Wednesday, October 5, 2011

မိဘစိမ္ေရ မသင့္ေစလို

ကၽြန္းဦးဇမၺဴသေျပပင္ရွိရာ အရပ္ဆီကို ေဖာင္စၾကာနဲ႔ လွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ မဏိစည္သူမင္းဟာ စိတ္ထဲကခံစားမိတဲ့အတိုင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးမွာရပ္ျပီး ဟစ္ေၾကြးေတာ္မူခဲ့သတဲ့။

ငါ၏ ေဘးေလာင္းေတာ္၊ ဘိုးေလာင္းေတာ္၊ ခမည္းေတာ္တို႔အား ဤကၽြန္းဦးဇမၺဴသေျပပင္ကို
ျမင္ေစခ်င္ပါဘိသည္-လို႔ ဆုိျပီး ၄င္းေဘးေလာင္းေတာ္၊ ဘိုးေလာင္းေတာ္၊ ခမည္းေတာ္တို႔ကို ရႈျမင္ေစလို၍ စိတ္ႏွလံုးၾကံစည္ရံုမွ်နဲ႔ မင္းႀကီးရဲ႔ မ်က္စိေတြဟာ ရုတ္တရက္ ကြယ္ခဲ့ရသတဲ့။ ဒီအခါမွာ ပညာရွိ၊ သမား၊ ဟူးရား စသည္တို႔ဟာ အထူးထူးေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသၾကပါေသာ္လည္း ခ်မ္းသာရာမရခဲ့ရွာဘူး။ ဒီေတာ့ ပညာရွိမွဴးမတ္တို႔က---

အရွင္မင္းႀကီး...အရွင္မင္းႀကီး၏ စိတ္ႏွလံုးေတာ္သည္ ေရွးေဘးေလာင္းေတာ္ ဘိုးေလာင္းေတာ္ ခမည္းေတာ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အဘယ္ကဲ့သို႔ ၾကံစည္မိပါသလဲလို႔ ေမးေလွ်ာက္ၾကသတဲ့။ ဒီအခါမွာ မင္းတရားႀကီးက မိမိစိတ္မွာ ၾကံစည္မိခဲ့တဲ့အတိုင္း ေျပာျပလိုက္သတဲ့။ ဒီေတာ့ ပညာရွိႀကီးမ်ားက အရွင္မင္းႀကီး...အရွင္ကိုယ္ေတာ္၌ အျခားေသာေရာဂါကို မျမင္၊ ဤမၾကံစည္အပ္ေသာ အရာတို႔ုိကုိ ၾကံစည္မိ၍သာ မိဘဘိုးဘြားတို႔ရဲ႔ စိမ္ေရသင့္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မ်ား
ေၾကေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ ေဘးေလာင္းေတာ္ ဘိုးေလာင္းေတာ္ ခမညး္ေတာ္တို႔၏ ရုပ္ပံုေတာ္သဏၭာန္ကို
ေရႊျဖင့္သြန္းလုပ္၍ ေပါက္ေပါက္၊ ဆန္၊ ပန္း တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရပါမည္လို႔ ေလွ်ာက္တင္ၾကသတဲ့။


မင္းႀကီးလည္း ပညာရွိတို႔ရဲ႔ စကားအတိုင္း အေနာရထာမင္းေစာအရုပ္၊ ေစာလူးမင္းအရုပ္၊ က်န္စစ္သားမင္းအရုပ္တို႔ကို ေရႊျဖင့္သြန္းလုပ္ျပီး ေပါက္ေပါက္၊ ဆန္၊ ပန္းတို႔ျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ဦးခ်တဲ့အခါမွာေတာ့ အေနာ္ရထာမင္းေစာအရုပ္၊ က်န္စစ္သားမင္းအရုပ္သာလွ်င္ မလဲဘဲ ၾကံ႔ၾကံ႔တည္ေနခဲ့သတဲ့။ အျခားေသာအရုပ္မွာေတာ့ ဦးခ်လိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ လဲသြားသတဲ့။ ဒီအခါမွာ မင္းႀကီးလည္း မ်က္စိအလင္း ျပန္ရခဲ့သတဲ့။


ကဲ ..ၾကည့္ၾကစမ္း၊ မိမိကဲ့သို႔ ရႈျမင္ေစလိုတာကို စိတ္ႏွလံုး ၾကံစည္မိရံုနဲ႔ပဲ အခုလို စိမ္ေရသင့္ခဲ့ရတယ္ဆိုေတာ့ အခုေခတ္ကာလဟာ အလြန္ေမာဟထူေျပာတဲ့ ကာလႀကီးျဖစ္ေနေတာ့ ဘိုးဘြားမိဘေတြကို မရိုေသျခင္း၊ သီလရွိသူ၊ ေက်းဇူးႀကီးသူတို႔ကို မရိုေသျခင္း၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ျပဳခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မ်ားျပားၾကေတာ့ အနာေရာဂါ၊ ၾကမၼာဥပါဒ္၊ ကပ္အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျငိတြယ္ထိပါးျပီး သက္ရွည္၍ ဘုန္းမႀကီး၊ ဘုန္းႀကီး၍ သက္မရွည္ ျဖစ္ၾကရတာေပါ့ကြယ္။ သံသရာမွာေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာမရွိျပီေပါ့။ ပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘဝမွာပဲ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ေနၾကရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔ ထိုစိမ္ေရမွ လႊတ္ၾကရေအာင္ ဂါရဝတရားကို ႏွလံုးသြင္းျပီး သံေဝဂျပဳႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။


စိမ္ေရသင့္ျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးအျပစ္---
အၾကင္သူသည္ ဘိုးဘြားမိဘ ဆရာသမား အသက္အားျဖင့္ႀကီးသူ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စေသာ ေက်းဇူး 
ႀကီးသူတို႔ကို ကိုယ္,ႏႈတ္,ႏွလံုးတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္အံ႔၊ ထိုသူသည္ မိဘ ဘိုးဘြား ဆရာသမား စေသာ ဂုဏ္ရွိသူတို႔၏ စိမ္ေရသင့္တတ္၏။ ထိုစိမ္ေရသင့္သူကား-
၁။ ဆြ႔ံအတတ္ျခင္း။
၂။ အေမြး၊ အေတာင္ ညစ္ျခင္း။
၃။ ပိန္က်ံ႔ဳျခင္း။
၄။ သက္ရွည္၍ ဘုန္းမႀကီးျခင္း။
၅။ ဘုန္းႀကီး၍ သက္မရွည္ျခင္း။
၆။ ခြန္အား ဉာဏ္ပညာ ဆုတ္ယုတ္တတ္ျခင္း။
၇။ ခ်ည့္နဲ႔၊ က်ိဳးကန္းတတ္ျခင္း...
စေသာ အျပစ္တို႔ကို သံသရာဘဝ၌မဆိုေသး ဤပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ခံစားရတတ္၏။ ထိုအခါ ထိုသူကို သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ဘိုးဘြားမိဘတို႔၏ စိမ္ေရသင့္ျပီဟူ၍မွတ္။


စိမ္ေရဒုကၡ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရမည္---
လဂ္,စန္း,ဒသာ ေကာင္းက်ိဳးျဖာ၍ 
ေကာဇာျဂိဳဟ္စီး အေကာင္းခ်ည္းဟု
စစ္ေဆးရွာေဖြ ေတြးပါေလလည္း
လက္ေတြ႔ဘဝ အေျခမလွခဲ့
လက္ေတြ႔အခါ အေျခမသာခဲ့
ေလွေလွာ္တက္က်ိဳး အျဖစ္ဆိုးႏွင့္
ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေထြ သင္ေတြ႔ေခ်ေသာ္
သင့္မိ,သင့္ဖ သတိရလ်က္
ဘိုးဘြားဘီဘင္ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ကို
မထီေလးစား ျပဳခဲ့ျငားအံ႔
သင္ကားမွားမိ တုမရွိျပီ
မိဘစိမ္ေရ သင့္ျခင္းတည္း။


ထိုထိုအမွား သင္သိျငားက
မွားေၾကာင္းျပဳျပင္ သင္ဆင္ျခင္လ်က္
ဝပ္တြားဦးခ် ေတာင္းပန္ခ၍
ခြင့္လႊတ္ၾကည္ျဖဴ ျပစ္မဲ့သူဟု 
ဖ,မိ စိတ္မွာ ၾကည္လင္ပါလည္း
ဦးခိုက္ရိုကိ်ဳး သင္ရွိခိုးလ်က္
ေကၽြးေမြးလုပ္ကိုင္ ျပဳစုႏိုင္မွ
မိဘစိမ္ေရ သင့္ေလဒုကၡ
ခ်ဳပ္ျငိမ္းရမည္ တိတၳံဳက်မ္းလာ
အလိုတည္း။


မသိ၍မွားျခင္း, သိလ်က္ႏွင့္ မွားမိျခင္းမ်ားမွ ထာဝရကင္းေဝးၾကပါေစ။


လင္းျမတ္သူ
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဝဒသုေတသနအဖြဲ႔)
မွီျငမ္း---ဟံသာဝတီတိုက္ထုတ္ မဟာတိတၳံဳက်မ္းႀကီး (ဒုတိယအႀကိမ္)။

No comments: