Tuesday, October 25, 2011

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ႏွင့္ စႏၵာမုနိ ေက်ာက္စာေတာ္

ႏႈတ္တရာ စာတစ္လံုး ဆိုသည့္စကားသည္ သိပ္ကို ထိေရာက္မွန္ကန္လွေပသည္။
အခ်ိဳ႔ေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အနာဂါတ္အတြက္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာနဲ႔
ေက်ာက္ထက္အကၡရာ၊ ေပထက္အကၡရာ တင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္အျမင္ရွိသူမ်ားက ယင္းေက်ာက္ထက္အကၡရာ၊ ေပထက္အကၡရာမ်ားမွတဆင့္ ပံုႏွိပ္အကၡရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာစာစီမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျပဳထားၾကျပန္သည္။ ေက်းဇူးႀကီးလွေပသည္။ ယင္းေက်းဇူးရွင္ေတြထဲတြင္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီသည္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေလသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာက္စာရွိသင့္သေလာက္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားစြာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေက်ာက္စာေတြ နည္းေနပါေသးသည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္ အ႒ကထာေက်ာက္စာတည္ရွိရာျမိဳ႔မ်ားမွာ---


(၁) မႏၲေလးျမိဳ႔ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားအတြင္း (၁၂၂၂)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၇၂၉)။
(၂) ရန္ကုန္ျမိဳ႔ က်ိဳကၠဆံဘုရားအနီး (၁၂၆၉)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၉၅)။
(၃) ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႔ ေက်ာက္စာရံုေက်ာင္းတိုက္ (၁၂၇၄)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၄၅၁)။
(၄) မိတၳီလာျမိဳ႔ ထီးသံုးဆင့္ဘုရား (၁၂၇၇)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၅၉၇)။
(၅) ဓႏုျဖဴျမိဳ႔ ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးအတြင္း (၁၂၇၉)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၃၉၉)။
(၆) သထံုျမိဳ႔ ေရႊစာရံဘုရားဘုရားႀကီးအတြင္း (၁၂၈၃)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၁၁၇၀)။
(၇) အေဖ်ာက္ျမိဳ႔ ေလာကမာရ္ေအာင္ဘုရားႀကီးအတြင္း (၁၂၈၆)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၇၂၀)။
(၈) မင္းကင္ျမိဳ႔ ေရႊဘံုသာေက်ာက္စာဘုရား (၁၂၈၇)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၁၇၁)။
(၉) မင္းရြာကန္ႀကီးကုန္းေက်ာင္း သံုးခြျမိဳ႔နယ္ (၁၂၈၇)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၁၅၄)။
(၁၀) ေညာင္ရမ္းရြာ ေရႊမုေ႒ာဘုရားအတြင္း သာစည္ျမိဳ႔နယ္ (၁၂၈၉)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၅၁၆)။
(၁၁) ဟသၤာတျမိဳ႔ ၁၀-ထပ္ႀကီးဘုရားအတြင္း (၁၂၉၀)ျပည့္ႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၄၅)။
(၁၂) ၾကံခင္းျမိဳ႔ ၁၀-ထပ္ႀကီးဘုရားအတြင္း (၁၂၉၀)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၃၆၇)။
(၁၃) သဲေတာျမိဳ႔ ကိုးေထာင္ျပည့္ဘုရားအတြင္း (၁၂၉၅)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၅၁၀)။
(၁၄) ဘုရားစုရြာဦးေက်ာင္း ဝမ္းတြင္းျမိဳ႔ (၁၃၀၁)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၁၁၀)။
(၁၅) ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကန္ဘဲ့ ပဥၥနိကာယေက်ာင္းတိုက္ (၁၃၃၉)ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္ခ်က္ေရ (၁၀၀၅)။
(၁၆) မင္းကြန္းေတာင္ရိုး မိုးမိတ္ကုန္းေျမ (မဟာဗုဒၶဝင္ ၇၂၀)သည္ သုတၱန္(၉၉၀)တြင္ပါသည္၊ (၁၃၄၂)ခုႏွစ္ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၁၀၈၀)။
(၁၇) ပဲခူးျမိဳ႔ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားအတြင္း ခုႏွစ္မသိရ၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၅၈)။


ေက်ာက္စာေတြက ဤမွ်မကပါ၊ လယ္တီေက်ာက္စာခ်ပ္ေရဆိုလွ်င္ (၈၀၆)ခ်ပ္၊ အမရပူရျမိဳ႔၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေက်ာက္စာ (၂၉)ခ်ပ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာတြင္
ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၄၃၆)ခ်ပ္ရွိေၾကာင္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ သိရွိရသည္။ ယခု မိမိေရးသားတင္ျပလိုသည္မွာ မႏၲေလးျမိဳ႔ စႏၵာမုနိဘုရားအတြင္းက ေက်ာက္စာမ်ားျဖစ္သည္။ စႏၵာမုနိဘုရားကို ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၂၂၉)ခုႏွစ္၊ နယုန္လတြင္ နန္းေျမဘံုသာစံနန္းေတာ္ေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အိမ္ေရွ႔မင္း၏အေလာင္းကို သျဂႋဳဟ္ရန္ အုတ္ဂူအနီး မင္းသား(၄)ပါးကို သျဂႋဳဟ္ရန္ အုတ္ဂူတည္ျပီးလွ်င္ မင္းသား(၄)ပါးတို႔၏အေလာင္း တို႔ကို ေခါင္းႏွင့္တကြ ဂူသြင္းသျဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။ ၄င္းဂူ၏ အေရွ႔ႏွစ္ေတာင္ကြာတြင္ စႏၵာမုနိကိန္းဝပ္ရန္ အုတ္ပလႅင္ခံ၍ ၄င္းအေပၚ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက အုတ္ရိုးေစတီတည္ထားေစျပီး ဘုရားဘြဲ႔ေတာ္ကို နန္းေျမဘံုသာစံနန္းေတာ္ရာ စႏၵာမုနိဘုရားဟု သမုတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။
(ဝန္ေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ K.S.M.A.T.M) ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး တတိယတြဲ-စာ ၃၅၅-၃၅၆)


မင္းေလးပါးဆိုတာ ျမင္ကြင္းျမင္းခုန္တိုင္ သူပုန္အထမွာ က်ဆံုးခဲ့သည့္ အိမ္ေရွ႔မင္း ကေနာင္မင္းသား၊ သားေတာ္ မလြန္မင္းသား၊ ျပင္စည္မင္းသားႏွင့္ စကုမင္းသားတို႔ ျဖစ္သည္။ 
စႏၵာမုနိေစတီေတာ္သည္ ပထမဆံုး သံကိုသြန္းလုပ္သည့္ ဆင္းတု၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးကို တည္စဥ္ကာလ (၅-၄-၁၈၀၃)ခဳႏွစ္၊ နန္းေတာ္ကၽြန္း စံေနစဥ္ (၁၁၆၄)ခုႏွစ္မွာ သြန္းလုပ္ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ဘကီး သံခ်ိန္(၁၀၃၆၈) ပိႆာရွိသည္။ (၁၁၇၇)ခုႏွစ္ (၂၉-၉-၁၈၁၅)ခုႏွစ္မွ အသီတိ ရွစ္က်ိပ္ရုပ္တုေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အမရပူရကို ပင့္ခဲ့သည္။ ဖန္နန္းရွင္ စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္ (၁၂-၈-၁၈၂၈)မွာ အမရပူရမွ အင္းဝကိုပင့္ျပီး ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ သာယာဝတီမင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အင္းဝမွ အမရပူရ မူလေနရာသို႔(၁၁-၉-၁၈၃၈)ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ပင့္ေဆာင္ ကိုးကြယ္ျပန္ပါသည္။


မင္းတုန္းမင္းတရားလက္ထက္မွာေတာ့ မႏၲေလးျမိဳ႔ကိုပင့္ခဲ့ျပီး သားေတာ္၊ ညီေတာ္တို႔ ျမႇဳပ္ႏွံရာအနီးမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းဘုရားဝင္းထဲမွာ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာေက်ာက္ခ်ပ္ေပါင္း (၁၇၇၄)ခ်ပ္ကို ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီ စိုက္ထူခဲ့ေလသည္။ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ သံေပါက္မွာ “ဥ-ေ-တ-ယံ-ေက်ာက္စာမွန္”ျဖစ္သည္။ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာေက်ာက္ခ်ပ္ေတြကို ဤေနရာတြင္ စိုက္ထူရန္ ၇ေသ့ႀကီးဦးခႏၲီအား
ေလွ်ာက္ထားအၾကံျပဳသူမွာ ကေနာင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး၏ သမီးေတာ္ ရန္ေအာင္ျမင္ျမိဳ႔စားမင္းသမီး သုသီရိသခၤါယတီျဖစ္သည္။ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ အာလိန္ငါးဆင့္ကို အသစ္ျပင္ျပီး ေစာင္းတန္းခန္းေရ (၄၄၀)ကို သံထည္ေတြႏွင့္ အခို္င္အခံ႔ ေဆာက္၏။ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ(၄၅၅)ခ်ပ္၊ အဂၤါေထာင့္မွာ(၄၅၅)ခ်ပ္၊ စေနေထာင့္မွာ(၄၃၂)ခ်ပ္၊ ရာဟုေထာင့္မွာ(၄၃၂)ခ်ပ္ ခြဲျပီးစိုက္ထူခဲ့သည္။ ေက်ာက္ထက္အကၡရာမတင္မီ
ေရွးက ေပအေစာင္ေစာင္ႏွင့္ ျပန္႔ပြားေနခဲ့ေသာ အ႒ကထာစာေတာ္ေတြကို ဆရာေတာ္မ်ားက ပထမဆံုး အကၡရာပါဌ္မွန္ေအာင္ တည္းျဖတ္သုတ္သင္ၾကေလသည္။

(၁) ဝိနည္းငါးက်မ္း အ႒ကထာတို႔ကို မႏၲေလးျမိဳ႔ အေရွ႔ျပင္ တံဆိပ္ေတာ္ရ အဂၢမဟာပ႑ိတ သံဃနာယက သုဓမၼာဝင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဆရာေတာ္၊ 
သုဓမၼာဝင္ ျမိဳ႔ေရွ႔ခင္မကန္ဆရာေတာ္၊ 
သုဓမၼာဝင္ အတို႔မရွိဆရာေတာ္တို႔က သုတ္သင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူသည္။  
(၂) အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း အ႒ကထာတို႔ကို ျမင္းဝန္တိုက္ သုဓမၼာဆရာေတာ္ႏွင့္
ေျမာက္ျပင္ ေဇာတိကာရာမ မဂၤလာစံေက်ာင္းတိုက္ သုဓမၼာဆရာေတာ္ ဦးနႏၵ၊ 
ထိုတိုက္၏ ဌာနခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဦးစိၾတတိုပက သုတ္သင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူသည္။
(၃) ပဏၰာသအ႒ကထာတို႔ကို အေနာက္ျပင္တိုက္ေတာ္ တံဆိပ္ေတာ္ရ အဂၢမဟာပ႑ိတ သံဃနာယက ေမာက္ႀကိဳးဆရာေတာ္ တည္းျဖတ္သုတ္သင္သည္။
(၄) သံယုတ္ငါးက်မ္း အ႒ကထာတို႔ကို စိန္ပန္းတိုက္ သုဓမၼာဝင္ ဆရာေတာ္က တည္းျဖတ္သုတ္သင္ေတာ္ မူသည္။
(၅) အဂၤုတၱိဳရ္ ၁၁-က်မ္း အ႒ကထာကို သက္ပန္းဆရာေတာ္က တည္းျဖတ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။
(၆) ခုဒၵပါဌ အ႒ကထာကို အဂၢမဟာပ႑ိတ ေခမာသီဝံ ဆရာေတာ္က တည္းျဖတ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။
(၇) ဓမၼပဒအ႒ကထာကို အဂၢမဟာပ႑ိတ သုဓမၼာဝင္ ဒီပဲယင္းဆရာေတာ္က တည္းဖျတ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။
(၈) သုတၱနိပါတ္ႏွင့္ ဣတိဝုတၱက အ႒ကထာတို႔ကို ေရႊေရးေဆာင္ဆရာေတာ္က တည္းျဖတ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။
(၉) ပဋိသမၻိဒါမဂၢ အ႒ကထာကို အမရပူရျမိဳ႔ အေရွ႔ေတာင္ယြန္း တံခြန္တိုင္ ဝိဇၨကဆရာေတာ္က တည္းျဖတ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။ 
(၁၀) ဝိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာကို ဂူႀကီးတိုက္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဓမၼကထိက သုဓမၼာဝင္ဆရာေတာ္ ဦးဝါယမက တည္းျဆ္သုတ္သင္ေတာ္မူသည္။


ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အ႒ကထာက်မ္းေတြမွ ၾကြင္းက်န္ေသာ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို မႏၲေလးေတာင္ေျခ အဘယာရာမ မိုးထိတိုက္ အဂၢမဟာပ႑ိတဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရ-က သုတ္သင္ရွင္းလင္းေတာ္မူသည္။ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီသည္ အ႒ကထာဋီကာမ်ား ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ရန္ သာသနာပိုင္ ေတာင္ခြင္ဆရာေတာ္ထံ ေအာက္ပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထား၏။


မဟာသံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ေလွ်ာက္လႊာ---
မႏၲေလးေတာင္ေန ခႏၲီရေသ့ႀကီး ရိုေသေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ မဟာသံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဘုရား...ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ကို အမီွျပဳ၍ (၁၂၆၉)ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း (၁)ရက္ေန႔ကစ၍ မႏၲေလးေတာင္ ထက္ေအာက္ဝန္းက်င္ဌာနတို႔၌ ေစတီ၊ ရုပ္ပြား၊ ဘုရား၊ ဆင္းတု၊ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ေစာင္းတန္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ စေသာ ကုသုိလ္အေဆာက္အအံု ဟူသမွ်ကို တစ,တစ ဝါယမစိုက္ထုတ္ ျပဳစုျပင္ဆင္ရာ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၾကြင္းက်န္ေသးေသာ ကုသိုလ္ အေဆာ္ကအအံုမ်ားကိုလည္း ျပဳစုျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ (၁၂၇၅)ခုႏွစ္ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လေလာက္ကစ၍ ပိဋကတ္သံုးပံု အ႒ကထာပါဠိမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ ကံေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ တစ,တစ ဝါယမစိုက္ထုတ္၍ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္လိုပါေၾကာင္း၊ ၄င္းေက်ာက္ထက္ အကၡရာ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရန္ မူေတေစာႏွင့္တကြ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခြင့္ အမိန္႔ေတာ္စာကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ အသနားေတာ္ျမတ္ခံပါသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ မဟာသံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား။
(၁၂၅၇-ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔ ေလွ်ာက္ သာသနာပို္င္ဆရာေတာ္ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ (မူရင္း)


၄င္းေလွ်ာက္ခ်က္အရ ဌာနခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၊ သံဃနာယကဆရာေတာ္၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္တို႔က ထုလုပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ကိုးကြယ္ေစ---
မဟာသံဃရာဇာ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ဘုရားအမိန္႔ ၄င္းဆရာေတာ္ကလည္း သာသနာေတာ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေတာ္၏ စိရ႒ိတိက ဝုဒၶိဝိရုဠေဝပုလႅ အက်ိဳးငွါ အစြမ္းသတၱိရွိသည့္အေလ်ာက္ ဆိုင္သင့္ရာရာ ကူညီေဆာင္ရြက္ အားထုတ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကေစ။


(၁၂၇၅)ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း (၈)ရက္ေန႔ မဟာသံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္အမိန္႔
ေတာင္ခြင္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဤသို႔အားေပးရံုမွ်မက ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီအား သာသနဟိတဓဇ နာယကဘြဲ႔ ေပးသနာေးတာ္မူသည္အထိ ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ေလသည္။ စႏၵာမုနိဘုရားပရိဝုဏ္အတြင္း
ေက်ာက္စာမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပရလွ်င္---
(၁) သုတၱန္အ႒ကထာ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၁၁၄၈) ဋီကာေက်ာက္ခ်ပ္ေရ (၅၉)။
(၂) ဝိနည္းအ႒ကထာ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၂၂၅) ဋီကာေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၁၇၀)။
(၃) အဘိဓမၼာေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၁၃၆) ဋီကာေက်ာက္ခ်ပ္ေရ(၃၄)။
(၄) ပိဋကတ္မ်ားအ႒ကထာ(၅၀၉)၊ ဋီကာ(၂၆၃)၊ သမိုင္းစာ(၂)၊ ဥေဒတယံ ေက်ာက္ခ်ပ္မွန္အားလံုး(၁၇၇၄)ခ်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။


ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ (၁၂၈၃)ခုႏွစ္တြင္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားႀကီး မဟာရံတ့တိုင္းအတြင္းမွာလည္း ပိဋကတ္သံုးပံုပါ ပါဠိေတာ္ေက်ာက္စာ(၇၃၀)ကိုပါ စိုက္ထူခဲ့ေလသည္။ ထိုမွ်မက မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ စစ္ကိုင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္းတယ၊ ရမည္းသင္း၊ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝး၊ ပဲခူး၊ သထံု၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘီလူးကၽြန္း၊(ေခ်ာင္းဆံု)၊ ပုပၸား၊ ေက်ာက္ဆည္၊ မိုးကုတ္၊ အင္းဝ၊ မင္းဘူး၊ ေရႊစက္ေတာ္၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာ ေနရာအႏွံ႔အျပား သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ 


မႏၲေလူျမိဳ႔ႏွင့္ ဝန္းက်င္မွာပင္(၁၃)ေနရာမွ ေက်ာင္းကန္၊ ဘုရား၊ တန္ေဆာင္းမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့
ေလသည္။ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေက်ာက္စာႏွင့္ စႏၵာမုနိေက်ာက္စာမ်ားသည္ ကမၻာတည္သေရြ႔ တည္ရွိျပီး ႏႈတ္တရာ စာတလံုး ရဟန္း၊ သံဃာ၊ လူအမ်ား ကိုးကားမွီျငမ္းႏိုင္ေသာ ခိုမာတိက်ဆံုး ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုးစာအုပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


ထို႔အတူ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီ၏ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ ဇြဲ၊ အနစ္နာခံ စြန္႔လြတ္မႈ၊ ပရဟိတသာသနာျပဳ အျမဳေတ ရတနာဓာတ္သည္လည္း အျမဲထားဝရ ရွင္သန္လႊမ္းပတ္ေနမည္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျပည္ရြာအႏွံ႔ကို ဤစာအလွျဖင့္  တလီပဏၰာသလ်က္ အရွည္ဂါရဝျပဳလိုက္ပါေၾကာင္း...။


ဦးစႏၵိမ(စလင္း) 
က်မ္းကိုး။ ။ 
(၁) ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး တတိယတြဲ (ဝန္ေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္)။
(၂) ကမၻာအႀကီးဆံုး စာအုပ္ႀကီး (လူထု ေဒၚအမာ)။
(၃) ကၽြန္မတို႔ မႏၲေလးျမိဳ႔က မႏၲေလးေတာင္ (လူထု ေဒၚအမာ)။
(၄) မႏၲေလးေတာင္ေတာ္သစ္ (အရွင္ေဇာတိကာဘိဝံသ)။
(၅) ဟံသာဝတီစာအုပ္ ကတ္တေလာက္ (၁၉၆၄-၆၅)။


(ဂမၻီရ ၂၀၀၇-၁၂)

No comments: