Saturday, October 15, 2011

မာရ္နတ္ (၂)

(မာရ္နတ္---)
မာရ္နတ္မွာ တန္ခိုးႀကီးေသာနတ္ျဖစ္၍ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ သြားႏိုင္ရံုမက ၾကမ္းတမ္းသူျဖစ္၍လည္း
ျဗဟၼာမ်ားကိုပင္ ပူးဝင္ႏွိပ္စက္ႏိုင္ေၾကာင္း မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျဗဟၼနိမႏၲနိကသုတ္တြင္ ပါရွိသည္။ ဗကျဗဟၼာႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရား ခၽြတ္ေတာ္မူေသာအခါတြင္ မာရ္နတ္က အရန္ျဗဟၼာမ်ားကိုပူးဝင္၍ အတၱဝါဒ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံေစသည္ဟု ပါဠိေတာ္တြင္ အက်ယ္ပါရွိသျဖင့္ မာရ္နတ္က ျဗဟၼာျပည္သို႔လည္း သြားႏိုင္၊ ျဗဟၼာမ်ားအားလည္း ျမင္ႏိုင္၊ ပူးဝင္ႏွိပ္စက္၍ မိမိအလိုသို႔ပင္ ပါေစႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။

မာရ္နတ္သည္ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္၌သာမက ျဗဟၼာ့ျပည္အထိပါ တက္၍ လို္က္လံေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေၾကာင္း (ရေဝထြန္း-ဦးတိေလာကသာရ)က ဘာသာေရးျပႆနာ အမွတ္ ၂-တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေရးသားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့သည္။

အယူလြဲေနေသာ ဗကျဗဟၼာႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရားခၽြတ္ေတာ္မူစဥ္ မာရ္နတ္ မည္သို႔မည္ပံု ပူးဝင္ႏွိပ္စက္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္ကို မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ-၏ ေအာက္ပါရွင္းလင္းညႊန္ျပခ်က္ကလည္း မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။

မာရ္နတ္သည္ မိမိ၏ဘံုဗိမာန္၌ေနရင္းပင္ မၾကာ,မၾကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို
ယခုအခါ ရဟန္းႀကီးေဂါတမ အဘယ္ရြာနိဂံုး၌ ေနသနည္း-ဟု ဆင္ျခင္ေလ့ရွိ၏။ ယခုအႀကိမ္ ဆင္ျခင္လတ္ေသာ္ကား ဥကၠ႒ျမိဳ႔ သုဘဂ ေတာအုပ္၌ေန၏-ဟုသိျပီးလွ်င္ ရဟန္းေဂါတမသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသနည္း-ဟု ဆက္၍ၾကည့္ရႈျပန္သည္တြင္ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ၾကြသြားေသာ
ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္လတ္၍ ရဟန္းေဂါတမသည္ ယခု ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ၾကြသြား၏။ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ တရားေဟာ၍ ျဗဟၼာအေပါင္းကို ငါ၏နယ္ပယ္မွ မလြန္ေျမာက္ေစေသးမီ ငါသြားေရာက္ကာ တရားေဟာျခင္း၌ ဆႏၵကင္းျပတ္ေအာင္ျပဳေပအံ႔-ဟု ၾကံစည္ကာ ျမတ္စြာဘုရားေနာက္သို႔ မ်က္ျခည္မျပတ္လိုက္ပါလ်က္
ျဗဟၼာပရိသတ္၏အလယ္၌ မထင္ရွားေသာကိုယ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနေလသည္။

သူသည္ ျမတ္စြာဘုရားက ဗကျဗဟၼာႀကီးကို
အခ်င္းတို႔...ဗကျဗဟၼာသည္ မိုက္မဲေလစြတကား-စသည္ျဖင့္ ေမာင္းမဲအပ္ေလျပီဟုသိ၍ ဗကျဗဟၼာဘက္က အေထာက္အကူျဖစ္ကာ ရပ္တည္လာေလသည္။ ထိုမာရ္နတ္သည္ မဟာျဗဟၼာႀကီးႏွင့္
ျဗဟၼပုေရာဟိတျဗဟၼာတို႔ကိုကား မပူးဝင္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အေကၽြး ျဗဟၼပါရိသဇၨ ျဗဟၼာငယ္တဦး၏ ကုိယ္တြင္းသို႔ ပူးဝင္ေလသည္။ (မဟာဗုဒၶဝင္ စတုတၳတြဲ အခန္း ၃၅)။

(အရွင္အာနႏၵာ)
တခါေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အာနႏၵာအား
“ခ်စ္သား အာနႏၵာ...ငါဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုး ျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္ပိုလြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ေနႏိုင္ေပ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။
ျမတ္စြာဘုရားက အလိုရွိသည့္အတိုင္း သက္တမ္းထက္ပို၍ ေနႏိုင္ေၾကာင္း နိမိတ္ျပစကားကုိ ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။
ဤသို႔သံုးႀကိမ္တိတိ မိန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ အရွင္အာနႏၵာက “အရွင္ဘုရား...နတ္လူတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းအလို႔ငွါ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေနေတာ္မူပါ-ဟု မေလွ်ာက္ထား၊ မေတာင္းပန္မိခဲ့။ ထိုသို႔ မေတာင္းပန္မိျခင္းမွာလည္း ေသာတာပန္မွ်သာျဖစ္ေသးေသာ အရွင္အာနႏၵာကို မာရ္နတ္က
ေႏွာင့္ယွက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမတ္စြာဘုရား နိမိတ္ျပစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူစဥ္က အရွင္အာနႏၵာအား မာရ္နတ္ မည္သို႔မည္ပံု ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္ကို မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္က (မဟာဗုဒၶဝင္ ပဥၥမတြဲ အခန္း ၄၀-တြင္) ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းညႊန္ျပေတာ္မူထားပါသည္။

ဝိပၸလႅာသတရား (ေဖာက္ျပန္စြာ ျဖစ္တတ္ေသာတရား) (၁၂)ပါးလံုး ကင္းရွင္းပယ္ခြါျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏စိတ္ကို မာရ္နတ္သည္ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးႏိုင္။ ထိုဝိပၸလႅာသတရားတို႔မွ အခ်ိဳ႔အဝက္ကုိသာ ပယ္ျပီးျဖစ္၍ အခ်ိဳ႔အဝက္က်န္ရွိေနေသးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္ကိုကား မာရ္နတ္သည္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္၏။ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္မွာ ဝိပၸလႅာသ(၁၂)ပါးတို႔အနက္ (၄)ပါးေသာတရားတို႔ကို မပယ္ရွားရေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္အာနႏၵာ၏စိတ္ကို မာရ္နတ္သည္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏိုင္၏။

မာရ္နတ္သည္ သတၱဝါတို႔၏စိတ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳလုပ္လိုသည္ရွိေသာ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အဆင္း-ရူပါရံုကိုမူလည္း ဖန္ဆင္း၍ ျပ၏။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္အသံ-သဒၵါရံုကိုလည္း ဖန္ဆင္း၍ ၾကားေစ၏။
ထိုအခါ ဝိပၸလႅာသ မကင္းၾကေသးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ သတိလြတ္ကာ ခံတြင္းဖြင့္ဟလ်က္ ေနၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ခံတြင္းမွ မာရ္နတ္သည္ မိမိလက္ကုိသြင္း၍ ႏွလံုးသားကို ၾကိတ္ေခ်သည့္အလား ဆုပ္ကို္င္၍ ထားေလသည္။ ထိုအခါ သတၱဝါတို႔သည္ သတိသညာ လြတ္ကင္းၾကကာ မိန္းေမာေတြေဝ နစ္ေျမာ၍ေနၾကေလသည္။
အရွင္အာနႏၵာကိုကား ထိုမာရ္နတ္သည္ ခံတြင္းမွ လက္ကိုသြင္း၍ ႏွလံုးသားကို ႀကိတ္ေခ်သည့္အလား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာရံုကိုျမင္ရ၍ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားမိန္႔ၾကားသည့္စကား နိမိတ္အရိပ္အေယာင္ကို မသိဘဲရွိေလသည္။

(သာဋိမတၱိယေထရ္)
တခါေသာ္ မာရ္နတ္သည္ အရွင္သာဋိမတၱိယ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ အေယာင္ေဆာင္၍ ကလ်ာဏီတို႔အိမ္ ဆြမ္းရပ္စဥ္ ကလ်ာဏီမိန္းမပ်ိဳက အရွင္သာဋိမတၱိယ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္အထင္ျဖင့္ ဆြမ္းေလာင္းရန္ လာစဥ္ နီးနီးကပ္ကပ္ တိုးခိုင္းျပီး ကလ်ာဏီ၏လက္ကို ဖမ္းဆြဲျပီး မလႊတ္ဘဲထားေလ၏။ လူအမ်ားကလည္း ၾကည့္ေနၾက၏။ ထိုအခါ ကလ်ာဏီသည္ အရွက္ႀကီးရွက္ျပီး တကိုယ္လံုး တုန္ယင္ေနကာ အားရွိသေရြ႔ ေဆာင့္ရုန္း၍ ရႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုေၾကြးျပီး အိမ္ထဲေျပးဝင္သြားေလ၏။

ထို႔ေနာက္ လူအမ်ားက မာရ္နတ္ကို အရွင္သာဋိမတၱိယ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ အထင္ျဖင့္ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႔ၾကျပီး တကယ္အစစ္အမွန္ အရွင္သာဋိမတၱိယ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ ဆြမ္းခံၾကြလာစဥ္ ဆြမ္းမေလာင္းသည့္အျပင္ ကန္ေတာ့ဆြမ္းပါ-ဟု ေျပာရမည္ကိုပင္ ရွက္ေနၾကေတာ့၏။ 

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ကို တကယ္အစစ္အမွန္ အရွင္သာဋိမတၱိယ ရဟႏၲာ မေထရ္ျမတ္ သိသြားေသာအခါ အရွင္ျမတ္ႀကီးသည္ (မာရ္နတ္၏ လည္ပင္း၌ လူေသေကာင္ပုပ္စြပ္လ်က္ ငါ၏ေရွ႔သို႔ တည္လာေစသတည္း)-ဟု အဓိ႒ာန္ေတာ္မူလိုက္သည္။ ခ်က္ခ်င္း မာရ္နတ္ေရာက္လာ၏။ သူ႔လည္ပင္းမွာေတာ့ ပုပ္ပြနံေစာ္ေနသည့္ လူေသေကာင္ပုပ္ႀကီးကစြပ္လ်က္။

အရွင္ဘုရား...ဒီလူေသေကာင္ပုပ္ႀကီးကို ခၽြတ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အျပစ္ကို တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ တကာတကာမမ်ားထံ အိမ္ေပါက္ေစ့သြားျပီး အျဖစ္မွန္ကို ေျပာျပဝန္ခံပါမည္၊ တပည့္ေတာ္အား ေမတၱာေရွ႔ထား၍ သည္းခံေတာ္မူပါဘုရား-ဟုေတာင္းပန္သျဖင့္ အရွင္ျမတ္ႀကီးက (မာရ္နတ္၏လည္ပင္းမွ လူေသေကာင္ပုပ္ ကြယ္ေပ်ာက္ေစသတည္း)ဟု အဓိ႒ာန္ေပးေတာ္မူလိုက္ရာ လူေသေကာင္ပုပ္လည္း ရုတ္ခ်ည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ မာရ္နတ္အား ေနာင္တြင္ ဤသို႔မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးမျပီး ျပန္လႊတ္ေပးေတာ္မူလိုက္၏။ (ေထရဂါထာ တိကနိပါတ သာဋိမတၱိယေတၳရဝတၳဳ)

(မာရ္နတ္ ေျမမ်ိဳ-မမ်ိဳ)
လုမ်ား နတ္မ်ားကိုသာမက ဘုရား, ရဟႏၲာမ်ားကိုပင္ ဤမွ်လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ မာရ္နတ္အား တေန႔ေန႔တြင္ ေျမမ်ိဳးပါမည္ေလာ-ဟု ေမးလာျငားအံ႔၊ ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ-၏ ေအာက္ပါၾသဝါဒေလးကိုသာ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ခ်င္ပါသည္။

မာရ္နတ္သည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၌ အထက္ဆံုး ဝသဝတၱီနတ္ဘံုမွျဖစ္၍ တန္ခိုးလည္း ႀကီးမား၏။ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ အထက္နတ္ဘံုသားတို႔သည္ မိမိနတ္ဘံုမွအပ အျခားလူ႔ျပည္ စသည္တို႔၌ စုေတလြန္ရေသာ ထံုးစံမရွိ။ မိမိ နတ္ျပည္မွာသာ စုေတရျမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာရ္နတ္သည္
ျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မွားေသာ္လည္း ေျမမ်ိဳျခင္း စသည့္ လူ႔ဘံု၌ျဖစ္ေသာ ေဘးဒုကၡႏွင့္ စုေတကြယ္လြန္ရျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ဟု မွတ္ရာ၏။

သို႔ေသာ္ ယင္းအကုသိုလ္ကံမ်ားေၾကာင့္ စုေတကြယ္လြန္ေသာ္ အဝီစိငရဲသို႔ျဖစ္ေစ, အဝီစိႏွင့္အလားတူေသာ ငရဲသို႔ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ရေပလိမ့္မည္။
သာဓကမွာ ဒူသီမည္ေသာ မာရ္နတ္သည္ ဤကမၻာ၌ အစဦးဆံုးပြင့္ေတာ္မူေသာ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ယာေတာ္ရံ အရွင္ဝိဓူရအား ဦးေခါင္းကြဲေအာင္ ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားက (ဤဒူသီမာရ္နတ္သည္ မိမိအတိုင္းအရွည္ကို မသိစြတကား) ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မာရ္နတ္သည္ မိမိအား ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူျပီဟု ဝသဝတၱီနတ္ျပည္သို႔ ျပန္သြား၏။ နတ္ျပည္ေရာက္၍ မၾကာမီမွာပင္ နတ္သက္ေၾကြကာ ဆဖႆာယတနိက ငရဲႀကီးဟူ၍၄င္း, သကၤုသမာဟတ ဟူ၍၄င္း, ပစၥတၱေဝဒနီယ ဟူ၍၄င္း သံုးမည္ရေသာ အဝီစိတမွ် ျပင္းထန္ဆိုးဝါးလွသည့္ ငရဲ၌ ျဖစ္ရေလသည္။
(ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား အမွတ္-၁)

ေနာက္လဆက္ပါဦးမည္
ေမာင္ေမာင္ (ဥပေဒ)
(ဂမၻီရ ၂၀၀၄-၈)

ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္
ေမာ္လူး

No comments: