Saturday, October 1, 2011

သဘာဝ အစာ၊ သဘာဝ ေဆး

ေဒါက္တာ အက္ဒ္ဝပ္ဟန္ဒါဆင္ (Dr. Edward Henderson) သည္ အေမရိကန္ အသက္ရွည္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သည္။ သူ၏အဆိုအရ အသက္တရာအထိ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ႏိုင္ျပီး မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ပန္းတိုင္တရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဇရာတိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိဳးသား သုေတသနအဖြဲ႔ (The National Foundation for Anti-aging Research) ကို ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားမွ တဦးျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ေသာမတ္စ္ အက္စ္-ဂါဒင္နာ (Dr.Thomas S. Gardiner) က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပံုမွန္သက္တမ္းဆီသို႔ပင္ မေနႏိုင္ၾကေသးဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ သူက လူသားမ်ားသည္ အရြယ္မတိုင္မီ အိုမင္းရင့္ေရာ္ 
ေနၾကရေၾကာင္းႏွင့္ လူသားတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔သည္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းထက္ အနည္းဆံုး (၆)ဆမွ (၇)ဆအထိ ေနႏိုင္ေအာင္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္သဖြယ္ ရွိပါေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ရွိသက္တမ္းထက္ ႏွစ္ဆမွ် ပိုမိုရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ေနထိုင္ရသည့္ သက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္(၃)ခ်က္ ရွိပါသည္။
ယင္းမွာ အာဟာရ (Nutrition)
လႈပ္ရွားျပဳမူမႈ (Activity) ႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈျမင္မႈ (Mental Out Look) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ရွည္ေစရန္အတြက္ အာဟာရသည္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတဦး ႏုပ်ိဳရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အစီအစဥ္တြင္မဆို အာဟာရသည္ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ကာ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ ႏွလံုးမွသည္ ဦးေႏွာက္အထိ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ားမွသည္ ေသြးေၾကာမ်ားဆီထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စားလိုက္သည့္ အာဟာရေပၚမူတည္၍ အရွည္ခံ႔ကာ တည္တံ႔ႀကရေလသည္။

အသက္ရွည္ေစသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား---
(Foods That Promote Longevity)
ႏြားမ်ားစားသည့္ လူဆန္းပဲပင္ (Alfalfa)/ ဗာဒံေစ့၊ ပန္းသီး၊ ဘာလီ၊ ျမင္းခြါရြက္၊ ဆီးျဖဴသီး၊ ဒိန္ခဲ၊ (ဝါ) ဒိန္ခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဂ်င္ဆင္း၊ ပ်ားရည္၊ ဖန္ခါးသီး၊ ဆလတ္ရြက္၊ ႏို႔၊ သံလြင္ဆီ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ပန္းဝတ္မႈန္ (Pollen)/ အစာၾကမ္းမ်ား၊ ဆန္လံုးညိဳ၊ ပင္စိမ္း၊ ပဲပိစပ္။


ႏြားစားေသာ လူဆန္းပဲပင္ (Alfalfa) ---
ဤပဲပင္မ်ိဳးတြင္ အာဟာရဓာတ္ ေပါၾကြယ္လွျပီး အဖိုးတန္လွသည့္ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ဗီတာမင္(ေအ၊ဘီ၊ဒီ၊ အီးႏွင့္ ဂ်ီ-တို႔ အလြန္ၾကြယ္ဝသည္။ ၄င္းအျပင္ ဗီတာမင္(စီ)ႏွင့္(ေက)ဓာတ္တို႔လည္း ၾကြယ္ဝလွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ခ်က္မ်ားအရ ဤပဲပင္မ်ိဳးတြင္ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း စေသာ အေစ့, အဆံမ်ားမွာထက္ ပရိုတိန္းဓာတ္ တဆခြဲပိုမိုပါဝင္ျပီး ကစီဓာတ္ပါဝင္မႈမွာမူ တဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့ပါးသည္ဟု သိရပါသည္။ အယ္လ္ဖာလ္ဖာတြင္ ပါဝင္သည့္ ပရိုတိန္း၌ လိုအပ္ေသာ အမိုင္ႏိုင္အက္စစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အာဂ်ီႏိုင္း (Aginine)၊ လိုင္စင္း(Lysime)၊ သာရိုႏိုင္း(Tharonine) 
ႏွင့္ ထရိုင္ပတိုဖိန္း (Tryptophane)တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းအမို္င္ႏိုအက္စစ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။


အယ္လ္ဖာလ္ဖာတြင္ အထူးတန္ဖိုးရွိသည္မွာ ကယ္လ္စီယမ္၊ မဂၢနီစီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖာရပ္စ္(မီးစုန္းဓာတ္)၊ ကလိုရင္း၊ ဆိုဒီယမ္၊ ပိုတက္စီယမ္ႏွင့္ စီလီကြန္ဓာတ္တို႔ အေရအတြက္အရႏွင့္ အရည္အေသြးအရပါ ၾကြယ္ဝလွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဓာတ္သဘာဝမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ထိန္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းရုကၡမူလ စားဖြယ္ရာတြင္ ကလိုရိုဖိုင္းလ္ (Chlorophyll) ၾကြယ္ဝလွ၍ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ေရာ လူသားမ်ားအတြက္ပါ က်န္းမာသန္စြမ္းေစျပီး သက္ႀကီးပိုင္းအထိ သန္စြမ္းမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းကို ပံုမွန္စားသံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာသက္ရွည္ေစႏိုင္ပါသည္။


ယင္းကို အစို႔ေပါက္အေစ့အျဖစ္ ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အရြက္မ်ားမွ ထုတ္ယူရရွိေသာ အရည္(ဝါ) ရုကၡလက္ဖက္ရည္ (Herbal Tea) အျဖစ္လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ အေစ့မ်ား (သို႔) အရြက္ေျခာက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


ဗာဒံေစ့---(Almond)
ဗာဒံေစ့မ်ားသည္ စိတ္ေရာရုပ္ပါ က်န္းခံ႔ေရးႏွင့္ အသက္ရွည္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ ယင္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္သဘာဝမ်ား ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါသည္။ ယင္း၏ ေဆးဖက္ဝင္ တန္ဖိုးတြင္ ေၾကးဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ မီးစုန္းဓာတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္(ဘီဝမ္း)တို႔ အဓိကပါဝင္အားေကာင္းပါသည္။ ယင္းအတြက္ ေသြးဆဲလ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ေဟမိုဂလိုဘင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးေႏွာက္၊ အာရံုေၾကာမ်ား၊ အရိုးမ်ား၊ ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗာဒံေစ့သည္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစရန္ ထိမ္းသိမ္းေပးျပီး ၾကြက္သားမ်ား အားေကာင္းကာ အသက္ရွည္ေစပါသည္။ ယင္းကို အာယုေဗဒႏွင့္ ယူနာနီ ေဆးဝါးမ်ားတြင္ အားေဆးမ်ားအားလံုး၌ အဓိကအားျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ဗာဒံေစ့ကုိ အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳနည္းမွာ ေရထဲတြင္ နာရီအနည္းငယ္ စိမ္ထားေပးျပီး အေပၚခြံမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ႏူးညံ႔ေအာင္ ႀကိတ္ေခ်ေပးရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေထာပတ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာပါမည္။ ယင္းကို ဗာဒံေစ့ေထာပတ္ (Almond Butter)ဟုေခၚပါသည္။ ယင္းကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားစြာႏွင့္အတူ
ႏို႔မွရေသာ ေထာပတ္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေထာပတ္သည္ သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ အထူးတန္ဖိုးရွိလွျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ စားေသာက္မႈတြင္ ပရိုတိန္းဓာတ္ မလံုေလာက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ ယင္းကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ပရိုတိန္းဓာတ္ကိုသာမက အျခားအဖိုးတန္ အာဟာရမ်ားပါရကာ အစာေၾကလြယ္ေစပါသည္။
*****
ပန္းသီး (Apple) 
ယင္းကို ေရာဂါမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ေပးေသာ အသီးအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ ယင္းတြင္ အသက္ရွည္ေရးကို အေထာက္အပံ႔ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ယင္းက ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့ပါးေစျပီး ကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူရေစပါသည္။ ယင္းတြင္ ပိုးေသေစေသာ အာနိသင္၊ အေရာင္အရမ္းကို ေလ်ာ့ပါးေစေသာအာနိသင္တို႔ ပါဝင္ျပီး အဝလြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ အမွ်င္ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ပန္းသီး၏ ေဆးဖက္ဝင္သတၱိတြင္ ပက္တင္(Pectin) ဓာတ္ အားေကာင္းျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းသတၱိမွာ အတြင္းသားႏွင့္ အခြံအတြင္းသားတို႔တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ပက္တင္ဓာတ္က အခ်ိဳ႔ေသာဒုကၡေပးသည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဂလက္တ်ဴေရာနစ္အက္စစ္ (Galacturonic Acid) ကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းျဖင့္ အဆိပ္ဓာတ္မျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ ပန္းသီးတြင္ပါဝင္ေသာ မဲလစ္အက္စစ္(Malic Acid) သည္ အူမႀကီး၊ အသည္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္တို႔ကို ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေစပါသည္။

ပန္းသီးသည္ လူသား၏ စနစ္အေျခအေန၊ အားနည္းဆုတ္ယုတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အသီးတခုျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အဓိကကိုယ္အဂၤါမ်ားတြင္ အားနည္းဆုတ္ယုတ္မႈအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္သန္စြမ္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းက ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို အားေကာင္းေစျပီး ယင္းတြင္ သံဓာတ္ႏွင့္ မီးစုန္းဓာတ္တို႔ အျခားသစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကို ႏို႔ႏွင့္ ပံုမွန္တြဲဖက္စားသံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာျခင္း၊ ႏုပ်ိဳျခင္းႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးပါသည္။
*****
ဘာလီ (Barley) 
ဘာလီေစ့ကို အေရွ႔တိုင္းဒ႑ာရီတြင္ သမားေတာ္မ်ားက အစာေျခစနစ္ ျပန္လည္ေကာင္းေစရန္ အစာမေၾကေသာေရာဂါကို ကုသရန္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဘာလီမႈန္႔ကိုႏွပ္ျပီး တေန႔လံုး အျခားအစာမ်ားေရွာင္ကာ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ ေသာက္ေစျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေစပါသည္။ ယင္းဒ႑ာရီက ဘာလီေစ့ႏွပ္ရည္သည္ ယေန႔ေခတ္တိုင္ လူမ်ားစြာအတြက္ အက်ိဳးရွိေစခဲ့ပါသည္။


ယင္းဘာလီမႈန္႔ႏွပ္ရည္ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝဘာလီေစ့ခြက္ တစိတ္ကို ေရႏွစ္လီတာႏွင့္ က်ိဳခ်က္ေပးရပါသည္။ ေရတဝက္ခန္းသည္အထိ က်ိဳခ်က္ေပးရမည္။ ယင္းကို မေသာက္သံုးမီ ဝမ္းဗိုက္ကို အနားေပးရပါမည္။ ယင္းက အစာေျခစနစ္ကို ျပန္လည္အားေကာင္းေစျပီး အစာေျခစနစ္ကို နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္ျဖင့္ အက်ိဳးရွိေစပါသည္။ ယင္းက အစာေျခခ်က္ရာတြင္ သိမ္ေမြ႔စြာ ပူေႏြးေစျပီး သဘာဝအဆီပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေစကာ အစာေျခစနစ္၏ သလိပ္လႊာကို ကာကြယ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။ အစာေျခစနစ္သည္ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ႏူးညံ႔လာျပီး ကုသမႈျပဳေပးရာေရာက္ပါသည္။ ယင္းက အစာကို ပိုမိုေၾကလြယ္ေစျပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အသက္ရွည္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။
*****
ျမင္းခြါရြက္ (Brahmi) 
ျမင္းခြါရြက္ကို အိႏၵိယ ပန္နီဝါတ္(Indian Pennywort)ဟု ေခၚပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ လူသိမ်ားေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္တမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အေလ့က်ေပါက္ပင္ျဖစ္၍ တႏွစ္ပတ္လံုး ရရွိႏိုင္သည္။ အရြက္သည္ ေသးငယ္ေခ်ာမြတ္ကာ လံုးဝန္းေသာပံုရွိသည္။ ယင္းတြင္ အာဟာရဓာတ္ ေဖာက္ျပန္မႈကို
ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ျပီး စနစ္ကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ တပင္လံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ေဆးဝါးအျဖစ္ေရာ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳ၍ရသည္။

ကယ္လ္ကတၱားရွိ အ႒ဂၤအာယုေဗဒေကာလိပ္မွ ပ႑စ္ ေဒဝဒတၱားရွားမားက ျမင္းခြါရြက္တြင္ အသက္ရွည္ေစႏိုင္ေသာ အာနိသင္ အားေကာင္းျပီး အေတြးႏွင့္မွတ္ဉာဏ္ကဲ့သို႔ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ ဂ်င္ခ်ီဂ်ီယန္ (Jinchingiyan) ဆိုသူသည္ ျမင္းခြါရြက္ကို စားသံုးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အသက္ (၂၅၀)ႏွစ္အထိ ေနခဲ့ရသည္ဟု သူက ဆိုခဲ့ပါသည္။

သိပၸံပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမင္းခြါရြက္ကို သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ အေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေခ်ျပီ။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ျဗိတိသွ်သိပၸံပညာရွင္တဦးက ျမင္းခြါရြက္တြင္ အံ႔ဖြယ္သတၱိထူးမ်ား ကိန္းေအာင္းေနျပီး မ်ားစြာေသာေရာဂါ ကုသေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ သူက ေရာဂါမတူပါက ေဆးပင္မ်ား ေပါင္းစပ္သံုးစြဲမႈ ကြဲျပားေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမင္းခြါရြက္ႏွစ္ရြက္ကုိသာ ေန႔စဥ္စားသံုးသြားပါက အသက္ရွင္သန္မႈဓာတ္အားကို ျဖည့္စြမ္းေပးျပီး လူ႔သက္တမ္းကို ပိုရွည္ေစႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုခဲ့ပါသည္။

ေရွးေဆးက်မ္းျဖစ္ေသာ ဝါဘတ (Vagbhatt)တြင္ ေယာက်ာ္းတဦးသည္ ျမင္းခြါရြက္ အနည္းငယ္ကို ေထာပတ္(Glace) ျဖင့္ေၾကာ္၍ ႏြားႏို႔ႏွင့္တြဲဘက္၍ တလၾကာေအာင္ ပံုမွန္စားသံုးေပးပါ။ ဆန္ကို စားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ထိုသူသည္ အလြန္အသက္ရွည္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

အလားတူပင္ ေရွးေဟာင္းေဆးက်မ္းျဖစ္ေသာ စရကသံမိတာတြင္ ျမင္းခြါရြက္ရည္ကို
ႏြယ္ခ်ိဳေလးပံုတပံုႏွင့္ ႏို႔တို႔ႏွင့္ တြဲကာ သံုးေဆာင္ပါက ေရာဂါအားလံုးကို ကုသေပးႏိုင္ျပီး အသက္ရွည္မည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အသံုးျပဳရမည့္ ပမာဏကား အသံုးျပဳသူ၏ ရုပ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံုေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။

ဟိန္း (ဘူမိ)
Ref: Healing Through Natural Foods by Dr. H.K.Bakhru.
(ဂမၻီရ ၂၀၁၀-ဇူလိုင္လ)

No comments: