Tuesday, October 4, 2011

ေကာင္းျခင္းအျဖာျဖာ သားသမီးရတနာ

မဖြားႏိုင္ေသာ သားသမီး-ဖြားေအာင္ျပဳနည္း---
ေဆးရံုေဆးခန္းရွိတဲ့ေဒသေတြမွာ သားသမီးေမြးဖြားရတာ လြယ္ေပမဲ့ ေဆးရံု-ေဆးခန္း မရွိတဲ့ေဒသ၊ ရွိေသာ္လည္း ေမြးဖြား၇န္ခက္ခဲေနတဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ ေလာကီပညာရပ္ေတြ အလြယ္တကူေမြးဖြားႏိုင္တဲ့ နည္းေကာင္းေလး ေျပာျပပါမည္။
* မဖြားသားငယ္၊ သားသည္မယ္၊ အလြယ္ဖြားနည္းျပ။
သစ္ပင္ကိုခုတ္၊ က်န္ဆူးငုတ္၊ သမုတ္သစ္ႀကိတ္ရ။
ထိုဆူးကိုယူ၊ ဆံထံုးမူ၊ လြယ္ကူစိုက္ကုန္ၾက။
အဂၤုလိမာလ၊ နာမေခၚေတြ၊ ပရိတ္ေရ၊ ေသာက္ေလမုခ် ဖြားတတ္လွ။

သစ္ပင္ကိုခုတ္လို႔ က်န္ခဲ့တဲ့ သစ္ငုတ္မွာရွိတဲ့ သစ္သားဆူးေလးကိုယူျပီး မီးမဖြားႏိုင္တဲ့မိခင္ရဲ႔ ဆံထံုးမွာ စိုက္လိုက္ပါ။ အဲဒီသစ္ႀကိတ္ဆူးေလး ထိုးစိုက္ျပီးေနာက္ လြယ္ကူစြာ မီးဖြားႏိုင္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရပါမယ္။ 
ထို႔ျပင္ အဂၤုလိမာလသုတ္ကိုလည္း ရြတ္ဖတ္ျပီး ပရိတ္ေရကိုတိုက္ရပါမယ္။ ပရိတ္ေရျဖင့္ မ်က္ႏွာစသည္တို႔ကို ေတာက္ေပးျပီး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ မီးဖြားႏိုင္ဖို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါက ေအာင္ျမင္စြာ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေမြးဖြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

(အျခားတနည္း)
ယေတာဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ ဇာတိယာ ဇာေတာ၊ နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥပါဏံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာ၊
ေတန သေစၥန ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။
ဒီပရိတ္ေရကို ခုနစ္အုပ္မွန္း၍ တိုက္လွ်င္လည္း သားဖြားရန္ခက္ခဲေနသည္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစပါတယ္။

ေသ၍ မဖြားႏိုင္ေသာကေလးကို ဖြားေအာင္ျပဳနည္း---
* သားငယ္ေသျငား၊ သားမဖြား၊ မွတ္သားဖြားလြယ္ရန္။ 
စစ္သိမ္ျမစ္လွ၊ ႀကိတ္ျပီးမွ၊ ဆီးစပ္ခ်က္မွာမံ။
အေသဖြားျမင္၊ ထိုမိခင္၊ လြယ္ပင္ခ်မ္းသာျမန္။
*** စစ္သိမ္ျမစ္ကို ႀကိတ္ျပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၏ ဆီးစပ္ခ်က္ေနရာမွာ အံု၍ မ့ေပးပါ။ မိခင္ကိုလည္း ညႇစ္ခိုင္းပါ။ မိခင္ညႇစ္အားႏွင့္အတူ ေသေနေသာ သားငယ္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ဖြားျမင္ႏိုင္ျပီး မိခင္၏ အသက္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ (ေဆးရံု ေဆးခန္းရွိလွ်င္ ေဆးရံု ေဆးခန္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပို႔ေပးျပီး ေမြးသင့္ပါသည္)။


တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္သား ေဘးကင္းရန္---
သားသမီးရတနာ လူ႔ေလာကေရာက္ျပီးစ တစ္ရက္သား၊ တစ္လသား၊ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ဖ်ားနာတတ္ပါသည္။ ေရွးလူႀကီးသူမမ်ားကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ပဋိသေႏၶကိုေစာင့္တဲ့နတ္ ဖမ္းစားတာလို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ ထိုသူငယ္ ဝမ္းေရာင္မယ္၊ ကိုယ္ပူမယ္၊ အငိုမ်ားမယ္။
အဲဒီေရာဂါအတြက္ 
* ေခါပန္းေတာင္းမွာ ထမင္းေလးဆုပ္၊ တံခြန္ ေလးတိုင္၊ ကြမ္းေလးယာ၊ ပန္းေလးပြင့္ ထည့္ျပီး အေရွ႔ေျမာက္အရပ္သို႔ ပို႔ေပးလိုက္ပါ။ ထိုသူငယ္ေရာဂါေဝဒနာ အစြဲေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မယ္။


သားသမီးရတနာ ေျမနင္းေစေသာရက္---
* ဖြားျမင္ျပီးေနာက္၊ သံုးလေျမာက္၊ ေကာက္၍မွန္မေသြ။
မိဘႏွစ္ပါး၊ စံုညီထား၊ သားကိုေျမနင္းေစ။
ေျမခ်ေသာခါ၊ ေန႔အဂၤါ၊ ေရွာက္ပါေန႔စေန။
*** မိမိရင္ေသြးေမြးဖြားျပီး သံုးလေျမာက္ပါက မိဘႏွစ္ပါးစံုညီေရွ႔၌ ေျမနင္းေစရမယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ကေလးမ်ားကို စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ား ေကၽြးေမြး၍ အလွဴဒါနျပဳပါက မိမိရင္ေသြးငယ္သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
- အဂၤါေန႔တြင္ ေျမနင္းေစရမည္။
- စေနေန႔တြင္ ေျမနင္းျခင္းမွ ေရွာင္ရမည္။


ရင္ေသြးသူငယ္  ထမင္း စ,ေကၽြးရေသာရက္---
* ဖြားျမင္ျပီးေနာက္၊ ေျခာက္လေျမာက္၊ ေကာက္၍ ထမင္းခြံ႔။
ေလး၊ ေျခာက္၊ ကိုး၊ ရွစ္၊ တဆယ့္ႏွစ္၊ ပစ္ေလ ေရွာင္ခြာပစ္။
လဆုတ္ လဆန္း၊ ဤရက္ၾကမ္း၊ ေဘးရန္မ်ားၾကံဳလြန္႔။
*** ရင္ေသြးငယ္ ဖြားျမင္ျပီးေနာက္ ေျခာ္ကလေျမာက္ေသာ ေန႔၌ စျပီး ထမင္းေကၽြးရမယ္။
လဆန္း လဆုတ္ ေလးရက္၊ ေျခာက္ရက္၊ ကိုးရက္၊ ရွစ္ရက္၊ တဆယ့္ႏွစ္ရက္တို႔ဟာ ရက္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္၍ ထိုရက္မ်ားမွာ မေကၽြးရ၊ ေရွာင္ရမယ္၊ ေကၽြးမိပါက ေဘးရန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရတတ္တယ္။


နားထြင္းေန႔ ေရြးနည္း---
* အုံ႔၊ လဲ၊ နာ၊ က်င္၊ စြာ- နားထြင္း မျပဳရာ။
ေရႊ၊ ပန္း၊ ေခၚထ၊ ေန႔ႏွစ္ဝ၊ ထြင္းၾက နားကိုသာ။
*** နားထြင္းရမည့္ေန႔---ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔။
*** နားမထြင္းအပ္သည့္ေန႔---တနဂၤေႏြေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ စေနေန႔။


ေခါင္းေလွ်ာ္ရက္ေရြးနည္း---
ေဘးရန္မေတြ႔ဖို႔၊ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ဖို႔ ေခါင္းေလွ်ာ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
* က-ရင္-သား-ေမြး၊ ေခါင္းမေဆးနဲ႔။
အိုး-စည္-တီး၊ ျပီးေအာင္ေဆး
*** ေခါင္းမေလွ်ာ္ရေသာေန႔---တနလၤာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔။
*** ေခါင္းေလွ်ာ္ရေသာေန႔---တနဂၤေႏြေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ စေနေန႔။


ေခါင္းရိတ္ (ဆံပင္ညႇပ္) ရက္ ေရြးနည္း---
* ေမြးေန႔ ေသာၾကာ၊ တနလၤာ၊ ေကသာဆံျဖတ္ မျပဳအပ္။
*** မိမိရဲ႔ ေမြးေန႔ရယ္၊ ေသာၾကာေန႔ႏွင့္ တနလၤာေန႔ေတြမွာရယ္ ေကသာဆံျဖတ္ မျပဳအပ္ဘူးလို႔ ေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 


ေရခ်ိဳးေန႔ ေရြးနည္း---
ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျပီးလို႔ နာလန္ထလာတဲ့အခ်ိန္ ေရခ်ိဳးသင့္တဲ့ေန႔ ေရြးနည္းေလးပါ။
* ငါ့-သား-ေရႊ-ေဒါင္၊ ေရကိုေရွာင္။
ေအာင္-စံ-ျဖိဳး၊ ေရကိုခ်ိဳး။
*** ေရခ်ိဳးေန႔---တနဂၤေႏြေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔။
*** ေရမခ်ိဳးသင့္ေန႔---တနလၤာေန႔၊ ေသာၾကာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စေနေန႔။


ဥကၠာေက်ာ္
ကိုးကား---
-လက္ေတြ႔ေဗဒင္ေဟာနည္းက်မ္း၊
-ေလာကီပညာက်မ္း၊
-လက္ေတြ႔ပုဏၰားေဗဒင္က်မ္း။


(ဂမၻီရ ၂၀၀၆-ခု ဧျပီလ) 
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ-ေမာ္လူး။

No comments: