Sunday, July 24, 2011

မိုးပရိတ္

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး-၏ ေဘးဆိုး ရန္ဆိုး ကပ္ဆိုး အႏၲရာယ္ဆိုး ေရာဂါဆိုးႀကီးမ်ား ကင္းေပ်ာက္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေစတတ္ေသာ အႏၲရာယ္ကင္း မိုးပရိတ္ ဂါထာပါဌ္ အနက္---

၁။ အ႒ဝသတိ သမၺဳဒၶါ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိႏၶရာ။
     ဣဒၶိယာ ဇုတိယာ ေတသံ၊ အႏၲရာယာ သေမႏၲဳ ေမ။
၂။ သေဗၺဒူေရ ပလာယႏၲဳ၊ ပိသာစာ ယကၡ ရကၡသာ။
     သမၼာေဒေဝါ ပဝႆႏၲဳ၊ ေမာေဒႏၲဳ သုခိတာ ဇနာ။

၁။ အ႒ဝီသတိ သမၺဳဒၶါ-ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္၊
ဣဒၶိမေႏၲာ-တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူေပကုန္၏၊
ဇုတိႏၶရာ-ေတာက္ပလႊမ္းမိုး အစြမ္းသတၱိတန္ခိုေးတာ္ အနႏၲတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ေတာ္မူေပကုန္၏။
ေတသံ-ထိုႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားႀကီးတို႔၏၊
ဣဒၶိယာ-တန္ခိုးေတဇာ အရွိန္အဝါတို႔ျဖင့္၄င္း၊ (ဝါ) တန္ခိုးေတဇာ ရွိန္အဝါတို႔ေၾကာင့္၄င္း၊
ဇုတိယာ-ေတာက္ပလႊမ္းဘိ အစြမ္းသတၱိ တန္ခိုးေတာ္တို႔ျဖင့္၄င္း၊
ေမ-အကၽြႏ္ုပ္အား၊
အႏၲရာယာ-ေဘးဒဏ္ရန္မာန္ အႏၲရာယ္အေပါင္း မေကာင္းဟူသမွ်တို႔သည္၊
သေမႏၲဳ-ကင္းျငိမ္းပေပ်ာက္ မေရာက္သည္သာ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။


၂။ သေဗၺ-ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊
ပိသာစာ-ေျမဖုတ္ဘီလူးတို႔သည္၄င္း၊
ယကၡရကၡသာ-ေတာဘီလူး, ေတာင္ဘီလူး, ေရဘီလူး အစားႀကဴး အေသာက္ၾကဴးတို႔သည္၄င္း၊
ဒူေရ-ေဝးရာဌာနသို႔၊
ပလာယႏၲဳ-ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကကုန္ေလာ့၊
သမၼာ-ေကာင္းမြန္ညီညြတ္စြာ၊
ေဒေဝါ-မိုးတို႔သည္၊
ပဝႆႏၲဳ-အရည္ထန္စြာ ရြာပါေစကုန္သတည္း။
ဇနာ-ကမၻာသူ, ကမၻာသား သတၱဝါအမ်ားတို႔သည္၊
သုခိတာ-ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာျခင္းရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍၊
ေမာေဒႏၲဳ-ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကည္လင္ရႊင္ပ် ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။


မိုးကိုရြာေစလို၍ ရြတ္ေသာအခါ သမၼာေဒေဝါ ပဝႆႏၲဳ-ကို ၃-ႀကိမ္ ၄-ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ အေခါက္မ်ားစြာ ရြတ္ေလ။ အေခါက္ကို ေရတြက္၍မေနဘဲ မရြာမခ်င္း ျပင္းထန္ခို္င္ခံ႔ေသာ ဝီရိယ ဥႆာဟတို႔ မေလ်ာ့ေစဘဲ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ ရြာသြန္းလိမ့္မည္။ 


ျမဝင္း (ဒႆန)