Monday, October 3, 2011

ေခြးရူးျပန္ေပ်ာက္ နတ္မႏၲန္ နတ္ေဆး

ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးႀကီးလွေသာ အစြမ္းထက္ျမက္လွေသာ ပရိတ္၊ ဂါထာ၊ မႏၲာန္မ်ားကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အထံုတည္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေနေသာသူသည္ ေဘးရန္အမ်ိဳးမ်ိဳး အ,မဂၤလာဆိုမ်ားမွ လြတ္ကင္းျပီး ေန႔စဥ္ မဂၤလာရွိေသာေန႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကို အႏိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ပရိတ္၊ ဂါထာ၊ မႏၲာန္ဆိုသည္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
မႏၲန္...မုနႏၲိ သုယ်ႏၲိ ဧေတဟီတိ မႏၲာ။
သိေၾကာင္း၊ ၾကားေၾကာင္း အတပ္သိ, အျမင္သိတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာသည္ မႏၲန္ျဖစ္၏။ ပရိတ္ႀကီးပါဠိေတာ္ ေမာရသုတ္၌လည္း-
“ျဗဟၼ မႏၲႏၲိ အကၡာတံ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ”
ျဗဟၼမႏၲန္-ထူးျမတ္ေသာမႏၲန္ေတာ္ဟု တိုက္ရိုက္သံုးစြဲထားသည္ကိုေထာက္၍ ပရိတ္သည္ပင္ မႏၲန္၊ မႏၲန္သည္ပင္ ပရိတ္ဟူ၍ အတူတူပင္ျဖစ္ေလသည္။ 

ခႏၶသုတ္သည္လည္း နတ္မႏၲန္, နတ္ေဆးဝါးကဲ့သို႔ ေျမြဆိပ္ကင္းေပ်ာက္ေစႏိုင္သလို
ေဗာဇၩင္သုတ္သည္လည္း အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစႏိုင္၏။  

ထိုပရိတ္ေတာ္မ်ားကိုပင္ ဆန္းက်မ္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ “ဂရု လဟု”တို႔ျဖင့္ ဖြဲစီထားအပ္ေသာေၾကာင့္ ဂါထာမည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္၊ ဂါထာ၊ မႏၲန္တို႔သည္ အမ်ိဳးအမည္သာ ကြဲျပားထူးျခားျပီး ဗုဒၶစကား စြမ္းပကားသတၱိမွာ တူမွ်ၾကသည္ဟု မွတ္ယူထားၾကရပါသည္။ ထိုဂါထာ၊ မႏၲန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အထံုတည္ထားေသာေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရေသာ သာဓကတခုကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပရဦးမည္။


ေရွးအခါက ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တကၠသိုလ္ျပည္၌ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီး ျဖစ္ေနစဥ္ ဗာရာဏသီျပည္မွ ပညာသင္ေရာက္လာေသာ “ဒႏၶက”အမည္ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တေယာက္သာလွ်င္ ပညာသင္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဉာဏ္ထံုထိုင္းလွေပ၏။


ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဆရာႀကီးက ဒႏၶက ေခၚ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအား အသက္ေမြးျမဴရန္အတြက္ ဂါထာတပုဒ္ကို သင္ၾကားေပးလိုက္ေလ၏။
ဃေဋၬသိ ဃေဋၬသိ ကႎကရဏာ ဃေဋၬသိ၊
အဟံ ပိ တံ ဇာနာမိ။


ဒႏၶကသည္လည္း ဆရာႀကီးသင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဂါထာကို မေမ့ေအာင္ မၾကာခဏ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေနေလ၏။ ထိုအတတ္ပညာ၊ ဂါထာ၊ မႏၲန္ကို သင္ၾကားျပီး၍ ျပန္လာသည့္အခါ ဒႏၶက၏ ေနအိမ္ကို ဓားျပသူခိုး ေဖာက္ထြင္းဝိဇၨာတို႔က အိမ္ေအာက္မွ ေဖာက္ထြင္းျပီး အိမ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာေသာအခါ ဒႏၶကသည္ အိပ္ရာမွႏိုးလာျပီး ဆရာႀကီးသင္ေပးလိုက္ေသာ ဂါထာကို ေကာင္းစြာရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္လိုက္ေလ၏။ ထိုအခါ ဓားျပ၊ သူခိုးတို႔သည္လည္း ေၾကာက္လန္႔ျပီး ထြက္ေျပးၾကကုန္၏။


ထုိအခ်ိန္မွာပဲ တိုင္းျပည္အရွင္ ဘုရင္ႀကီးက ဒႏၶကအိမ္အနီးတြင္ တိုင္းျပည္အေၾကာင္းသိရွိရန္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ စနည္းနာေန၏။ မင္းႀကီးသည္ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာသိရွိျပီး ဒႏၶကထံမွ ၄င္းဂါထာကို အသျပာတေထာင္ေပးကာ သင္ယူေလ၏။ မင္းႀကီးသည္ ထိုဂါထာကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ေန႔စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္မူ၏။


တေန႔ေသာအခါ စစ္သူႀကီးသည္ မင္းစည္းစိမ္ကို လုယူရန္အတြက္ ဆတၱာသည္ႏွင့္ေပါင္း၍ မင္းႀကီးကို လုပ္ၾကံရန္အတြက္ ၾကံစည္ေလေတာ့၏။ ဆတၱာသည္လည္း စစ္သူႀကီး၏ ခိုင္းေစခ်က္အတိုင္းပင္ မင္းႀကီး၏ မုတ္ဆိတ္က်င္စြယ္တို႔ကို ရိတ္ေသာအခါတြင္ ထက္ျမက္လွေသာဓားႏွင့္ လည္ပင္းကို တခ်က္တည္းျဖတ္အံ႔ဟု ၾကံစည္ေလ၏။ ထိုအၾကံအစည္အတိုင္း မင္းႀကီးအနားကပ္ကာ လက္တဖက္ျဖင့္ ေမးကိုမ,ျပီး လက္တဖက္က ဓားကိုကိုင္ကာ ရြယ္လိုက္စဥ္မွာပင္ မင္းႀကီးက ဒႏၶကဆီမွ သင္ယူထားေသာ ဂါထာကို ရြတ္လိုက္ေလ၏။ သည္အခါတြင္ ဆတၱာသည္က ငါ့အၾကံကို မင္းႀကီးသိသြားျပီဟု ေတြးထင္ကာ ေသရမွာေၾကာက္ရြ႔ံ 
တုန္လႈပ္ျပီး ေတာင္းပန္ကာ စစ္သူႀကီးခိုင္းေစခ်က္ အၾကံအစည္ကို သံေတာ္ဦးတင္ေလေတာ့သည္။ မင္းႀကီးလည္း ထိုဂါထာေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ ကင္းလြတ္ရေသာေၾကာင့္ ထိုဂါထာကို သင္ေပးခဲ့ေသာ ဒႏၶကကိုေခၚကာ စစ္သူႀကီးရာထူးကိုေပးသနားေတာ္မူေလ၏။


ထိုနည္းတူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တန္ခိုးႀကီးမားလွေသာ၊ ထက္ျမက္လွေသာ ဂါထာတပုဒ္ကို ေဖာ္ျပပါဦးမည္၊ ထိုဂါထာသည္လည္း ေရာဂါအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆိုထားသည္။
ဝေရာ ဝရညဴ ဝရေဒါ ဝရာဟေရာ၊
အႏုတၱေရာ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ။
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။


ဂါထာ၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ-
ဝေရာ-စိတ္ထားျမတ္သူ လူ,နတ္အမ်ား လိုလားေတာင့္တေတာမူထေသာ၊ ဝရညဴ-အျမတ္ဆံုးမွန္ နိဗၺာန္ကိုလည္း သိေတာ္မူထေသာ၊ ဝရေဒါ-အျမတ္တရားကို ေပးသနားေတာ္မူထေသာ၊ ဝရာဟေရာ-က်င့္စဥ္အေကာင္း ေရွးေဟာင္းလမ္းျမတ္ကို ေဆာင္ယူေတာ္မူထေသာ၊ ဓမၼဝရံ-တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ အေဒသယိ-ေဟာၾကားေတာ္မူေပျပီ၊ ဗုေဒၶ-ျမတ္စြာဘုရား၌၊ ဣဒမၸိရတနံ-ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ဂုစ္ရည္သည္လည္း၊ ပဏိတံ-ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန-ဤသစၥာစကားေၾကာင့္၊ သုဝတၳိ ေဟာတု-သတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။


ထိုရတနသုတ္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဂါထာ၊ ရတနသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္နာၾကားျခင္းျဖင့္ ကပ္သံုးပါး ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ပရိတ္ေရအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔၏ အကူအညီလည္း ရႏိုင္သည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း ရရွိသည္။ ဤဂါထာကို ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း မိမိေနအိမ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစႏိုင္သည္။ ေခြးရူးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ေခြးရူးကိုက္ခံထားရသူေတြ႔လွ်င္ ေခြးေတာက္ရြက္ (၇)ရြက္ကို ပက္လက္အရင္းအဖ်ား အျပန္အလွန္ထပ္၍ အရင္းအဖ်ား ပယ္ပစ္ပါ။ တရြက္စီ၌ လက္မလြတ္၊ အထပ္မပ်က္၊ ဘယ္လက္ျဖင့္ကိုင္၍ ညာလက္က သံခၽြန္(သို႔) တုတ္ခၽြန္၊ ခဲတံ ရရာျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားပါေလ။
ဝေရာ
ဝရညဴ
ဝရေဒါ
ဝရာဟေရာ
အႏုတၱေရာ
ဓမၼဝရံ
အေဒသယိ။


ေရးျပီးလွ်င္ အလ်ားလိုက္ ႀကိတ္ပါ။ ေနာက္မွ အားလံုး ေရာႀကိတ္ပါ။ ညက္လွ်င္ သံုးလံုး, လံုးျပီး-
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု-
ဆိုျပီး (၇)အုပ္မန္းပါ။


ဘုရားဂုဏ္ေတာ္၊ သရဏဂံု၊ သမၺဳေဒၶ တို႔ျဖင့္လည္း မန္းပါ။ ျပီးလွ်င္ လူနာကို တလံုးျပီးတလံုး ဆက္၍တိုက္ပါ။ ေငြဒဂၤါးက်ပ္ျပား စိမ္ထားသည့္ေရျဖင့္ တိုက္ပါ။ ေဆးေသာက္ျပီးလွ်င္ ေခြးရူးျပန္ေနသူ
ျဖစ္ပါက အိပ္သြားပါလိမ့္မည္။ မျပန္ေသးသူျဖစ္ပါက မျပန္ေတာ့ပါ။


ထို႔ေနာက္ သံုးရက္ျပည့္လွ်င္-
င ေခြး ျဖဴ မ သက္ ဖြား-ေဆးကိုေဖာ္၍ တေန႔လွ်င္ (၇)လံုး (၁၀)ရက္ တိုက္ပါ။ ေဆးေဖာ္ပံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။
င=ငရုတ္ေကာင္း၊
ေခြး=ေခြးေတာက္ျမစ္၊
ျဖဴ=ေအာင္မဲျဖဴျမစ္၊
မ=မရိုးျမစ္၊
သက္=သက္ရင္းျမစ္၊
ဖြား=ဖြားဖက္ျမစ္ပြားကို ဆတူညီမွ်စီေထာင္း၍ ေရြးငယ္ခန္႔ လံုးထားပါ။ ေခြးရူးကိုက္ခံရသူ သံုးရက္ရွိျပီးလွ်င္ တေန႔(၇)လံုး၊ (၇)ရက္ ဆက္တိုက္ တိုက္ပါ။ ေဆးစား, ေဆးေသာက္ေနစဥ္ မသာအိမ္သို႔ မသြားရပါ။
ေခြးရူးျပန္၍ သံႀကိဳးတုပ္ခံရသူပင္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။


ပဥၥသီ

မွီျငမ္းစာ
* ေတာ္ဝင္ဂါထာမ်ား (ဦးေရႊဝင္း-မႏၲေလး)
* လူတို႔၏ထြက္ရာလမ္း (ဦးထြန္းလႈိင္-ဝိနယပါရဂူ)

No comments: