Saturday, November 19, 2011

ရုပ္ပံုေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္

(ရုပ္ပံုေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္)
ပစၧိမံ ဖလဒါေနန၊ ဗဟံု ပစိတပါရမီ။
ယႆ ေဝသံ သုမာေပႏၲိ၊ ေကနာပိ အသမံ သမံ။
အႏုကမၸံ ဥပါဒါယ၊ ဗုေဒၶါ ေမ ဌာတု သီသေက။


ဗဟံု-ဤေရြ႔ဤမွ်, ဂဏန္းခ်၍, မရႏႈိင္းညႇိ, အတို္င္းမရွိရေလေအာင္၊ 
ပစိတပါရမီ-ေလသေခ်ၤကိန္း, ကပ္တသိန္းက, ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္း, ပါရမီေတာ္အေပါင္းတို႔သည္၊ 
ပစၧိမံ ဖလဒါေနန-ျဖစ္ပ်က္ဖန္ခါ, သံသရာဝယ္, ခႏၶာကိုယ္ေရး, အဆံုးစြန္အက်ိဳးေပးေသာအားျဖင့္၊ 
ယႆ ဘဂဝေတာ-အၾကင္ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊
ေဝသံ-ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္, လက္ေျခေတာ္ႏွင့္, ကိုယ္ေတာ္သဏၭာန္, ပံုဟန္ထင္ေပၚ, အသြင္အျပင္ေတာ္ကို၊
ေကနာပိ-လူမင္း-နတ္မင္း, ျဗဟၼာမင္းဝယ္, ဘယ္သူတေယာက္ႏွင့္မွ်၊ 
အသမံ-လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္, အသြယ္သြယ္ျဖင့္, ဘယ္ဝယ္တိုင္းတာ, မႏႈိင္းသာ သည္ျဖစ္၍၊ သမံ-တကုိယ္ေတာ္လံုး, ေရႊတံုးေရႊႏွစ္, ဇမၺဴရစ္သိဂႌ, နာရဏီမွ်, သာကီစင္ေသြး, အယဥ္ေက်းဆံုး
ျဖစ္ရေလေအာင္၊ 
သုမာေပႏၲိ-တက္သစ္-ေနဝန္း, ထြန္းသစ္-လစန္း, ပြင့္သစ္-ပန္းသို႔, ဆန္းအဖံုဖံု, စခန္းစံုေအာင္, အစြမ္းကုန္ ဖန္ဆင္းလိုက္ၾကေပသည္တကား။


ဗုေဒၶါ-လူတြင္အျမတ္, နတ္တြင္အမွဴး, ခ်ီးက်ဴးမကုန္, သံုးဘံုသခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊ အႏုကမၸံ-အစဥ္ ေထာက္ထား, ညႇာသနားသည္ကို၊
ဥပါဒါယ-ငဲ့ေစာင္းရည္မႈ, အေၾကာင္းျပဳ၍၊
ေမ(မမ)-ရုပ္ႏွင့္ နာမ္သာ, ထိုႏွစ္ျဖာကို, သကၠာယစြဲ, အထင္လြဲ၍, ငါပဲသမုတ္,အကၽြႏ္ုပ္၏၊ 
သီသေက-ဦးေခါင္းရတနာ, ျမတ္ရာထားတင္, ဦးထိပ္ျပင္၌၊ 
ဌာတု-ေဘးရန္ခပ္သိမ္း, ကင္းျငိမ္းေစမႈ, ေမတၱာျပဳ၍, ၾကည့္ရႈကိုယ္တိုင္, ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္, ရပ္တန္႔တည္ေနေတာ္မူလွည့္ပါ, အသေရမဆံုး, ေနတႏႈန္းကဲ့သို႔, ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, 
အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။ 


ၾကည့္ရႈမွတ္သားဖြယ္---
ဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္။ ။ ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းမႈပါရမီေတာ္မ်ားသည္ ေလးအေသခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ကာလပတ္လံုး စုေဆာင္းဆည္းပူးေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤေရြ႔ဤမွ်ရွိ၏ဟု ဂဏန္းခ်လ်က္ ႏႈိင္းဆေရတြက္၍ မရေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွေပ၏။ ကမၻာေလာက၌ ရွိရွိသမွ် သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈပါရမီေတြကို စုေပါင္း၍ အဆတရာေျမႇာက္ျပီးလွ်င္ တဆူေသာဘုရားရွင္၏ ပါရမီကုသိုလ္ေတာ္ႏွင့္ ျပိဳင္ယွဥ္သည္ရွိေသာ္ ဘုရားတဆူ၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကပင္ သာလြန္ဖြယ္ရွိပါသည္။


ထိုမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ ပါရမီကုသိုလ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္အရပ္ရပ္၌
ေယာက္်ားျမတ္တို႔၏ အမွတ္လကၡဏာေတာ္ႀကီး သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါး, ရွစ္ဆယ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ငယ္မ်ားကို တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္လ်က္ တကုိယ္ေတာ္လံုး ေရႊတံုးေရႊႏွစ္သဖြယ္ အလြန္တင့္တယ္သပၸာယ္စြာ ျပိဳင္ဖက္ ကင္းေအာင္ အယဥ္ေက်းဆံုး က်က္သေရအရွိဆံုး ဖန္ဆင္းေတာ္မူထားေပသည္။ တက္သစ္စ,ေနဝန္း ထြန္းသစ္စ,လစန္း ပြင့္သစ္စ,ပန္းကဲ့သို႔ ေလာက၌ ဆန္းဆိုသမွ် စခန္းစံုေအာင္ အစြမ္းကုန္ ဖန္ဆင္းထားေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ ရူပကာယေတာ္သည္ ဖူးေျမာ္၍မဝ အားမရႏိုင္ေအာင္
ျဖစ္ၾကရေပသည္။


ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ လက္ေျခေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္သဏၭာန္။ ။ ခ်ဲ႔ဦးအံ႔၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ဝယ္ ညိဳေမွာင္ေသာ မ်က္ခံုးႏွစ္သြယ္၏ အလယ္အၾကား၌ “ဥဏၰလံု”ေခၚ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေသာ ေမြးရွင္ေတာ္
ျမတ္သည္ ဆန္႔၍ထားလွ်င္ ႏွစ္ေတာင္ခန္႔ရွည္လ်ား၍ ပင္ကိုယ္အတိုင္း ထားလွ်င္ ေငြနန္းခ်ည္မွ်င္
ေခြထားသကဲ့သို႔ လက္ယာရစ္ေခြလ်က္ စိန္အစစ္တင္ထားသည့္ပမာ လြန္စြာက်က္သေရရွိလွ
ေပသည္။ ေရႊဝါေရာင္ အသားအေရေပၚဝယ္ မ်က္ခံုးေတာ္ႏွစ္သြယ္၏ ညိဳေမွာင္မည္းနက္ေသာ အေရာင္ေၾကာင့္ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေသာ ဤ“ဥဏၰလံု”ေခၚ ေမြးရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ဆင္ထားသကဲ့သို႔ အမ်ားတကာ ဖူးျမင္မဝေအာင္ အထူးပင္ထင္ရွားလွေပသည္။


“ဥဏၰလံု”ေခၚ ေမြးရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ေအာက္နား၌ ဝဲယာႏွစ္ဘက္က မ်က္ေတာင္ေတာ္မ်ားကလည္း အထက္သို႔ အဖ်ားမ်ားေကာ့လ်က္ ေမြးရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ေမာ္၍ဖူးေျမာ္သကဲ့သို႔ ထင္ရေပသည္။ ပတၱျမားလံုး တင္ထားသကဲ့သို႔ ခပ္မို႔မို႔ ထင္လင္းသည့္ မ်က္လံုးေတာ္အတြင္းဝယ္ ႏွစ္သြယ္ေသာ မ်က္ျဖဴေတာ္၏ အလယ္အခ်က္က မ်က္နက္ဝန္းေတာ္မွာမူ ကုမုျဒာၾကာျဖဴပန္းအတြင္းမွ ပိတုန္းကေလးမ်ား ထြက္ျပဴေနသည့္ပမာ ရွိေနပါသည္။


မ်က္လံုးေတာ္ႏွစ္ဘက္ အလယ္မွ ေအာက္သို႔သက္ေသာ ႏွာတံေတာ္သည္ကား မပိမျပား ထင္ရွားေပၚလြင္၍ မ်က္ႏွာေတာ္ကို တန္ဆာဆင္သည့္ပမာ ရွိေနပါသည္။ ႏႈတ္းခမ္းေတာ္အစံုအထြက္မွာ ဟသၤျပဒါးရည္ဖ်န္းပက္ သကဲ့သို႔ ရက္ရက္စက္စက္ နီးျမန္းေတာ္မူျပီးလွ်င္ စိန္အစဥ္စီထားသလို ထင္မွားေလာက္ေသာ သြားေတာ္ အစဥ္၏ ျဖဴဆြတ္ပံုကိုပင္ ျပံဳးေတာ္မူသည့္အခါ က်က္သေရခ်င္းျပိဳင္ယွဥ္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ေပသည္။ ဤသို႔ အျမြက္မွ်ျပအပ္ေသာ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္တကြ ေျပျပစ္ညက္ေညာေသာ လက္ေတာ္ေျခေတာ္ ညီညြတ္ခန္႔ညားေသာ အလံုးအရပ္ေတာ္စသည့္ ဘုရားရွင္၏ ရူပကာယအေန က်က္သေရေတာ္သည္ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း၏ မ်က္လံုးကို စုရံုးဆြဲငင္ထားသကဲ့သို႔ ဖူးေျမာ္၍မဝႏိုင္ေအာင္ ရွိလွေပသည္။

တလံမွ်ေလာက္ အျမဲထြန္းေတာက္ပေနေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ဝန္းရွိ၍ ဦးထိပ္ဆံဖ်ားေပၚ၌ 
ေရာင္ျခည္ေတာ္ေတြ စုတက္ကာ ထြန္းျဖာလ်က္ရွိေသာ “ေကတုမာလာ”ေခၚ ေရာင္လွ်ံေတာ္တမ်ိဳးကလည္း ရွိေသးသည္။ ကြန္႔ျမဴးစံပယ္လုိေသာအခါ အိမ္လံုးေတာင္လံုးခန္႔မွ်မက ႀကီးမားလွစြာ ကြန္႔ျမဴးျဖာထြက္ လာေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႔မွာလည္း ရႈမဝဖြယ္ တင့္တယ္ေသာက်က္သေရကို
ေဆာင္ေတာ္မူလ်က္ ရွိေပသည္။


ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားရွင္သည္ လြန္စြာႀကီးမား ထင္ရွားသိသာလွေသာ အေရာင္အလင္း အဆင္းေတာ္အားျဖင့္သာ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေသး။ ရပ္ေတာ္မူပံု လွမ္းၾကြေတာ္မူပံု ထိုင္ေတာ္မူပံု ေလ်ာင္းေတာ္မူပံုႏွင့္ တရားဓမၼေဟာေျပာဆံုးမေတာ္မူပံု စသည္တုိ႔မွာလည္း ရႈၾကည့္မဝ နားေထာင္၍ အားမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တင့္တယ္ျခင္း အသေရကို ေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ေပသည္။


ခႏၶာကိုယ္အေရးႏွင့္စပ္၍ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးေပးစရာ မက်န္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ အဆံုးစြန္ အက်ိဳးေပးထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နတ္လူျဗဟၼာ မည္သူႏွင့္မွ် မယွဥ္သာေအာင္ အတင့္တယ္ဆံုး အသပၸာယ္ဆံုး အယဥ္ေက်းဆံုး က်က္သေရအရွိဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူရေပသည္။ ဤသို႔ ဖူးေျမာ္၍ မဝႏိုင္ေအာင္ လြန္စြာသပၸာယ္ေသာ ဘုရားရွင္၏ က်က္သေရေတာ္မ်ားကား “သီရိဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္” မ်ားပင္
ျဖစ္ေပသည္။

ဘုရားပံုေတာ္ကို အာရံုျပဳသင့္ပံု။ ။ “ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္” စီးျဖန္းပြားမ်ားရာ၌ ဘုရားရွင္၏ ပံုေတာ္ျဒပ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍ မစီးျဖန္းရ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုသာ အာရံုျပဳ၍ စီးျဖန္းရမည္ဟု ေျပာၾကသည္၊ ဘုရားရွင္၏ ရုပ္ပံုေတာ္ သပၸယ္ပံုသည္ ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္၌ ပါဝင္ေသာ“သီရိဘုန္းေတာ္”ပင္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပံုေတာ္ဖြင့္ကို စဥ္းစားေသာအခါ ဘုရားရွင္၏ အမ်ိဳးဇာတ္အားျဖင့္ ပင္ကိုယ္အတိုင္းပင္ အလြန္တင့္တယ္ေတာ္မူပံု တခါတရံ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ျဖင့္ သာ၍သပၸာယ္ေတာ္မူပံု ထိုမွ်ေလာက္ တင့္တယ္သပၸာယ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္ အားလပ္ခြင့္မရေအာင္ သတၱဝါမ်ား၏ အက်ိဳးကို ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခ်ိန္အထိ
ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပံုမ်ားကို စိတ္ထဲ၌ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာထင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ ထင္ျမင္လာေသာ ဘုရားအာရံုကို ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစပဲ အဖန္တလဲလဲ စြဲျမဲစြာ အာရံုယူေနမႈကို “ဗုဒၶါႏုႆတိ=ဘုရားကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ အမွတ္ရေနေသာ ကမၼ႒ာန္း”တမ်ိဳးဟု မွတ္ပါေလ။

No comments: