ေရာဂါျပလကၡဏာတို႔မည္သည္ လက္ငုပ္လက္ရင္း ျဖစ္ေသာ ေရာဂါအခံေပၚ မူတည္၍ လူနာကိုယ္တိုင္ ခံစားရေသာ ေဝဒနာျဖစ္၏။ ဥပမာျပရလွ်င္-ေခါင္းမူးျခင္းသည္ ေရာဂါလကၡဏာတရပ္မွ်သာ ျဖစ္ျပီး ေခါင္းမူးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါတစံုတခုသည္ အရင္းခံ အေၾကာင္းအခ်က္အေနႏွင့္ တည္ရွိေနသည္။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာ အရင္းခံ ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ညႊန္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသူမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ယင္းသို႔ ျဖစ္တတ္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားေသာ အေထြေထြ က်န္းမာေရး အေျခအေန၌ သာမန္လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ မျခား ေကာင္းမြန္ေလ့ရွိၾက၏။ သူတို႔အမ်ားစုမွာ ပံုမွန္အသိဉာဏ္ရွိတတ္ၾကသည္။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္ လူ႔သက္တမ္းကို တိုေတာင္းေစေလ့ မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ စိတ္ေပါသြပ္ျခင္းကိုလည္း အမွန္တကယ္ပင္ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။

တက္ခ်က္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ---
တက္ခ်က္ျခင္းကို အဂၤလိပ္လို seizure ဟူ၍၄င္း၊ fit ဟူ၍၄င္း၊ convulsion ဟူ၍၄င္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾက၏။ လူ၏ဦးေႏွာက္တြင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အစြမ္းသတၱိရွိ၏။ အဆိုပါအစြမ္းသတၱိတြင္ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈတခုခု ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ တက္ခ်က္ျခင္း ေဝဒနာျဖစ္ေပၚလာေလ သည္။ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈသည္ ဦးေႏွာက္၏ အျခမ္းတျခမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ၌ တစိတ္တေဒသ တက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍ ယင္းသို႔ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္ႏွင့္ညာ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ အေထြေထြ တက္ခ်က္ျခင္း (generalised seizures) မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။
တက္ခ်က္သည့္ပံုစံ မ်ားစြာရွိ၏။ စကၠန္႔ပိုင္းမွ် သတိလစ္သြားျခင္းမွသည္ လံုးဝ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း ၾကြက္တက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တကုိယ္လံုး မထိန္းႏိုင္ဘဲ တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားအထိပင္ ျဖစ္ႏိုင္၏။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း၏ ေရာဂါျပလကၡဏာမ်ားမွာ တခါတရံတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေပၚတတ္ျပီး တခါတရံမွာေတာ့ ျဖစ္ေပၚရန္ ခဲယဥ္းလွ၏။ ေဝဒနာခံစားရပံု၌လည္း အျပင္းအေပ်ာ့ ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္၏။ ကာယကံရွင္တဦးတည္းမွာပင္ တက္ခ်က္ျခင္း ပံုစံမွာ တမ်ိဳးထက္မက ျဖစ္ေပၚႏိုင္၏။ တက္ခ်က္ျခင္းအမ်ားစုမွာ ရုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ျဖစ္ေပၚျပီး တခဏအၾကာတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အခံရွိသူတဦး၌ တက္ခ်က္ျခင္းမျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လူေကာင္းပကတိကဲ့သို႔ ေနထိုင္သြားေလ့ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို မွတ္သားရန္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား---
ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္၌ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္၏။ သို႔တေစ လူနာမ်ား၏ ေလးပံုသံုးပံုသည္  ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးေကာင္ဝင္ခ်ိန္ ကေလးႀကီးတို႔တြင္  ျဖစ္ပြားၾကေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အေၾကာင္းရင္းကိုမူ တိတိပပ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ယင္းသို႔ေသာ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းမ်ိဳးကို အေၾကာင္းမသိ ဝက္ရူးျပန္တက္ ခ်က္ျခင္း (Idiopathic epilepsy) ဟုေခၚေဝၚသတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။

ေဆးပညာရွင္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့၍ သိခြင့္ရျပီျဖစ္ေသာ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ ကေလးမေမြးဖြားမီ၊ ေမြးဖြားစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားျပီးအခ်ိန္တို႔၌ ဦးေႏွာက္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း။
၂။ ဦးေခါင္းပိုင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း။
၃။ ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း။
၄။ အဆိပ္အေတာက္ သင့္ျခင္း။
(အရက္၊ ခဲသတၳဳအဆိပ္အေတာက္)
၅။ ဦးေႏွာက္တြင္ ေရာဂါပိုးစြဲကပ္ျခင္း။
(ဦးေႏွာက္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါး ေရာင္ရမ္းျခင္း)။
၆။ ဦးေႏွာက္ က်ဴမွာအက်ိတ္အဖုမ်ား။
၇။ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေရာဂါအမ်ိဳးအမည္ကို ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလဲ---
ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းကို လူနာ၏ နာမက်န္းမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ လူနာကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈ၊ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ electroencephalogram, EEG အပါအဝင္ ေရာဂါရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံဖို႔လိုအပ္၏။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိတတ္၏။ ယင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္၍ သတိမူျခင္းျဖင့္ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အဆင့္သို႔ မေရာက္မီ ကုသမႈကို ေစာေစာစီးစီး ခံယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း၏ ေရာဂါလကၡဏာတခ်ိဳ႔မွာ---
၁။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို ဘာဆိုဘာမွ် အမွတ္မရေတာ့သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းမ်ား ရွိေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္-မွတ္ဉာဏ္ရႈပ္ေထြး၍ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းမ်ား ရွိေနျခင္း။
၂။ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ သတိမထားမိဘဲ မူးကနဲ မိုက္ကနဲ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္-မူးကနဲ မိုက္ကနဲ ျဖစ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အလြန္အမင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တတ္ျခင္း။
၃။ အလင္းစက္ အလင္းေျပာက္မ်ား တရိပ္ရိပ္သြားသည္ကို မၾကာခဏဆိုသလို ျမင္ေတြ႔ရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္-တုန္႔ျပန္မႈကင္းမဲ့စြာ ခံစားရျခင္း၊ သဘဝမက်စြာ ခံစားရျခင္း။
၄။ လက္ေမာင္းမ်ား သူ႔အလိုအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားျခင္း (အသားလႈပ္ျခင္း)

သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရပါလွ်င္ ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္  ရာဂါရွာေဖြေရးကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ေလရာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးက ဦးေႏွာက္လႈိင္း ပံုေဖာ္ေပးသည့္စက္ (EEG) ဦးေႏွာက္ပိုင္း ဓာတ္မွန္ အစရွိသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေရာဂါရွာေဖြေရး စက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ကို တိတိက်က် စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါျပီ။ သင္ခံစားေနရသည့္ ေရာဂါအမ်ိဳးအမည္ကို ေစာေစာစီးစီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေရာဂါႏုစဥ္မွာပင္ ကုသမႈ ခံယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းရန္ တပန္းသာပါသည္။

ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းကို ကုစားေပႏိုင္ပါသလား---
လက္ရွိအေနအထားအရ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းကို လံုးဝေပ်ာက္ေစမည့္ ကုထံုးကုနည္းဟူ၍ မေပၚေပါက္ေသးေခ်။ သို႔ရာတြင္ ေဝဒနာ၏ တစိတ္တေဒသကုိေသာ္၄င္း၊ အျပီးအျပတ္ေသာ္၄င္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကုသမႈခံယူေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝလမ္းခရီးကို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾက၏။ ကုသမႈ ထိေရာက္ထက္ျမက္ေစဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူနာအမ်ားစုမွာ ေသာက္ေဆးကို ေရရွည္မွီဝဲျခင္းအားျဖင့္ အေျခအေနတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေသာ္ျငားလည္း အနည္းစုမွာ ေဆးမတိုးဘဲ တက္ခ်က္ျခင္း ေဝဒနာကို ဆက္လက္ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။


၁။ ခြဲစိတ္ကုသမႈ---
ဦးေႏွာက္၏ ေသးငယ္ေသာေနရာ အစိတ္အိပိုင္းကေလး တခုတည္းကြက္၍ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါလွ်င္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းျဖင့္ တက္ခ်က္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ဦးေႏွာက္၌ က်ဴမာ အက်ိတ္ဖု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သူမ်ားကိုလည္း ခြဲစိတ္ကုသမႈျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါ၏။


၂။ ေန႔စဥ္စားသံုးသည့္ အစားအစာ---
အထူးတလည္ စီမံထားေသာ  ေန႔စဥ္စားသံုးစာသည္ တခါတရံတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္၏။
သင္ကိုယ္တိုင္ေသာ္မွ၄င္း၊ သင့္မိသားစု အဖြဲ႔ဝင္ တဦးဦးေသာ္မွ၄င္း၊ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ေဝဒနာကို ခံစားေနရပါလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို သတိျပဳလိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
၁။ ေဝဒနာခံစားေနရ၍ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆးဝါးမ်ားကို မွန္မွန္မွီဝဲပါ။
၂။ တက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔စြဲ၊ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္ အစရွိသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းစာအုပ္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ယင္းမွတ္တမ္းသည္ ဆရာဝန္၏ ကုသမႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ E.E.G ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ သံုးစြဲေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ အေျခအေနတို႔ကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။


ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ျခင္း---
ေရွးယခင္ကဆိုလွ်င္ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္တတ္သူအား လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ရွိၾက၏။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း ယင္းေဝဒနာရွင္မ်ားကို အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။
တိုးတက္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဝက္ရူးျပန္၍ တက္ခ်က္ျခင္းအခံရွိေသာ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လူရာသြင္း မခံရေသးေခ်။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ သူတို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ထားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အခံရွိသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ား လူေတာထဲ မတိုးခ်င္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းေဝဒနာႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူမ်ား၌ အခက္အခဲ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္။ လက္ရွိအေနအထားအရလည္း ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းအတြက္ လံုးဝေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးဟူ၍လည္း မေပၚေသး။ တက္ခ်က္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားသာ ရွိေနေပေသးသည္။


စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္မူ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ ေဆးဝါးအသစ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာျပီး ေဝဒနာရွင္မ်ား ဘဝသာယာလွပပါေစဟု ဆုေတာင္းရံုမွတပါး အျခားမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါျပီ။
ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အယူသည္းမႈမ်ား---
၁။ တက္ခ်က္ေနသည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ သင့္လွ်ာကို သင္မ်ိဳခ်ႏိုင္သည္။
-ခႏၶာေဗဒအရ သင့္လွ်ာကို ျပန္မ်ိဳခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
၂။ တက္ခ်က္ေနသူတဦး၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ တခုခုကို ထိုးသြင္းေပးရမည္။
-လံုးဝ မမွန္ကန္ပါ၊ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သြားမ်ားပဲ့ထြက္ျခင္း၊ သြားဖံုးမ်ား ေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ တခါတရံ ေမးရိုးက်ိဳးေစသည္အထိပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမွာ ရိုးစင္းလြယ္ကူလွသည္။ လူနာကို ေဘးဘက္သို႔ ညင္သာစြာ ေစာင္း၍ လွဲေနေစရပါမည္။ ဦးေခါင္းနာက်င္မႈ မျဖစ္ေစရန္ ဦးေခါင္းေအာက္တြင္ ႏူးညံ႔ေသာ အရာတခုခုကို ခုေပးရပါသည္။
၃။ တက္ခ်က္ေနသူတဦးအား အတင္းအၾကပ္ခ်ဳပ္၍ ထိန္းေပးထားရမည္။
-တက္ခ်က္ျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ျခင္းအား ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ။
၄။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္ တဦးမွ အျခားတဦးသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။
-ယင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။
၅။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အခံရွိသူမ်ားသည္ မစြမ္းမသန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။
-ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာ တက္ခ်က္ေလ့ ရွိၾကသူမ်ားအေနႏွင့္မူ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာမလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ က်န္ေသာသူမ်ားကား ဝန္စည္စလွယ္ သယ္ပိုးျခင္းမွအစ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ၾကပါသည္။
၆။ တာဝန္သိသိ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဖိစီးမႈရွိေသာ အလုပ္မ်ား၌ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အခံရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။
-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာမ်ား အားလံုး၌ ယင္းေဝဒနာရွင္မ်ား ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူထားေသာ ယင္းေဝဒနာအခံရွိသူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၇။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း အခံရွိသူမ်ားကို ကာယအားစိုက္ထုတ္ရေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေလာက္သာ ကန္႔သတ္ေပးထားရမည္။
-လူနာအမ်ားစု၌ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္းသည္ ကာယအား စိုက္ထုတ္မႈကို အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာ တက္ခ်က္ေလ့ရွိသူမ်ားသာ ကာယအား စိုက္ထုတ္မႈတြင္ အားနည္းသြားေလ့ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာဝန္က အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
၈။ ဝက္ရူးျပန္တက္ခ်က္ျခင္း ေဝဒနာေၾကာင့္ သင္ မေသဆံုးႏိုင္ပါ။
-အလြန္တရာ ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာ တက္ခ်က္ျခင္းသည္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တက္ခ်က္ျခင္းမ်ားသည္ လြန္စြာဆိုးရြားလွျပီး ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္၍ တခါတရံ ကာယကံရွင္ကို အသက္ဆံုးရႈံးေစႏိုင္ပါသည္။ တက္ခ်က္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျပဳစုကုသေပးမည္ဆိုပါလွ်င္ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရႏိုင္ပါသည္။

Ref:Health Digest, March/ April 1998.ေက်ာ္သက္ခိုင္ (ေဆးတကၠသိုလ္)

No comments: