Saturday, July 23, 2011

အသံဝင္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္

ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေဆးနည္းသည္ အပူေၾကာင့္ အသံဝင္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်ာင္းဆိုးရလြန္းလို႔ပဲ အသံဝင္ဝင္၊ အစားမွား, ေရခ်ိဳးမွား, အဆီအစ္လို႔ပဲ အသံဝင္ပါေစ မည္သို႔ေသာ အသံဝင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးအတြက္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳေပးႏိုင္မည့္နည္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳလုပ္ေဖာ္စပ္ပံုမွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ကင္ပြန္းသီး တေတာင့္အား ျပာခ်ပါ။ ရရွိလာေသာ ကင္ပြန္းသီးျပာအား ေၾကြပန္းကန္တခုတြင္ ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းထဲသို႔ ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရွာက္ရည္ သင့္ေလ်ာ္ရံုထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းေဆးစုအား သမေအာင္ေဖ်ာ္ျပီး လ်က္ေပးပါ။ အသံမထြက္မခ်င္း လ်က္ေပးႏို္င္ပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးတခြက္လ်က္ေပးရံုႏွင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းၾကသည္က မ်ားပါသည္။ လြန္သည္ မွားသည္ မ်ားသည္ ဟူ၍ မရွိပါ။ 

သီတာထက္ (ဥပေဒ)

No comments: