Saturday, August 6, 2011

ငလ်င္

ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နကၡတၱေဗဒ ဂတိနတပိုင္းတြင္ ကမၻာေျမႀကီး အပါအဝင္ ျဂိဳဟ္အားလံုးသည္ ေနမင္းကို စၾကာဝဠာ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ထား၍ ကိုယ့္လမ္းႏွင့္ကိုယ္ ဝိုင္းပတ္လွည့္လည္သြားလာေနၾကရာ 
ျဂိဳဟ္ျပိဳင္သမ၊ သမာဂမျဂဟယုဒၶ၊ ေနၾကတ္လၾကတ္ႏွင့္ အကြာအေဝး မိုင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ရပ္တည္မႈပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ထိုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးစံုတို႔၏ ဂုဏ္သတၱိတို႔မွ သက္ဆို္င္ရာ ကမၻာ့အတြင္းအျပင္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႔ အားနည္းမ်ား တုန္ခါလာျခင္းကို ဘူမိကမၼငလ်င္-ဟု
ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

ငလ်င္ အမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳးရွိျပီး-
၁။ အႏၲရာယ္ႀကီးမား ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အမ်ိဳးအစားမွာ တႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္၊ ငါးႀကိမ္ လႈပ္ေစသည္။
၂။ ငလွ်င္လႈပ္ေၾကာင္း အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ အမ်ိဳးအစားမွာ တႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ (၂၀)မွ (၃၀)အတြင္း လႈပ္ေစသည္။
၃။ လူတို႔မသိႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားသည့္ ငလ်င္ အမ်ိဳးအစားမွာ တႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ ေထာင္ေသာင္းမက လႈပ္ေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမငလ်င္ႀကီး၊ ေျမငလ်င္ငယ္ အႀကိမ္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ လႈပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀-ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၉)ရက္ နံနက္ ၁၀-နာရီ ၆-မိနစ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေပၚရွိ အေဆာက္အအံုေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ အက္ကြဲျပီး ဒဂုန္ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ထီးေတာ္ အေတာ္အသင့္  ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားသည္အထိ တုန္လႈပ္ခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေပၚေန လူအမ်ားတို႔ အထူးပင္ ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးလႈပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ေျမငလ်င္ႀကီးသည္ ယခင္က လႈပ္ခဲ့ဖူးသည့္ ေျမငလ်င္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက
ေျမငလ်င္ႀကီးတခုဟု ဆိုရန္ထက္  ေျမငလ်င္ အလတ္စားတခုဟု ဆိုက ပို၍ မွန္ေပလိမ့္မည္။

အေသအခ်ာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ေျမငလ်င္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း
ေလ့လာတင္ျပရမည္ ဆိုပါလွ်င္-
၁။ ရခိုင္ေျမငလ်င္ႀကီး-
၁၇၆၂-ခုႏွစ္ ဧျပီ ၂-ရက္ နံနက္ ၅-နာရီတြင္ ရခို္င္တို္င္း၌ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္ႀကီး တုန္လႈပ္ခဲ့ေလသည္။ ဘဂၤလားနယ္မွ ရခိုင္တိုင္းအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အျပင္းအထန္ လႈပ္ခဲ့ရာ တို္က္တာအိမ္ရာ မ်ားစြာ ပ်က္စီးျပီး လူအေသအေပ်ာက္လည္း မ်ားခဲ့သည္။


၂။ အင္းဝေျမငလ်င္ႀကီး ၁၈၃၉-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃-ရက္ နံနက္ ၄-နာရီက အင္းဝျမိဳ႔၌ အထူးတုန္လႈပ္ခဲ့ရာ ၁၁၅၈-ခုႏွစ္က ဘိုးေတာ္ဘုရား တည္ခဲ့သည့္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးႏွင့္ အမရပူရရွိ ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ တိုက္အိမ္မ်ားပါ ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ထိုငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ လူရွင္ရဟန္းလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆံုးခဲ့ၾကရ၏။


ဘႀကီးေတာ္ဘုရား တည္ခဲ့ေသာ ေအာင္ေျမဘံုစံ အုတ္ေက်ာင္းႀကီး ျပိဳက်၍ သံဃာအပါး (၂၀၀)ေက်ာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရ၏။ အင္းဝႏွင့္ အမရပူရၾကားရွိ ျမစ္ကမ္းတြင္ ေျမမ်ားအက္ကြဲျပီး ငါးေပမွ ႏွစ္ဆယ့္ငါးေပအထိ က်ယ္ေသာအက္ကြဲေၾကာင္းႀကီးမ်ား ေပၚခဲ့၏။ ယင္းအက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားမွ သဲနက္ေရမ်ား ပန္း၍ ထြက္ခဲ့၏။


ပထမအႀကိမ္ ျပင္းစြာလႈပ္ျပီးေနာက္ ၅-မိနစ္မွ ၂၅-မိနစ္အၾကာ ၾကားကာလ၌ အႀကိမ္မ်ားစြာ တေန႔လံုး လႈပ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆို၏။ ထိုမွ်မကေသး၊ ေျခာက္လတို္င္ပင္ ေျမငလ်င္မလႈပ္ေသာ ေန႔ မရွိ။ ေန႔စဥ္ပင္ အႀကိမ္အနည္းႏွင့္အမ်ား လႈပ္ေနခဲ့သည္။ ထိုငလ်င္ႀကီးသည္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔ ေတာင္ဘက္မွ ရန္ကုန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးသာမက ယိုဒယားျပည္အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈပ္ခဲ့ေလသည္။


၃။ ေက်ာက္ျဖဴေျမငလ်င္ႀကီး
၁၈၄၃-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆-ရက္ ည ၁၁-နာရီ၌ စိုင္ျခံ ရႊ႔ံ႔မီးေတာင္ႀကီးပါ အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲျပီး ငလ်င္လည္း အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ခဲ့ေလသည္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ နံနက္ ၁-နာရီအထိ ဆက္၍လႈပ္ေနခဲ့၏။ ၄င္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀-ရက္ နံနက္ ၇-၄၅-တြင္ ဆက္၍ ၂-မိနစ္မွ် လႈပ္ေနေသးသည္။ ၁၈၄၈-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃-ရက္၌ ေက်ာက္ျဖဴမွာပင္ ေျမငလ်င္ႀကီး အေတာ္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခဲ့ျပန္ေလရာ အေဆာက္အအံု အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ျပီး လူအေသအေပ်ာက္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။


၄။ အမရပူရ ေျမငလ်င္ႀကီး
ျမန္မာႏွစ္ ၁၈၅၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈-ရက္တြင္ တႀကိမ္၊ ၄င္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅-ရက္တြင္ တႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္ ၂-ရက္တြင္ တႀကိမ္ အမရပူရျမိဳ႔၌ လႈပ္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးလႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ႀကီးမွာ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ တိုက္တာအိမ္ရာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ျပည္ျမိဳ႔၌လည္း အေတာ္ပင္ အပ်က္အစီးမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုငလ်င္ႀကီသည္လည္း တႏို္င္ငံလံုး အပ်ံ႔အႏွံ႔ လႈပ္ခဲ့သည္။


၅။ မႏၲေလး ေျမငလ်င္ႀကီး
၁၈၇၁-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆-ရက္ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ေျမငလ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္၍ လႈပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မလႈပ္ခဲ့သျဖင့္ အပ်က္အစီး ေျပာပေလာက္ေအာင္ မမ်ားခဲ့ေပ။ 


၆။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမငလ်င္ႀကီး
၁၈၈၁-ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာ ၃၁-ရက္တြင္ ျမန္မာကမ္းေျခႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ထဲ၌ ငလ်င္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခဲ့ရာ လႈိင္းတံပိုးႀကီးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ထျပီး ရခိုင္ပင္လယ္ကမ္းေျခ တနသၤာရီပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ပင္ အျပင္းအထန္ ရိုက္ခတ္ခဲ့သည္။


၇။ ျမန္မာတႏို္င္လံုး ငလ်င္ႀကီး
၁၉၁၂-ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁-ရက္မွ ၂၃-ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရာမ်ား၊ မႏၲေလး၊ ေရႊဘို၊ စစ္ကိုင္း၊ ေအာက္ခ်င္းတြင္း၊ ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၳီလာ၊ မေကြး၊ ေတာင္ငူႏွင့္ ပဲခူးခရိုင္မ်ား ထိေအာင္ အပ်ံ႔အႏွံ႔ လႈပ္ခဲ့ရာ စတုရန္းမို္င္ေပါင္း (၁၂၅၀၀၀) ေက်ာ္ လႈပ္ခဲ့သည္။ ဤေျမငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ တိုက္တာအိမ္ရာမ်ား အေတာ္အတန္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း လူေသလူေပ်ာက္ လံုးဝမရွိခဲ့ေပ။


၈။ ပထမ ပဲခူး ေျမငလ်င္ 
၁၉၁၇-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅-ရက္ နံနက္ ၄-၄၀ (လငပုတ္ဖမ္းေနခ်ိန္)တြင္ ေျမငလ်င္ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္တိုက္တာမ်ား အပ်က္အစီးႏွင့္ လူအေသအေပ်ာက္စာရင္း အတိအက်ကို အေသအခ်ာမသိရေပ။ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီႀကီး ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။


၉။ ပထမ ရန္ကုန္ေျမငလ်င္ႀကီး
၁၉၂၇-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈-ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂-၅-မိနစ္ တြင္ တႀကိမ္၊ ၁၂-၄၇-မိနစ္တြင္ တႀကိမ္၊ ညေန ၄-၂၅-မိနစ္တြင္ တႀကိမ္၊ ေပါင္း ၃-ႀကိမ္ ခပ္ျပင္းျပင္း လႈပ္သည္။ ေျပာပေလာက္ေအာင္ အပ်က္အစီးမမ်ားခဲ့။ ၄င္းႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇-ရက္ နံနက္ ၂-၂၅-မိနစ္တြင္ ငလ်င္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ျပန္ရာ ဆူးေလေစတီေတာ္ ငွက္ေပ်ာဖူး အက္ကြဲသြားျပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးမွ ေခါင္းေလာင္းငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳတ္က်သည္။
ေစတီရံအခ်ိဳ႔ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးသည္။


၁၀။ ဆြာေျမ ငလ်င္ႀကီး
၁၉၂၉-ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္ ၈-ရက္၌ ေတာင္ငူခရိုင္ ဆြာတြင္ ငလ်င္ျပင္းထန္စြ ာလႈပ္သည္။ မီးရထားလမ္းမ်ား အေတာ္ပင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။


၁၁။ ဒုတိယ ပဲခူးေျမငလ်င္ႀကီး
၁၉၃၀-ျပည့္ ေမ ၅-ရက္ည ၈-၁၈-မိနစ္တြင္ ပဲခူးေျမငလ်င္ႀကီး လႈပ္သည္။ ပဲခူးတျမိဳ႔လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးသြား၏။ လူေပါင္း ၅၀၀-ေက်ာ္ ေသဆံုးသည္။ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပိဳက်သည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေတာ္ျပင္းျပင္းလႈပ္ခဲ့ရာ
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ စိန္ဖူေးတာ္ျပဳတ္က်ျပီး ထီးေတာ္အထက္ပိုင္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ဤပဲခူးငလ်င္ႀကီး၏ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမို္င္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။


၁၂။ ျဖဴးျမိဳ႔ ေျမငလ်င္ႀကီး
၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃-ရက္ႏွင့္ ၄-ရက္မ်ား၌ ျဖဴးျမိဳ႔တြင္ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခဲ့သည္။ ထိုလ ၄-ရက္တြင္ လႈပ္ေသာေျမငလ်င္မွာ အလြန္ျပင္းထန္သျဖင့္ ျဖဴးျမိဳ႔ရွိ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ အုတ္အေဆာက္အအံု အမ်ား ျပိဳက်၍ လူ ၃၀-ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။


၁၃။ စစ္ကိုင္း ေျမငလ်င္ႀကီး
၁၉၅၆-ခုႏွစ္ ၁၆-ရက္ ည ၉-၃၀-မိနစ္တြင္ စစ္ကိုင္း၌ ေျမငလ်င္ႀကီးလႈပ္ခဲ့သည္။ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုးရွိ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီ၊ ေလးကၽြန္မာရ္ေအာင္ ေစတီ၊ သားဆုပန္ျခေသၤ့ ၃၀-ေစတီမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ေရႊမုေ႒ာေစတီ အက္ကြဲခဲ့သည္။ အျခား ေက်ာင္းကန္ ဘုရားမ်ား၊ တိုက္တာအိမ္ရာ အမ်ားအျပား ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့၏။ အင္းဝတံတားေခၚ စစ္ကိုင္းတံတားႀကီးတြင္ မႏၲေလးျမိဳ႔ဘက္အစြန္းရွိ အမွတ္ ၁-ကုန္းႀကီးသည္ ၃-လက္မခြဲမွ် ေရြ႔သြားသည္။

ထိုစစ္ကို္င္းေျမမငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခဲ့စဥ္က ယခင္ ငလ်င္မ်ားကကဲ့သို႔ တရက္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ရပ္တန္႔မသြားဘဲ
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းႏွင့္ ေျခာက္လတို္င္တိုင္   လႈပ္ေနခဲ့၏။ စစ္ကိုင္းေျမငလ်င္ႀကီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခု ၁၉၇၀-ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉-ရက္ေျမငလ်င္ႀကီးအထိ ၾကားကာလတြင္ ႀကီးမားေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။


ထို႔ေၾကာင့္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ ေယာအတြင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္ မွတ္တမ္းမွ တြက္နည္းအား ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရေသာ္---
ေရာက္ရွိေသာ ေကာဇာႏွစ္ကို တည္ကိန္းျပဳ၍ (၉၉၂)ျဖင့္ ေႏွာပါ။ ၄င္းေနာက္ (၁၀၈)ျဖင့္ ေျမႇာက္ပါ။ ရရွိလာသည့္ ဂဏန္းကို (၃၁၂)ျဖင့္ စားပါ။ အၾကြင္းသည္ ႏွစ္တည္ကိန္း ျဖစ္သည္။


၄င္းႏွစ္တည္ကိန္းကို တည္၍ (၁၀၈)ျဖင့္ ေျမႇာက္ပါ။ ရရွိေသာ ဂဏန္းကို (၆)ျဖင့္ ေျမႇာက္ျပီး (၄)ႏွင့္ စား၊ (၆)ႏွင့္စား၊(၈)ႏွင့္စား၊ (၉)ႏွင့္စား၊ (၁၆)ႏွင့္စား၊ ထိုိသု႔ိ အစဥ္လိုက္စား၍ (၆)ခုစလံုး သုညၾကြင္းပါက ၄င္းႏွစ္တြင္ ေျမငလ်င္ လႈပ္မည္ ျဖစ္သည္။
***
ႏွစ္တည္ကိန္းကို တည္ျပီး (၁၂)ႏွင့္ေျမႇာက္ပါ၊ လိုအပ္ေသာ ကာလကို တလ၊ ႏွစ္လ စသည္ျဖင့္ ေရးျပီး ေပါင္းပါ။ ရေသာဂဏန္းကို (၁၀၈)ႏွင့္ေျမႇာက္ျပီး (၁၂)ႏွင့္ စားပါ။ အၾကြင္းသည္ လ တည္ကိန္း ျဖစ္သည္။
အထက္က တြက္နည္းကဲ့သို႔ပင္ ေျခာက္ထပ္ကိန္းတည္ဖြဲ႔၍ (၄)ႏွင့္စား၊ (၆)ႏွင့္စား၊ (၈)ႏွင့္စား၊ (၉)ႏွင့္စား၊ (၁၂)ႏွင့္စား၊ (၁၆)ႏွင့္စား၊ ထိုသို႔ အစဥ္အတိုင္းစား၍ အားလံုး သုည ၾကြင္းပါက ထိုလတြင္ ေျမငလ်င္ လႈပ္မည္ဟု သိရွိႏိုင္သည္။


လတည္ကိန္းကို (၃၀)ႏွင့္ေျမႇာက္ျပီး ဆန္းရက္၊ ဆုတ္ရက္အတိုင္း ေပါင္းပါ။ ရရွိေသာ ဂဏန္းကို (၁၀၈)ႏွင့္ေျမႇာက္၍ (၃၈)ႏွင့္စား၊ အၾကြင္းသည္ ရက္တည္ကိန္း ျဖစ္သည္။
အထက္မွ တြက္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တည္ကိန္း၊ လတည္ကိန္းကဲ့သို႔ ေျခာက္ေဖာ္ကိန္းထားျပီး (၄)ႏွင့္စား၊ (၆)ႏွင့္စား၊ (၈)ႏွင့္စား၊ (၉)ႏွင့္စား၊ (၁၂)ႏွင့္စား၊ (၁၆)ႏွင့္စား။ အစဥ္အတိုင္း စား၍ အားလံုးသည္ သုညၾကြင္းပါက ၄င္းရက္တြင္ ေျမငလ်င္လႈပ္မည္ ျဖစ္သည္။

(ေကာင္းညြန္႔-ေရႊေပၚကၽြန္း)  
(သူရဇၨ ၂၀၀၇-ဧျပီလ)

No comments: