Monday, October 3, 2011

ၾကည္ညိဳျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူမ်ားစြာကို မၾကည္ညိဳႏိုင္ေသာ္လည္း တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ကိုမူ ၾကည္ညိဳႏိုင္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳသနည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တေယာက္ယာက္အား ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းေသာေၾကာင့္၊
ေပးကမ္းရက္ေရာေသာေၾကာင့္၊
သည္းခံစိတ္ရွည္ေသာေၾကာင့္၊
အနစ္နာခံေသာေၾကာင့္၊
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳႏိုင္၏။

ၾကည္ညိဳျခင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ ေဘာဂဗလ၊ ဉာဏဗလ၊ စာရိတၱဗလ၊ မိတၱဗလႏွင့္ ကာယဗလ စသည့္ ဗလငါးတန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရ၏။
ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ ဗလငါးတန္အနက္ တခုခုအေပၚ အထင္ႀကီး အားကိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္၏။ ၾကည္ညိုျခင္းသည္ အထင္ႀကီးျခင္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံ၏။ အထင္ႀကီးမွလည္း ၾကည္ညိဳႏိုင္၏။

တခါက သာဝတၳိျမိဳ႔မွ သူေဌးသမီးတေယာက္သည္ မိဘမ်ားက ႏြားလားဥသဘ တေကာင္အား ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္ကို မွတ္သားထားျပီး ေက်ာကုန္း၌ ဘုပါေသာ ေယာက်္ားတေယာက္အား ဘုပါျခင္းကို ထပ္တူျပဳ၍ ထိုေယာက်္ားသည္ ေယာက်္ားေကာင္း ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္မည္ဟု မွတ္ထင္ကာ ခိုးရာလိုက္သြား၏။

ထိုသူေဌးသမီးသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားမရွိဘဲ ထပ္တူမျပဳသင့္သည့္ ဘုကို ထပ္တူျပဳကာ အထင္ႀကီးၾကည္ညိဳခဲ့၏။ ၂၄-နာရီမျပည့္မီမွာပင္ လူပ်င္းတေယာက္မွန္းသိျပီး မိဘထံျပန္လာခဲ့၏။ အသိပညာမပါေသာ ၾကည္ညိဳမႈသည္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းတတ္၏။

ယခုေခတ္တြင္ ေရႊျဖစ္, ေငြျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေလာဘအေျခခံ ၾကည္ညိဳမိ၍ အလိမ္ခံရသူမ်ား၊ ကာမသိုက္ တူးခံရသူမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး၊ လူသားသည္ေလာဘႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေသးပါ။ သို႔တေစ ဆင္ျခင္တံုတရား၊
ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကား ရွိသင့္၏။ ရွိမွလည္း အက်ိဳးရွိမည္။

ေရွးအခါက ရေသ့တပါးသည္ အိမ္တအိမ္သို႔ ၾကြလာျပီး ျပန္ထြက္သြား၏။ ထိုရေသ့သည္ ျခံဝမွ ျပန္ဝင္လာ၏။
ဒကာ...သင့္အိမ္အမိုးမွ သက္ကယ္စတစ ငါ့ကို္ယ္၌ ျငိပါလာ၏။ သူတပါးမေပးေသာ အနည္းငယ္မွ်ဥစၥာကိုပင္ မယူေကာင္းပါ-ဟုဆိုျပီး သက္ကယ္စကို ျပန္ထားသြား၏။


ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္ ထိုရေသ့အား အလြန္ၾကည္ညိဳသြား၏။ မိမိပိုင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာမ်ားကို ရေသ့ထံတြင္အပ္ႏွံထားၾက၏။ မၾကာမီ ရေသ့သည္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာမ်ားကို ယူျပီး ထြက္ေျပးသြားေလ၏။


မဆင္မျခင္ဘဲ အထင္ႀကီးၾကည္ညိဳမိရာမွ အလိမ္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္၏။ ေၾကာင္သူေတာ္ ၾကြက္သူခိုးမွန္း ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပို႔မွန္း သိၾကရေတာ့၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆင္ျခင္တံုတရား မပါရွိဘဲ ၾကည္ညိဳျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ ဆင္ျခင္တံုတရား မသံုးဘဲ ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းဖို႔သာ ဦးတည္ေနပါ၏။ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာဉာဏ္၊ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိေသာပညာျဖင့္ ယွဥ္၍ ၾကည္ညိဳတတ္ရပါမည္။ ဉာဏ္ႏွင့္သတိယွဥ္၍ ၾကည္ညိဳတတ္ရေပမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ သံုးသပ္စိစစ္၍ အဘယ္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္အား ၾကည္ညိဳသင့္သနည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းသူမ်ားအား ဦးစားေပးၾကည္ညိဳထိုက္ပါ၏။ ပညာလည္းရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းသူမ်ားအား ဦးစားေပးၾကည္ညိဳထိုက္ပါ၏။ ႏွစ္ပါးစံုမျပည့္စံုလွ်င္မူ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းသူကို ပထမ ထားရပါမည္။


ဗုဒၶျမတ္စြာက---
လူတေယာက္ သီလ ရွိ-မရွိ 
(၁) အတူတူေနထိုင္ျခင္း၊ ၾကာျမင့္စြာေနထိုင္ျခင္းျဖင့္သာ သိႏိုင္၏။ ခဏတျဖဳတ္ျဖင့္ မသိႏိုင္ပါ။ 
(၂) သတိႏွလံုးသြင္းၾကည့္မွ သိႏိုင္၏။ သတိမထား ႏွလံုးမသြင္းလွ်င္ မသိႏိုင္ပါ။ 
(၃) ဆင္ျခင္တံုတရားမရွိလွ်င္ မသိႏိုင္ပါ-ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
( အတူေနၾကာ၊ ဆင္ျခင္ပါ၊ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ၾကည့္။
မၾကည္ညိဳထိုက္၊ ၾကည္ညိဳထိုက္၊ တိုက္ရိုက္အမွန္သိ။)


လူအေၾကာင္း ေပါင္းမွ သိ၊
မိတ္ေဆြေကာင္း မေကာင္း အတူတူ ခရီးရွည္သြားၾကည့္ပါ-ဟု သူေတာ္ေကာင္း ပညာရွိမ်ား ဆိုမိန္႔ၾကျခင္းသည္ အလကားအခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္း-မေကာင္း၊ သီလ ရွိ-မရွိ၊ မိတ္ေဆြေကာင္း ဟုတ္-မဟုတ္ အေျဖသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 
အခက္အခဲ ေတြ႔ၾကံဳရေသာအခါမွသာ လူတေယာက္ သီလ ရွိ-မရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္း-မေကာင္း သိႏိုင္၏။ 
သုချဖင့္ အရင္းတည္ျပီး မိတ္ေဆြ ေကာင္း-မေကာင္း မသိႏိုင္ပါ။
ဒုကၡျဖင့္ အရင္းတည္မွသာ မိတ္ေဆြ ေကာင္း-မေကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
သုခတျခမ္းကို ခြဲေဝယူေနသူသည္ မိတ္ေဆြ ေကာင္း-မေကာင္း မေဝခြဲႏိုင္ေသးပါ။ 
ဒုကၡတျခမ္းကို မွ်ေဝခံစားေနသူသည္သာ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခဏပန္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္း-မေကာင္း အဆံုးအျဖတ္ မေစာေစလိုပါ။ တဒဂၤလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ မျပဳသင့္ပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာက “ၾကာၾကာေပါင္း၊ ႏွလံုးသြင္း၊ ဆင္ျခင္”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။


အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဆစ္ဒနီဟဲရစ္က-
မိမိၾကည္ညိဳေနသူအား အျပစ္ရွိလွ်င္ မႏွစ္သက္ဘဲ မိမိမႏွစ္သက္သူအား ၾကည္ညိဳႏိုင္ျခင္းသည္ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွန္ ျဖစ္၏-ဟု ေရးသားခဲ့၏။ အမွန္တရား၏ အဓိကပဓာနက်ပံုကို ထင္ရွားစြာျမင္ရပါသည္။ သိနားလည္ရပါသည္။ အမွန္တရား အျမဲမက်င့္ၾကံသူသည္ ၾကည္ညိဳထိုက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ လူတဦးတေယာက္အား ၾကည္ညိဳရာတြင္ အမွန္တရား က်င့္ၾကံမႈကိုသာ အဓိကထားရမည္ဟု နားလည္မိပါ၏။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႔သာလို၏။


ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ လက္ယာေတာ္ရံ ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ရွင္အႆဇိထံမွ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရား နာၾကားျပီးေနာက္ ဗုဒၶျမတ္စြာအား မဖူးျမင္ရေသးဘဲ ၾကည္ညိဳခဲ့၏။ တိတၱိဆရာႀကီးအား ဗုဒၶျမတ္စြာထံ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ရန္ အပါေခၚခဲ့ေသာ္လည္း သိဥၥည္းဆရာႀကီးသည္ အတုမရွိ ျမင့္ျမတ္ေသာ အႏႈိင္းမဲ့ ဗုဒၶအား ေရွာင္ခြါ၍ လူမိုက္မ်ားစြာ၏ ၾကည္ညိဳမႈကို မက္ေမာကာ လူမိုက္တို႔၏ဆရာႀကီးအျဖစ္ တြယ္တာမက္ေမာလ်က္ က်န္ခဲ့၏။ ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ၾကည္ညိဳေနသူအား အျပစ္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ခြဲခြါထားရစ္၏။ သစၥာမဲ့ျခင္း၊ ေက်းဇူးမဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။


ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ ဘဝတခု၌ အသက္အေသခံ၍ အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး ပါရမီျဖည့္ခဲ့ဖူး၏။ 
ဗာရာဏသီျပည္တြင္ သံယမမင္းႀကီးအုပ္စိုးခ်ိန္ မိဖုရားႀကီးက ေခမာ။ ေခမာမိဖုရားႀကီးသည္
ေရႊဟသၤာမင္း၏တရားကို နာၾကားလိုေသာခ်င္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊဟသၤာမင္းအား ေဘးမဲ့ကန္ ဖန္တီးျပီး ဖမ္းဆီးေစခဲ့၏။ ေရႊဟသၤာမင္းသည္ ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္ျဖစ္ျပီး စစ္သူႀကီးသုမုခဟသၤာသည္ ရွင္သာရိပုတၱရာ အေလာင္းေတာ္ျဖစ္၏။


ေရႊဟသၤာမင္းသည္ အျခံအရံဟသၤာကိုးေသာင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းကို မျမင္ဘဲ အစာကိုသာျမင္မႈကို သတိေပးရံုျဖင့္ မရေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို စေတးခံ၍ အတူတကြ လိုက္ပါခဲ့သျဖင့္ ေက်ာ့ကြင္း၌မိခဲ့၏။ သုမုခဟသၤာမွာလည္း ေရႊဟသၤာမင္းက ထြက္ေျပးပ်ံသန္းရန္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း မနာခံခဲ့ပါ။
ေရႊဟသၤာမင္း၏အက်င့္သီလကို ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ့ကြင္းအမိခံခဲ့၏။ သုမုခဟသၤာမင္းသည္ မုဆိုးအား-


“မုဆိုးႀကီး ..အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေရႊဟသၤာမင္းကို လႊတ္ေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ျပဳပါ။ ေရာင္းလိုက ေရာင္းစားပါ။ သတ္လိုက သတ္စားပါ“ဟု အသက္ေပးေတာင္းပန္ခဲ့၏။


ဟသၤာႏွစ္ေကာင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိပံုကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ မုဆိုးႀကီးသည္ မိဖုရားႀကီးက ေရႊဟသၤာမင္း၏ တရား နာၾကားလိုျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့၏။
ဘုရင္ႀကီးက အျပစ္ေပးလွ်င္လည္း ခံေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ဟသၤာႏွစ္ေကာင္အား လႊတ္ေပးလိုက္၏။ ေရႊဟသၤာမင္းက-


“အေဆြမုဆိုး..ငါတို႔ကိုသာ နန္းေတာ္သို႔ ပို႔ေပးပါေလ”ဟု ေျပာသျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားရ၏။
နန္းေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္ စစ္သူႀကီး သုမုခဟသၤာက-
“သင္တို႔ရဲ႔ ေဘးမဲ့ကန္ဆိုတာ ေဘးမဲ့ကန္မွ မဟုတ္ဘဲ၊ လိမ္ညာေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာလိုစိတ္ မရွိဘူး။ လူလိမ္ေတြကို မၾကည္ညိဳ၊ မေလးစားဘူး”ဟုဆိုေလ၏။ ဘုရင္ႀကီးက-
“မိဖုရားႀကီးရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ပါဟသၤာမင္း-ဟု မိန္႔ရေလ၏။


ေရႊဟသၤာမင္းက ခြင့္လႊတ္သည္းခံျပီး မိဖုရားႀကီးအား ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းဖို႔ တရားေဟာၾကားေလ၏။ ဘုရင္ႀကီးအားလည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ငဲ့ညႇာသနားဖို႔၊ သိကၡာရွိဖို႔ ေဟာၾကားေလ၏။ 
ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားလည္း ဟသၤာႏွစ္ေကာင္အား အစာေရစာေကၽြးျပီးလွ်င္ ေခါင္းေပၚ၌ တေကာင္စီကို ရြက္ျပီး နန္းေတာ္ျပင္ပအထိ ပို႔ေပးၾကေလ၏။ တိရစၧာန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်င့္သီလေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳၾကျခင္းျဖစ္၏။


ေရႊဟသၤာမင္းသည္ ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္၊ သုမုခဟသၤာသည္ ရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း၊ ဘုရင္ႀကီးသည္ ရွင္အာနႏၵာအေလာင္း၊ မိဖုရားသည္ ရွင္ေခမာေထရီ၊ မုဆိုးသည္ ဖြားဖက္ေတာ္ ရွင္ဆႏၵ ျဖစ္လာေတာ္မူၾက၏။ 


ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ အမွန္တရားကို အသက္ေပးျပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့သူျဖစ္၏။ ဗုဒၶျမတ္စြာကို အသက္ေပးျပီး ၾကည္ညိဳခဲ့သူလည္းျဖစ္၏။ 
အဘယ္အေၾကာင္းအခ်က္ကို အေျခခံျပီး ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာအား ၾကည္ညိဳခဲ့သနည္း။


ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ကိုယ္က်င့္တရား၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအေပၚ ၾကည္ညိဳခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ တခုေသာဘဝ၌လည္း ကုိယ္က်င့္တရားကို အေျခခံျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာအေလာင္းေတာ္အား ၾကည္ညိဳခဲ့ဖူး၏။ ၾကည့္ပါဦး။


တေန႔သ၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း၏ ရထားႏွင့္ ေကာသလမင္း၏ရထားတို႔ လမ္းက်ဥ္းတခု၌ ဆံုၾက၏။ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘုရင္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ရထားမွဴးမ်ားက လမ္းဖယ္မေပးၾကေခ်။ ေကာသလမင္း၏ ရထားမွဴးသည္ အရွင္ေမာဂၢလာန္အေလာင္း ျဖစ္ျပီး ျဗဟၼဒတ္မင္း၏ ရထားမွဴးသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္းျဖစ္၏။ ရထားမွဴးႏွစ္ေယာက္သည္ ဘုရင္ႏွစ္ပါး၏ အက်င့္သီလကို ျပိဳင္ၾက၏။ အက်င့္သီလ နည္းသူက လမ္းဖယ္ေပးေၾကး။


ပထမဦးဆံုး အရွင္ေမာဂၢလာန္ေလာင္း ရထားမွဴးက-
“ငါတို႔ေကာသလမင္းႀကီးသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထန္သူအား ၾကမ္းတမ္းေသာ အျပစ္ဒဏ္ကိုေပး၏။
ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔သူအား ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္၏။
ေကာင္းေသာသူအား ေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ မေကာင္းေသာသူအား မေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ ဆံုးမ၏”ဟု ေျပာဆို၏။


အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း ရထားမွဴးက-
“ငါတို႔ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးသည္ အမ်က္ေဒါသႀကီးမားသူကို ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္၏။
မေကာင္းသူကို ေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္၏။
ဝန္တိုစဥ္းလဲသူအား ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္၏။
လိမ္ညာသူအား မွန္ကန္ေသာစကားျဖင့္ ဆံုးမ၏”ဟု ျဗဟၼဒတ္မင္း၏ အက်င့္အၾကံကို ေျပာၾကားေလ၏။


ေကာသလမင္းႀကီးၾကားလွ်င္ ျဗဟၼဒတ္မင္းသည္ ငါ့ထက္ အက်င့္သီလျပည့္စံုေပသည္-ဟု ႏွလံုးသြင္းျပီး ရထားကို လမ္းဖယ္ေပးေလ၏။
ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာအေလာင္းေတာ္ျဖစ္၏။
အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အက်င့္သီလ၊ ကိုယ္က်င့္တရားကိုသာ ပဓာနအေျခခံျပီး ၾကည္ညိဳခဲ့သူျဖစ္၏။ အမွန္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ၾကည္ညိဳမႈျဖစ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္သည္ အမွန္တရား၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အက်င့္သီလအေပၚ အေျခမခံဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေပးကမ္းႏိုင္ျခင္း၊ စသည့္ အပယိက အေပၚယံအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ၾကည္ညိဳသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရတိုင္း “အက်င့္သီလမရွိသူကို ဘာျဖစ္လို႔ ၾကည္ညိဳေနၾကပါလိမ့္”ဟု
ေတြးေတာစဥ္းစားမိကာ ဥေပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴရႈေနမိပါ၏။ ကၽြႏ္ုုပ္ကား အက်င့္သီလရွိသူကိုသာ ၾကည္ညိဳ၏။


သန္းျငိမ္းေအး
(ဂမၻီရ ၂၀၀၆-ဧျပီလ)

No comments: