Saturday, July 16, 2011

အခိုးပြင့္ေဆး

အခိုးပြင့္ေဆး ဆိုသည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကို အိမ္သံုးအျဖစ္ ေဆာင္ျပီး သံုးစြဲေလ့ရွိသူမ်ား သိရွိၾကျပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မသံုးစြဲဘူးေစကာမူ အသံုးမ်ားသည့္ ေဆးတမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ အခိုးပြင့္ေဆးဟူေသာ အမည္မွ်ကို ၾကည့္ဖူးၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အခိုးပြင့္ေဆး ဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာ
ေဆးဖက္ ပစၥည္းတမ်ိဳး၏အမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေဆးဝါးတမ်ိဳးတည္း၏ အမည္လည္း မဟုတ္ပါေခ်။ သို႔ေသာ္ ေဆးဖက္ပစၥည္း တမ်ိဳးတည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အခိုးပြင့္ေဆးကို ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခိုးပြင့္ေဆးအျဖစ္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အိမ္အနီးဝန္းက်င္ ရႏိုင္ေသာအပင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အခိုးပြင့္ေဆးျဖစ္ေအာင္ ခဏခ်င္း ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ စုေပါင္းအမည္ အခိုးပြင့္ေဆး ဟူသည္မွာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ အခိုးအာကာသမ်ား အျပင္သို႔ ပြင့္ထြက္ေစေသာ ေဆးအုပ္စုအမည္တခု ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားက ကိုယ္လက္မအီမသာ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အခိုးပြင့္ေဆး ေသာက္လိုက္ၾကသည္။ အခိုးပြင့္သြားမွ 
ေနသာထိုင္သာ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အခိုးပြင့္ေဆး အုပ္စုဝင္ေဆးမ်ားကို အဖ်ားေပ်ာက္ေဆး
ေခၽြးထြက္ေဆး၊ ေခၽြးထုတ္ေဆး၊ ငန္းေဆးဟုလည္း အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးၾကေသးသည္။ 

လူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ရွိေသာ အခိုးဟူသည္ကား အဘယ္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အခိုးပြင့္ဖို႔လိုသနည္း။ မည္သူမဆို သိထားလွ်င္ မိမိ၏ တကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးကို ႀကိဳတင္ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔၌ အခိုးသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အလ်ဥ္မျပတ္ ရွိေနၾကပါသည္။ လူတို႔သည္ ေသြးေႏြးသတၱဝါ ျဖစ္ၾက သည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ကိုင္ၾကည့္လွ်င္ အျမဲ ေႏြးေထြးေနရပါမည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ ခပ္ေႏြးေႏြး အပူခ်ိန္ကိုပင္လွ်င္ လူတေယာက္၏ သာမန္အပူခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ျပဒါးတိုင္ျဖင့္ တိုင္းၾကည့္လွ်င္ ၉၈.၄ ဖာရင္ဟိုက္ ရွိေနရပါသည္။ ထိုသို႔ အပူခ်ိန္ရွိေနမွသာ လူက ေနေကာင္းထိုင္ေကာင္းျပီး ထိုအပူခ်ိန္ထက္ ယုတ္ေလ်ာ့
ေနျခင္း၊ မ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မအီမသာ ခံစားရသည္။ သို႔ပါ၍ သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ျဖင့္ အျမဲက်န္းမာေနေစရန္ ပိုေနေသာအပူမ်ားအား ခႏၶာကိုယ္မွ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းကိုပင္ အခိုးပြင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွ အေအးပတ္ဖြဲ႔ထား၍ ခႏၶာကိ္ုယ္အတြင္း ပိတ္မိေနေသာ အပူေငြ႔မ်ားအား ထြက္ေပါက္ရေအာင္ လုပ္ေပးလွ်င္လည္း အခိုးဖြင့္ေပးသည္ဟု ဆိုရသည္။ အပူေငြ႔မ်ား ျပင္ပသို႔ ပြင့္ထြက္သြားေအာင္ ေသာက္ရေသာ ေဆးကိုလည္း အခိုးပြင့္ေဆးဟု ေခၚေလသည္။ 


ခႏၶာကိုယ္ရွိ အခိုးမ်ားသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ပါလာေသာ အပူေငြ႔မ်ားျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးျပင္းလာေသာ အခါ၌လည္း အစာစားေသာက္ျခင္း၊ မီးပူေနပူျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းတို႔မွ အပူအခိုးေငြ႔မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ မည္သုို႔မွ် မေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေသြးလည္ပတ္မႈမွတဆင့္ အပူစြမ္းအင္မ်ား ထြက္လာျပီး လူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ အပူေငြ႔မ်ားက ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။ အစာစားေသာအခါ အစာအာဟာရမ်ားကို အစာအိမ္ရွိ ပါစက ေတေဇာအပူဓာတ္ကပင္ ေျခဖ်က္ေပးရသည္။ အစာေၾကက်က္သြားပါက ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေသြး၊ အသား၊ အဆီ၊ အရိုး၊ ျခင္ဆီ၊ သုက္၊ သရီရဓာတ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား တည္တံ႔ေအာင္ အပူစြမ္းအင္မ်ားက အဆင့္ဆင့္ေျခဖ်က္ ျပဳျပင္ေပးရ 
ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ တည္တံ႔ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အပူအခိုးေငြ႔မ်ားက သံသရာလည္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။


လူသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စကၠန္႔မလပ္ တပံုစံတည္း ေနထိုင္စားေသာက္ ေလ့က်င့္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ ငရုတ္သီး၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ မဆလာ၊ အရက္၊ ေရေႏြး စသည့္ အပူေငြ႔မ်ားေသာ အစာမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားစြာ စားေသာက္မိျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ အပူပြားမ်ာလာႏိုင္သည္။ ေနပူမီးပူခံျခင္း၊ ခရီးသြားလာ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ အပူစြမ္းအင္ အခိုးေငြ႔မ်ား ပြားမ်ားႏိုင္ပါေသးသည္။ ယင္းသို႔ ပြားမ်ားလာေသာ အပူေငြ႔မ်ားကို စက္အင္ဂ်င္မ်ားမွ မီးခိုးေငြ႔ ထြက္ေပါက္ေပးသကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဒြါရေပါက္မ်ားက အပူေငြ႔မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့သြားေအာင္ ဖြင့္ေပးေနၾကပါသည္။


ခႏၶာကိုယ္ရွိ အပူေငြ႔မ်ား ယုတ္လ်ာ့သြားေစရန္ ခႏၶာကိုယ္အေရျပားရွိ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ေမြးညႇင္းေပါက္ ကေလးမ်ားက စကၠန္႔မလပ္ ထုတ္လႊတ္ေပးေနၾကေလသည္။ ေမြးညႇင္းေပါက္ကေလးမ်ားကသာ မဟုတ္ေသးပါ။ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဆီးစြန္႔ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴထုတ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊
ေအာ့အန္ျခင္းတို႔မွလည္း ခႏၶာကိ္ုယ္အပူေငြ႔မ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစပါသည္။ ယင္းသို႔ ဇီျဖစ္ပ်က္မႈ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ ပြားမ်ားလာေသာ အပူေငြ႔မ်ားႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ ဒြါရေပါက္တို႔မွာ ညီညြတ္မွ်တ သဟဇာတျဖစ္လ်က္ က်န္းမာေသာ အေျခအေနကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။


တခါတရံ၌ လူတို႔သည္ ရာဦဥတု အေအးကို ျဖတ္သန္းရျခင္းေၾကာင့္ ေလေအးတိုက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊
ေအးေသာ ေနရာထိုင္ခင္း၌ အိပ္စက္ျခင္း၊ ေလေအးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာ အခန္း၌ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အား အေအးပတ္ဖြဲ႔သြားေလသည္။ ထိုသို႔ အေအးပတ္ဖြ႔ဲသြားေသာအခါ ေခၽြးထြက္ျပီး အခိုးပြင့္ေနေလ့ရွိေသာ အေရျပားလႊာ အေပါက္ငယ္ကေလးမ်ား ပိတ္ဖံုးသြားသည္။ ထိုအခါ စကၠန္႔မလပ္ အခိုးအကာသမ်ား ပြင့္ထြက္ေနရာမွ ထြက္ေပါက္မရေတာ့ဘဲ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌သာ အခိုးအေငြ႔မ်ား
ေအာင္းေနေလေတာ့သည္။ ထိုအခိုးအေငြ႔မ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပြားမ်ားလာျပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အူမ်ား၊ အသားစိုင္မ်ား၊ ေသြးေၾကာ၊ ေလေၾကာမ်ားသို႔ တိုးတက္သြားလာၾကေသာအခါ ထိုသူ၌ မအီမသာ ေနမေကာင္း ျဖစ္လာရေတာ့သည္။


အခိုးမပြင့္ေသာအခါ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး ေတာင့္တင္းနာက်င္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ မသယ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ စိတ္မၾကည္လင္ျခင္း၊ အဖ်ားေငြ႔ အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ အစာမစားလိုျခင္းႏွင့္ အျခားလကၡဏာ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခံစားရေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ အခိုးငုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္း မျဖစ္လာေစရန္ အခိုးပြင့္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ရွိေနသမွ် အခိုးအာကာသ ပြင့္ေနမွ သာမန္ ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုးမွသည္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး ေလငန္း စသည့္ ေရာဂါႀကီးမ်ား အထိ ကာကြယ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


အခိုးပြင့္ေဆးမ်ား---
ယင္းသို႔ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခိုးပြင့္ေဆးမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္တကမ္း၌ပင္ မ်ားျပားစြာရွိၾကပါသည္။ မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စားျပီး အဖိုးနည္း ဝန္ပါ က်န္းမာ ရႊင္လန္း သုခအဝဝကို ခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။


ရုတ္တရက္ ေခၽြးငုပ္ျပီး ကိုယ္လက္မအီမသာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကြမ္းရြက္ျပဳတ္ရည္က်က် အၾကမ္းတပန္းကန္စာ မွ်ကို တေန႔ သံုးႀကိမ္ ပူပူေႏြးေႏြး မႈတ္ေသာက္ပါက ခ်က္ခ်င္း ခႏၶာကိုယ္ အေႏြးဓာတ္ရျပီး ျပန္လည္ 
လန္းဆန္း က်န္းမာလာႏိုင္ပါသည္။ ကြမ္းရြက္ကိုေျခ၍ ရွဴေပးလွ်င္လည္း ပိုေကာင္းပါသည္။


အေတာ္အတန္ဆိုးဝါးစြာ အခိုးငုပ္ေနပါမူ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားမွ ရရွိေသာ က်ပ္ခိုးအနည္းငယ္ စုေဆာင္းျပီး အမႈန္႔ႀကိတ္ကာ ဆားမီးဖုတ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ေရာစပ္ျပီး ေကာ္ဖီဇြန္း တဇြန္းစာမွ် ေရေႏြးပူပူနဲ႔ ေသာက္ႏိုင္ ပါသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ထန္းလ်က္ျပဳတ္ရည္၊ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ျပဳတ္ရည္ ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းရြက္စိမ္းရည္ျဖင့္ မ်က္စဥ္းခတ္ျခင္းတို႔မွာ အခိုးပြင့္ေဆး အစီအစဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
အရန္သင့္ ေသာက္လိုပါက အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာ အခိုးပြင့္ေဆးမ်ားကို ဝယ္သူေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကေလသည္။ 


လွျမင့္ေအာင္ (ေတာင္ကုတ္)
( သူရဇၨ ၂၀၀၃-စက္တင္ဘာလ)

No comments: