Tuesday, September 6, 2011

အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း

အသည္းေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို အခ်ိဳ႔က မိဘမ်ိဳးရိုး ႏြယ္စဥ္လိုက္၍ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ တခ်ိဳ႔က အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပား၍ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္ၾကပါသည္။

ထိုစကားရပ္တို႔သည္ တစိတ္တေဒသ မွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ရျခင္းသည္ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ အမူအက်င့္၊ ေဒသဌာန၊ အလုပ္တို႔ႏွင့္လည္း စပ္ဆိုင္ေနပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အသည္းေရာဂါျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို တိုင္းရင္းေဆးပညာ အျမင္ျဖင့္ ရွာလွ်င္---

ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပထဝီဓာတ္ႏွင့္ အာေပါဓာတ္တုိ႔ ခန္းေျခာက္ေနသည္ကို
ေတြ႔ရွိရမည္။ ထိုအခါ ဍဟေတေဇာ၊ ဇီရဏေတေဇာတို႔သည္ ေလာင္ျမိဳက္လာ၏။ ဤသို႔ ပထဝီဓာတ္ ပ်က္လာေသာအခါ ေတေဇာဓာတ္ႏွင့္ ဝါေယာဓာတ္ပါလြန္၍ အပူဥဏွနာ ျဖစ္ေပၚလာရေတာ့သည္။ အသည္းေရာဂါသည္ အပူအေၾကာင္းခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ေရဖ်ဥ္းမွစတင္၍ သီတ+ဥဏွ အေၾကာင္းခံ၍လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။


အသည္း၏တည္ရာ---
အသည္းကို ေဒသနာအရ ယကနံ-ဟုေခၚသည္။
အသည္းသည္ အလယ္တြင္ ကြဲေသာ ေယာက္သြားခံုးသဏၭာန္ႏွင့္တူသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ သားျမတ္ႏွစ္ခုတို႔၏ အၾကားတြင္ လက္ယာနံပါးကိုမွီ၍ တည္ရွိ၏။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးရွိရာတြင္ ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္၌ ပထဝီေကာ႒ာသ ပထဝီကာယႏွစ္ဆယ္တြင္ ပပၹာသပဥၥက ငါးပါး၌ အသည္း-သည္ ပါဝင္၏။


အသည္းေရာဂါ အမ်ိဳးအစားမ်ား---
အသည္းေရာဂါတြင္ 
၁။ အသည္းႀကီးျခင္း
၂။ အသည္းေရာင္ျခင္း
၃။ အသည္းၾကြပ္ျခင္း
၄။ အသည္းမာျခင္း။
၅။ အသည္းေျခာက္ျခင္း
၆။ အသားဝါျခင္း
၇။ အသည္းအနာျဖစ္ျခင္း
၈။ အသည္းအက်ိတ္တည္ျခင္း
ဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ အမည္ေပးၾကသည္။ အဆီအဆိမ့္မ်ားမ်ား စားသံုးသူတို႔တြင္ အဆီဓာတ္မ်ားလြန္းသျဖင့္ အသည္းအဆီဖံုးေသာ ေရာဂါလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး အလံြန္အကၽြံသံုးစြဲသူမ်ားသည္ သာမန္လူတို႔ထက္ အသည္းေရာဂါအျဖစ္ ျမန္ၾကသည္။


အသည္းေရာဂါ၏ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား---
ထိုေရာဂါတို႔ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အခ်က္အလက္တို႔မွာ မတူကြဲျပား ျခားနားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မသင့္တင့္ေသာ အစားအစာ စားမိ၍ျဖစ္ေစ၊ ရာသီဥတု ၾကမ္းတမ္းေသာ အရပ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ရေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ေတေဇာလြန္ ဝါေယာဓာတ္ ေဖာက္ျပန္၍ ဝိတၳမၻိတျဖစ္ေပၚလာကာ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ တဖန္ အရက္မ်ိဳးစံုကို အလြန္အကၽြံေသာက္မိေသာအခါ၌ အသည္းႀကီး၍ ေရာင္တတ္သည္။ အပူအေအး မမွ်တေသာ ေဒသ၌လည္း အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္သည္။ မီးပူ-ေနပူခံ၍ အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အပူအစပ္ အစားမ်ားသူမ်ား၊
ေတေဇာဓာတ္လြန္သျဖင့္ အသည္းၾကြပ္ျခင္း၊ အသည္းမာျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ၾကသည္။


ထို႔အျပင္ အေညႇာ္နံ႔ခံ၍ လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ စားဖိုမွဴးမ်ား၊ ေလာင္စာဆီႏွံ႔ အျမဲရွဴရႈိက္ေနရသူမ်ား၊ အေၾကာ္အေလွာ္ အျမဲစားသူမ်ား၊ အရက္ေသစာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးသူမ်ား၊ ၄င္းတို႔တြင္ အသည္း၌ အနာျဖစ္ျခင္း၊ အသည္း၌ အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ျခင္း စသျဖင့္ ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္ပါသည္။


လူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ ပထဝီဓာတ္ယုတ္၊ ေတေဇာဓာတ္လြန္၊ အာေပါဓာတ္ ခန္းေျခာက္လာေသာအခါဤ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတုေဗဒ ေဆးဝါးပါေသာ အစာကို ေန႔စဥ္စားမိ၍ျဖစ္ေစ၊ လက္လုပ္ခ်ဥ္မ်ားမ်ား စားမိ၍ျဖစ္ေစ၊ အသားဝါေရာဂါ ရလာတတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အသားဝါ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္သည္။ အသည္းမာျခင္း၊ အက်ိတ္ျဖစ္လာျခင္း၊ အနာျဖစ္ျခင္းတို႔မွလည္း စတင္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။


အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းတမ်ိဳးလည္း ရွိပါေသးသည္။ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ကပြဲရံုမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္တို႔၌ အေပ်ာ္အပါး လြန္ၾကဴးပါကလည္း အနိ႒ာရံုတို႔မွေပးအပ္လိုက္ေသာ အသည္းေရာဂါတမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးတို႔သည္ ပဥၥာရံုေၾကာင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္သည္။ ထိုေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ကမၻာတဝန္းလံုးတြင္ တႏွစ္လွ်င္(၁)သန္းေက်ာ္ အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးေနၾက ရေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။


တိုင္းရင္းေဆးပညာအျမင္---
ျမန္မာ့ေဆးပညာ ေဒသနာနည္းအရဆိုလွ်င္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ၊ သမု႒ာန္ တရားေလးခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ခ်က္လကၡဏာခ်က္ကို စစ္ေဆး၍ ပိတၱ-ေသမွ-ဝါတ-သႏၷိပါတ-ဥတု-ဝိသမ-ၾသပကၠမိက-ကမၼ-ဟူေသာ သံယုတ္ပါဠိေတာ္လာ ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ၈-မ်ိဳးႏွင့္ ဓာတ္ႀကီး ၄-ပါး ေဖာ္ျပန္မႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ေဝဖန္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ပရမတ္အျမင္၊ ဓာတ္အျမင္တို႔ျဖင့္ ရႈဆင္ျခင္ၾကသည္။


သတိခ်ပ္ သိမွတ္စရာ---
အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူသည္ ေရာဂါပိုး(ကီမိ)ရွိသည္ျဖစ္အံ႔။ သာမန္ရိုးသားစြာ ျဖစ္ေပၚရေသာသူ၌ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ မိမိတဦးတည္းသာ ေဝဒနာခံစားရ၏။ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္၏။ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားျခင္း၊ ေရာဂါရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ မူးယစ္ေသစာ ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း စေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါပိုး ကိန္းေအာင္း၍ ေရာဂါျပန္႔ပြားေစတတ္သည္။ သုရာ+ကာေမသုကံမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ား၌ ေရာဂါျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားၾကသည္။ အကုသုိလ္ဟိတ္ သိပ္မ်ားေနလွ်င္ေတာ့ ေဆးအာဟာရ-ကုမေပးသြင္း မရလွ်င္တည္း-ဟု နရသုခိဆရာက ဆိုထားသျဖင့္ အသာဓ်ေရာဂါ-ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အသည္းေရာဂါျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းတို႔အရ အခ်ိန္မီကုသခြင့္ရလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။


ေရာဂါအေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပြားပံု---
အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါလကၡဏာခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ယင္းတို႔မွာ ကိုယ္သားကိုယ္ေရ ပူေႏြးလာမည္။
-ဆီးဝါမည္။
-အိပ္၍မေပ်ာ္ ျဖစ္မည္။
-ေက်ာရင္ ေအာင့္မည္။
-စားေသာက္မေကာင္း ျဖစ္မည္။
-ၾကံဳလွီ၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့လာမည္။
-ရင္၌ျပည့္အင့္၍ ဣစၧိသယဝါတ ေခၚ အတြင္းေလ ပြတက္လာမည္။
-ေမာဟိုက္လာမည္။
-အသားဝါ၍လာမည္။
-ႏွလံုးေသြးအားနည္း၍ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္လာမည္။


လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္၌ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ဥသၼာ-ဍဟ-ဇီရဏ ေတေဇာတို႔သည္ အားႀကီး၍ ဖိစီးလာေသာအခါ အာေပါဓာတ္သည္ စြမ္းအားရွိသေလာက္ အားထုတ္ခုခံ ဖြဲ႔စည္းပါေသာ္လည္း အားခ်င္းျပိဳင္၍ မႏိုင္သျဖင့္ ေတေဇာဓာတ္သည္ လႊမ္းမိုး၍လာေတာ့သည္။ ထိုအခါ အသည္းေရာဂါ က်ေရာက္ေနျပီဟု ဆံုးျဖတ္ရေတာ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာကို စိစစ္ေသာအားျဖင့္ အသည္းေရာဂါမွန္လွ်င္ အပူ(ဥဏွ)အေၾကာင္းခံ၍သာ ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရပါသည္။


ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာ---
အသည္းေရာဂါသည္ ဗာလအရြယ္၊ မဇၩိမအရြယ္၊ ဝဒၶအရြယ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ အရြယ္ ၃-ပါး၌လည္း
ျဖစ္ပြားတတ္၏။ ဇဂၤလေဒသ (ကုန္းေခါင္-ေျခာက္ေသြ႔)၊ ေႏွာပကေဒသ (ရႊံ႔ညႊန္ထူထပ္ ေရမ်ားအရပ္)၊ သာဓာရဏေဒသ (စိမ့္စမ္း စြတ္စိုအရပ္)၊ ဟူေသာ ေဒသ ၃-ပါး၌လည္း ျဖစ္ပြား တတ္၏။ ဂိမႏၲ၊ ဝသႏၲ၊ ေဟမႏၲ ဟုဆိုအပ္ေသာ ဥတု ၃-ပါးႏွင့္ သိသိရ၊ ဝႆႏၲ၊ ဂိမွ၊ ဝႆာန၊ သာရဒ၊ ေဟမ -ဟုဆိုအပ္ေသာ ဥတု ၆-ပါး၌လည္း ျဖစ္ပြားတတ္၏။ အရြယ္မေရြး၊ ေဒသမေရြး၊ ရာသီဥတုမေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။


ထိုအသည္းေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာႏိုင္ေရးအတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ အဘိုးေတာ္သူ ျမန္မာသမား
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွာ စာေတြ႔, လက္ေတြ႔ ဘဝျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဆးျမစ္, ေဆးဥ ရွာေဖြရန္ ဖဝါးေျခထပ္လိုက္၍ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။


ေဆးျမစ္တို႔၏ ဂုဏ္သတၱိကိုသိရန္ စား၍ဝါး၍ ရသာ ၆-ပါး အက်ိဳးသြားကို ေလ့လာခဲ့ရသည္။ အမိ, အဖ တို႔ႏွင့္လည္း ေဆးျမစ္တူးရန္ အတူလိုက္ခဲ့ရေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဖိုးတန္အစြမ္းထက္ေသာ သဘာဝေဆးပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔သိရေသာအခါ သတၱဝါမ်ားကို ကယ္လိုေသာဆႏၵျဖင့္ ေဆးဆရာဘဝသို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျခစံုပစ္၍ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ မိဘဘိုးဘြား အေမြေပးလမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေပါက္ေရာက္သည့္ ယာဟတ္လိတ္၊ ယာဂ်ဴးခမ္းႏွင့္ ယာခမ္းဝႈိက္ ေဆးပင္မ်ား-ကို စနစ္တက် စီမံေဖာ္စပ္ျပီးလွ်င္ ဤေရာဂါေၾကာင့္ ဘဝဆံုးျပီထင္ၾကေသာ အသည္းေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာသည္ကို ဝမ္းသာဖြယ္ရာ ေတြ႔ၾကံဳရ ပါသည္ခင္ဗ်ား။


အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ား ေရာဂါေဝဒနာမွ ကင္းေဝးေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။


သမားေတာ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိန္
(ဂမၻီရ ၂၀၀၇-၂)

No comments: