Friday, October 7, 2011

နာမည္ႀကီး စူလာနဖာ

သတိ။
စူလာနဖာကို အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲမိပါက သရက္ရြက္၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ႏွလံုးတို႔ကို အားနည္းေစသည္။

(၁) ျမန္မာအမည္-စူလာနဖာ။
(၂) ရုကၡေဗဒအမည္-FUMARRIA PRVILOSALAM.
(၃) မ်ိဳးရင္းအမည္-FUMARIACEAE.
(၄) ဟိႏၵဴအမည္-ပိတၱပါပဍာ၊ ရွာဟတရာ၊
(၅)သကၠတအမည္-ဝရတိကၠ၊ ပဋဴပတၱ၊

 ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဖူးေသာ စူလာနဖာပင္မ်ားသည္ တေတာင္, ႏွစ္ေတာင္ခန္႔ ျမင့္သည့္ ပင္ေပ်ာ့မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ အရြက္မွာေသး၍ မန္က်ည္းရြက္ကဲ့သို႔ ထိပ္ဝိုင္းသည္။ ရန္ကုန္လမ္းေဘး ေျမာင္းေဘးမ်ား၌ ေတြ႔ရေသာ စူလာနဖာပင္မ်ားမွာ ေျမတြင္ကပ္ကာ ေပါက္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အရြက္ထိပ္ဖ်ားမွာလည္း လွံစြပ္ပံု ခၽြန္ေနသည္။ အပြင့္ကလည္း အျဖဴေရာင္ပန္းကေလးမ်ား ပြင့္သည္။ 


ေျမြစြယ္ပင္---
မိတ္ေဆြတဦးအား ရန္ကုန္စူလာနဖာပင္ကိုျပ၍ ေမးၾကည့္ရာ သူက ထိုစူလာနဖာကို ေျမြစြယ္ပင္-ဟု ေျပာသည္။ ထိုမိတ္ေဆြက ရန္ကုန္စူလာနဖာပင္၏ အရြက္ကေလးမ်ားသည္ ေျမြစြယ္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ ၄င္းအပင္သည္ အဆိပ္ေျပေၾကာင္း၊ ပိတုန္း၊ ပ်ား၊ ေဗာက္ဖတ္၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ကင္းျမီးေကာက္၊ ကင္းမလက္မည္း စသည့္ အဆိပ္ရွိေသာသတၱဝါမ်ား ကိုက္မိလွ်င္ ရန္ကုန္စူလာနဖာ(ဝါ)ေျမြစြယ္ပင္ ပဥၥငါးပါး (တပင္လံုးမွ) သတၱဳရည္(ရြက္စိမ္းရည္) ညႇစ္ယူျပီး ကိုက္မိ၊ ထိမိေသာေနရာတို႔၌ မၾကာဖဏဆြတ္လိမ္းေပးပါက အဆိပ္ကိုေျပေစသည္ဟု ေျပာျပသည္။


မွန္သည္ စူလာနဖာပင္မ်ားသည္ အထက္ပါအတိုင္း အဆိပ္မ်ားကိုေျပေၾကာင္း နိဃ႑ဳ သစ္ပင္အဖြင့္ေဆးက်မ္းမ်ား၌ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ စူလာနဖာပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွာေဖြစူးစမ္းမိပါသည္။


ေဆးဝါးႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာအပင္မ်ား---
ပထမဦးစြာ အျငိမ္းစားအရာရွိခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဗိမာန္မွ ဦးစံခင္ B.Sc(AG)A.I.C.T.A (TRINIDAD) ျပဳစုေသာ SOME MEDICINAL AND USEFUL PLANTS ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စူလာနဖာမွာ ႏွစ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
(၁) ALHAGI CAME LORUM FISCH.
(၂) A MAURORUM TOURMES & BAKER.
အဂၤလိပ္လို အေခၚအားျဖင့္ Camel's Thorn; Arbian mannaဟု ေဖာ္ျပထားျပီး မ်ိဳးရင္းအေနျဖင့္ Papilionaceae ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
တဖန္ ဘာဝပၸကာသနိဃ႑ဳ-က်မ္းတြင္ စူလာနဖာကို ေျခာက္မ်ိဳးအထိ ခြဲျပထားျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေျခာက္မ်ိဳးအနက္မွ တခ်ိဳ႔သည္ ယူဆပံုကြဲျပားေနျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စူလာနဖာမွာ အမ်ိဳးမ်ားသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္။
တဖန္ အိႏၵိယေဆးစြယ္စံုက်မ္းႀကီးျဖစ္ေသာ ဝေႏၵာသွ်ဓိက်ေႏၶာဒယ-၌ စူလာနဖာပင္၏ ရုကၡေဗဒအမည္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေဖာ္ျပေတာ့။


စူလာနဖာ၏သဘာဝ---
ပင္ငယ္ ပင္ေပ်ာ့မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိုးရာသီ၌ ေပါက္ပြားေလ့ရွိျပီး ေျမမွေထာင္၍ေပါက္သည္။ ေလးဖက္ေလးတန္သို႔ အခက္အလက္မ်ား ျဖာထြက္သည္။ ခ်ံဳႏွင့္ အျခားအပင္မ်ားရွိလွ်င္ ေျမမွတေပခြဲခန္႔အထိ 
ေထာင္၍ေပါက္တတ္သည္။ ေျမျပင္၊ လြင္ျပင္မ်ား၌ ေလးဖက္ေလးတန္သို႔ ျဖန္႔ၾကက္၍ ေပါက္သည္။


စူလာနဖာအရြက္သည္ တလက္မဝက္မွ ႏွစ္လက္မခြဲအထိ ရွည္လ်ားသည္။ ျဗက္မွာ တလက္မ၏ ေလးပံုတပံုမွ ေလးပံုသံုးပံုအထိ ရွိသည္။ အခက္မ်ားသည္ ေျခာက္လက္မအထိ ရွည္လ်ားသည္။ အခက္၏အထက္မွ ပန္းပြင့္သည္။ ခရမ္းေရာင္ရွိသည္။ သူ၏အသီးမွာ ဘာလီေစ့ႏွင့္တူသည္။ မြဲျပာေသာအေရာင္ရွိသည္။


စူလာနဖာတပင္လံုး၌ ႏူးညံပေသာအေမြးျဖဴကေလးမ်ား ေပါက္ပြားလ်က္ရွိသည္။ စူလာနဖာပင္၌ အနံ႔ရွိ၍ ခါးသည္။ အသီးမွာ ေသးသည္။ ျမက္သီးေလးမ်ားပမာခန္႔ရွိသည္။ လံုးသည္။ ယင္းအထဲမွ ပို၍ေငးသယ္လွသည့္ အေစ့ကေလးမ်ားရွိသည္။


စူလာနဖာ (Justicia Procumbans)
စူလာနဖာသည္ ခါး၏။ က်က္ျပီးေနာက္ စပ္၏။ ေအးျမ၏။ ေၾကလြယ္၏။ ေလကို ပြားမ်ားေစတတ္၏။ သည္းေျခသလိပ္အဖ်ားနာ၊ သည္းေျခဖ်ားနာ၊ ေသြးလွ်ံနာ၊ ႏႈတ္မျမိန္နာ၊ ပ်ိဳ႔အန္နာ၊ ေရငတ္နာ၊ မူးယစ္နာ၊ စိတ္ပ်ံ႔လြင့္ျခင္း၊ ညႇိဳးႏြမ္းျခင္း၊ ကိုယ္ပူနာ၊ ေသြးပ်က္နာ၊ ဆီးခ်ိဳနာတိုပကို ႏိုင္၏။
(တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဝင္ေဟာင္း ဆရာခ်င္း၏ ဘယေဆးဂုဏ္ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း)


အစြမ္းသတၱိမ်ား---
အာယုေဗၺေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရမူ စူလာနဖာသည္ ေအး၏၊ ခါး၏၊ မလတို႔ကို တားျမစ္၏၊ ေလကိုပြားမ်ား၍ ပ်က္ေစ၏၊ ေပါ့ပါး၏၊ စားျပီးက်က္ေသာအခါ၌ (ဝမ္းမီး) စပ္ေသာအရသာကို ျဖစ္ေစ၏။
သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ေသြးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ႏႈတ္မျမိန္ျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း၊ စိတ္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ မူးျခင္း၊ ႏွလံုးနာ၍ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း၊ ပေမဟ(ေခၚ) ဆီးပ်က္နာႏွင့္ ဆီးလမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ေသြးဝမ္းသြားျခင္းတို႔ကို
ျငိမ္းေအးသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေသြးဆင္းေသာဒူလာေရာဂါ၊ သည္းေျခဖ်ား၊ ေရငတ္ျခင္း၊ သလိပ္၊ ပန္းနာႏွင့္ အပူမ်ားျခင္းတို႔ကို ကင္းေဝးေစသည္။
အထူးသျဖင့္ စူလာနဖာသည္ အထက္ပါဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုအပင္တြင္ပါရွိေသာ အစြမ္းသတၱိျဖင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ရွိေသာ မလိုလားအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရျပား၊ အသည္းႏွင့္ ဆီးအိမ္တို႔မွတဆင့္ ကိုယ္၏ျပင္ပသို႔ ထုတ္ပစ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စူလာနဖာပင္ငယ္သည္ ေခၽြးထြက္ေစျခင္း၊ ဆီးမ်ားစြာသြားေစျခင္း၊ စပ္ေသာၾသဇာဓာတ္ရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါကို က်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အူတြင္း၌ ပိတ္ဆို႔၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဇိဏၰ (ေခၚ) အစာမေၾက ေရာဂါကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသမ်ား ရွိေလသည္။


ထက္ျမက္ေသာ စူလာနဖာ---
အထက္ပါ တင္ျပခ်က္တို႔မွာ စူလာနဖာ၏ ထူးျခားမႈ၊ ထက္ျမက္မႈ တစိတ္တပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ထူးျခားထက္ျမက္ေသာ စူလာနဖာငယ္သည္ အိႏၵိယျပည္၌၄င္း၊ ပါကစၥတန္၌၄င္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌၄င္း၊ သီဟိုဠ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၌၄င္း၊ ျမန္မာျပည္၌၄င္း ေပါက္ေရာက္သည္။
စူလာနဖာပင္သည္ အမ်ိဳးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ ဤသို႔ မ်ိဳးကြဲေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိေၾကာင္းတို႔ကို အိနၵိယ ေဆးက်မ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ေဆးဝါးေဗဒဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ညႊန္းျပဆိုထားသည္။


ျမန္မာစူလာနဖာႏွင့္ အိႏၵိယစူလာနဖာ---
တဖန္ အိႏၵိယျပည္ထုတ္ ေဆးက်မ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စူလာနဖာပင္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ျမန္မာ့စူလာနဖာပင္ ပံုသ႑ာန္တို႔သည္ တူသေယာင္ရွိေသာ္လည္း ကြဲျပား ျခားနားေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စူလာနဖာပင္၏ အပြင့္သည္ ျဖဴ၏။ အိႏၵိယစူလာနဖာအပြင့္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယစူလာနဖာရြက္သည္ ကင္ပြန္းရြက္၊ မန္က်ည္းရြက္ကဲ့သို႔ ထိပ္ဝိုင္း၏။ ယခု ရန္ကုန္စူလာနဖာရြက္တို႔မွာ ထိပ္ခၽြန္ေန၏။ ဤသို႔ ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ “တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး”ဟူေသာ စကားပံုအတိုင္း စူလာနဖာကို ေဆးဝါးအျဖစ္ သံုးေဆာင္သူမ်ား သတိထားရန္လိုသည္။
သို႔မဟုတ္ပါက စူလာနဖာကို စြဲျမဲသံုးစြဲပါလွ်င္ သရက္ရြက္၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ႏွလံုးတို႔ကို အားနည္းေစျပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတို႔ မုခ်ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
အက်ိဳးျပဳေသာ၊ အဆိပ္ကင္းစင္ေသာ မည္သည့္ေဆးပင္ကိုမဆို တမ်ိဳးတည္းကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္
ေရွးဆရာႀကီးအမ်ား မသံုးၾကပါ။ အကယ္၍ သံုးစြဲမည္ဆိုပါကလည္း တျခားေဆးဖက္ဝင္ တခုခုျဖင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။
ေဆးပစၥည္းတခုသည္ မည္မွ်ပင္အစြမ္းထက္၊ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ္လည္း ၄င္းတမ်ိဳးတည္းကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ သံုးစြဲမိပါက ဆိုးက်ိဳးမ်ား မုခ်ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။


ၾကစုသီးႏွင့္ ဆင္တုန္းမႏြယ္---
ထို႔ေၾကာင့္ စူလာနဖာပင္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားလိုသူမ်ားႏွင့္ အျမဲမျပတ္သံုးစြဲလုိသူမ်ားသည္ စူလာနဖာႏွင့္ ၾကစုသီးတို႔ကို တြျဖက္၍၄င္း၊ စူလာနဖာႏွင့္ ဆင္တုန္းမႏြယ္တို႔ကို တြျဖက္၍၄င္း သံုးေဆာင္ရမည္ဟု ေရွးဆရာႀကီးမ်ား အမွာရွိပါသည္။
စူလာနဖာ တပင္တည္းကို စြဲျမဲစြာသံုးစြဲမိပါက မုခ်ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားၾကရျပီး ေဆးရံုသို႔
ေရာက္ရွိၾကမည္မွာ  မလြဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ “တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး”ဟူေသာ စကားပံုကို သတိျပဳပါကုန္။


စူလာနဖာႏွင့္ ေဆးအသံုးမ်ား---
တိုင္းရင္းေဆးပညာ
(၁) ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးလွ်င္ စူလာနဖာပင္ကို သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳတ္၍ သၾကားႏွင့္ေရာဏပ္ ေသာက္ပါ။
(မနက္ႏွင့္ည)
(၂) ဝမ္းတြင္းအပူနာမ်ားအတြက္ စူလာနဖာ သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳတ္ရည္ကို သၾကားႏွင့္ ေရာစပ္ေသာက္ပါ။
(မနက္ႏွင့္ည)
(၃) အသည္းေရာင္၊ အဖ်ားေရာဂါ ႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ စူလာနဖာ သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳတ္ရည္ကို သၾကားႏွင့္ေသာက္ပါ။ (မနက္ႏွင့္ည)

အိႏၵိယေဆးပညာ---
(၁) ေသြးအန္ေသာ္ စူလာနဖာ သံုးခြက္တခြက္တင္ ျပဳတ္ရည္တြင္ ပ်ားရည္ေရာစပ္တိုက္ပါ။(မနက္ႏွင့္ည)
(၂) ယားယံေသာ္ စူလာနဖာႏွင့္ ၾကစုသီးတို႔ကို အမႈန္႔ျပဳ၍ လ်က္ေပးရသည္။
(၃) နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ခဲ့ေသာ္ စူလာနဖာႏွင့္ စမုန္ညိဳတုိ႔ကို ေလးစိတ္ကြျေထာင္း၍ သံုးခြက္တခြက္တင္
ျပဳတ္ျပီး မနက္, ည ေသာက္ေပးရသည္။
(၄) တုတ္ႏွင့္ သန္ေကာင္မ်ားထမူ စူလာနဖာႏွင့္ အိပ္ေမြ႔သီးတို႔ကို သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳ၍
ေသာက္ေပးရသည္။
(၅) အဖ်ားအို၊ အဖ်ားေဟာင္းမ်ားရွိေနလွ်င္ စူလာနဖာ၊ ခရမ္းကေစာ့ခါးႏွင့္ ဆင္တုန္းမႏြယ္ ဆတူတို႔ကို သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳတ္၍  မနက္, ည ေသာက္ေပးရသည္။


ယူနာနီေဆးပညာ---
(အာယုေဗၺဒေဆးပညာမွ ခြဲထြက္သြားေသာပညာရပ္)
စူလာနဖာသည္ ေသြးကိုသန္႔စင္ေစရာ၌  အထူးထက္ျမက္ေသာ ေဆးတလက္ျဖစ္သည္။ ပ်စ္ေနေသာေသြးကို က်ျေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ေစသည္။


နိဃ႑ဳရတနာကရအဖြင့္---
(၁) စူလာနဖာပင္မ်ားကို ေရခန္းျပဳ၍ အဆီခ်ည္းက်န္လွ်င္ ပုလင္းသန္႔သန္႔၌ထည့္ျပီး အနာအို၊ အနာေဟာင္းမ်ားကို ဖန္ရည္ေဆးျပီးမွ လိမ္းေပးရသည္။
(၂) အနာမ်ား ငန္းမန္းဝင္၍ဖ်ားလွ်င္ စူလာနဖာျမစ္ကို ပ်စ္ပ်စ္ေသြး၍ တိုက္ေပးရသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။
(၁) ေဆးမႈန္႔ကို အသံုးျပဳလိုလွ်င္ ေလးပဲသားမွ ရွစ္ပဲသား။
(၂) သံုးခြက္တခြက္တင္ျပဳတ္ရည္ကို တခါေသာက္ လက္ဖက္ရည္အၾကမ္းပန္းကန္ တလံုး။


ေမာင္ယဥ္ႏြယ္
(ဂမၻီရ ၂၀၀၆-၆)

No comments: