Sunday, November 20, 2011

ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္

(ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္)
နီလာေယာ နီလ႒ာေနဟိ၊ ပီေတာဒါတာ စ ေလာဟိတာ။
တမွာ တမွာ တု မဥၨိ႒ာ၊ နိကၡမႎသု ပဘႆရာ။
ဧဝံ ဆဗၺဏၰရံသိ ေသာ၊ ဌာတု ေမ ဘဂဝါ သိေရ။

ဘဂဝေတာ-ေရႊဘန္းေတာ္သခင္ ရွင္တာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ 
နီလ႒ာေနဟိ-ဆံမုတ္ဆိတ္ေတာ္ မ်က္နက္ေတာ္မွ စ၍ထိုထို ညိဳေရာင္ဖိတ္ဖိတ္ ကိုယ္အဂၤါေတာ္ အစိတ္စိတ္တို႔မွ၊
နီလာေယာ-နီလာရႊဲညိဳ ဖဲအညိဳႏွင့္ ၾကာညိဳပြင့္ခ်ပ္ ျမညိဳယပ္သို႔ လွ်ပ္လွ်ပ္စိုေျပာင္ ညိဳေမွာင္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္။
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝဂ္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္မူၾကေလကုန္ျပီ။


ပီတ႒ာေနဟိ-ကိုယ္အေရေတာ္ မ်က္လံုးေတာ္မွ စ၍ေထြေထြ ေရႊေရာင္ဖိတ္ဖိတ္ ကိုယ္အဂၤါေတာ္အစိတ္စိတ္ တို႔မွ။
ပီတာ-ေရႊႏွစ္သိဂႌ ေရႊအထည္ႏွင့္ ေရႊရည္ယဥ္သန္း ေရႊစင္ပန္းသို႔ လွ်မ္းလွ်မ္းထိန္ေဝ ဝါေရႊေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္။
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝက္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္မူၾကေလကုန္ျပီ။
ၾသဒါတ႒ာေနဟိ-ရိုးေတာ္သြားေတာ္ မ်က္ျဖဴေတာ္မွ စ၍ေဖြးလူ ျဖဴေရာင္ဖိတ္ဖိတ္ ကိုယ္အဂၤါေတာ္အစိတ္စိတ္တို႔မွ၊
ၾသဒါတာ စ-ေငြလေရာင္ျခည္ ေငြအထည္ႏွင့္ ေငြရည္ယဥ္သန္း ေငြစင္ပန္းသို႔ လွ်မ္းလွ်မ္းေဖြးလူ ျဖဴစင္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္။
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝဂ္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္မူၾကေလကုန္ျပီ။


ေလာဟိတ႒ာေနဟိ-အာေတာ္လွ်ာေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္မွ စ၍ထိုဤ နီေရာင္ဖိတ္ဖိတ္ ကိုယ္အဂၤါေတာ္အစိတ္စိတ္တို႔မွ၊
ေလာဟိတာ-ကမၺလာနီ သႏၲာနီႏွင့္ ၾကာနီပြင့္ခ်ပ္ ပတၱျမားယပ္သို႔ တလွ်ပ္လွ်ပ္ထိန္ၾကည္ နီေသာေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္၊
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝဂ္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္မူၾကေလကုန္ျပီ။


တမွာ  တမွာ-အထက္ဆံဖ်ားေတာ္တေလွ်ာက္မွ ေအာက္ေျခဖဝါးေတာ္တခို ထိုထိုထိုထို ကိုယ္အဂၤါေတာ္အစိတ္စိတ္မွ၊ 
မဥၨိ႒ာ-ထန္းက်င့္နီပေဆး ပန္းေရာင္ေသြးသို႔ နီေထြးလြင္လြင္ ဝါၾကင္ၾကင္ေလာင္း ေမာင္းေသာ
ေရာင္ျခည္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္၊
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝဂ္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္ မူၾကေလကုန္ျပီ။


ပဘႆရာ-နဘံဇဋာ ဝသန္ခါဝယ္ သံဝါထစ္ခ်ဳန္း မိုးရြာတုန္း၌ ရုန္႔ရင္းျပက္သန္း လွ်ပ္စစ္ပန္းသို႔ ပ်ံျမန္းျပိဳးျပက္ တလက္လက္ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔သည္၊
နိကၡမႎသု-ဝန္းက်င္ေအာက္ထက္ ဝဲယာယွက္၍ ျမန္းတက္ကြန္႔ျမဴး ဘဝဂ္က်ဴးေအာင္ တင့္ထူးပ်ံထြက္ေတာ္ မူၾကေလကုန္ျပီ။


ဧဝံ-ဤသို႔ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ဆန္းၾကယ္ကြန္႔ျမဴး ဂုဏ္ေတာ္ထူးကို ခ်ီးက်ဴးဖြင့္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း။
ဆဗၺဏၰရံသိ-အညိဳတျဖာ အဝါတလီ အနီတဆူ အျဖဴတေၾကာင္း အေမာင္းတခ်က္ ျပိဳးျပက္ငြားငြား
ေျခာက္ပါးေရာင္ဆိုင္ အျပိဳင္ျပိဳင္ကို စိုးပိုင္ရရွိေတာ္မူေပထေသာ၊
ဘဂဝါ-ဘုန္းေတာ္သရဖူ ေဆာင္ေတာ္မူ၍ ေအာင္သူညြတ္ရံုး အထြတ္ဆံုးလည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ။
ေသာ-ထိုသံုးေလာကညြန္႔ဖူး နိဗၺာန္မွဴး ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။
ေမ-ပ႒ာန္းပစၥည္း ဆက္သြယ္နည္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကလာပ္ ရုပ္နာမ္ဓာတ္ကို စြဲမွတ္သမုတ္ အကၽြႏ္ုပ္၏၊
သိေရ-ဆံပင္ဂႏိုင္ ပန္းျမိဳင္ေတာညိဳ စိမ္းစိုႏြဲ႔ေႏွာင္း ဦးေခါင္းတြင္ေခၚ ေတာင္ထြတ္ေပၚ၌၊
ဌာတု-ပ႒ာန္းဉာဏ္သြား စ်ာန္ကစားလ်က္ တန္႔နားကိန္းဝပ္ေတာ္မူလွည့္ပါ သံုးေလာကေကေသွ်ာင္
ေရႊဘုန္းေခါင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဘုရား။


(ၾကည့္ရႈမွတ္သားဖြယ္)
ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္။ ။ “ေရာင္ျခည္ေတာ္”ဟူသည္ ဘုရားရွင္၏ ကိုယ္ခႏၶာ၌ တည္ရွိေသာ အဆင္းေတာ္ႏွင့္တူစြာ အတြင္းစိတ္ေတာ္၏ ရာဂ, ေဒါသ စေသာ အညစ္အေၾကးကင္း၍ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း မႈေၾကာင့္ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ေတာ္အစြမ္းျဖင့္ အဆက္ဆက္ျဖာ၍ ထြက္ေပၚလာေသာ အေရာင္မ်ားပင္
ျဖစ္သည္။


(၁) နီလ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္  ညိဳေမွာင္ေနေသာ ဘုရားရွင္၏ “ဆံမုတ္ဆိတ္ေတာ္ မ်က္နက္ေတာ္စသည့္”ကိုယ္အဂၤါေတာ္ အစိတ္အပိုင္းမွ ဣႏၵနီလာ ေက်ာက္ရတနာအဆင္း ရြဲညိဳအဆင္း ပုလဲညိဳအဆင္း ဝါညိဳအဆင္း ၾကာညိဳပြင့္ခ်ပ္အဆင္း ျမရတနာျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ယပ္ေတာင္အဆင္း စသည္ႏွင့္တူစြာ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပာရင့္ေရာင္ ညိဳညိဳေမွာင္ေမွာင္ “နီလေရာင္ျခည္ေတာ္” မ်ား ထြက္ေတာ္မူလာၾကသည္။


(၂) ပီတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဝါဝါဝင္းဝင္း ေရႊအဆင္းရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ “ကိုယ္သား ကိုယ္ေရေတာ္ မ်က္လံုးေတာ္အထက္က မ်က္ခြံေတာ္စသည္” ကိုယ္အဂၤါေတာ္ အစိတ္အပို္င္းမွ သိဂၤနိက္ ေရႊအဆင္း မဟာေလွကား ေရႊစကားပန္းအဆင္း သကၠလပ္ဖဲဝါအဆင္း ေရႊျပား ေရႊထည္
ေရႊရည္အဆင္းစသည္ႏွင့္တူစြာ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရွိေသာ ဝါေရာင္ဝင္းလွ်ပ္သည့္ “ပီတ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ဓာတ္မ်ား” ထြက္ေတာ္မူလာၾကသည္။


(၃) ၾသဒါတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ျဖဴဝင္းေသာအဆင္းရွိေနေသာ ဘုရားရွင္၏ “အရိုးေတာ္ သြားေတာ္ စြယ္ေတာ္ မ်က္ျဖဴေတာ္အစံု ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္စသည့္”ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမွ ေငြလေရာင္ အဆင္း စပယ္အျဖဴ ၾကယ္အျဖဴအဆင္း ရတီစိန္အျဖဴ ခရုသင္းျဖဴအဆင္း စသည္ႏွင့္တူစြာ အလြန္ၾကည္ႏူး ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျဖဴေဖြးဝင္းလွ်ပ္သည့္“ၾသဒါတေရာင္ျခည္ေတာ္ဓာတ္မ်ား” ထြက္ေတာ္မူလာၾကသည္။


(၄) ေလာဟိတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ အနီေရာင္အဆင္းရွိေနေသာ ဘုရားရွင္၏“အာေတာ္ လွ်ာေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္ႏွင့္ ေျခဖဝါး လက္ဖဝါး အေသြးေတာ္ စသည့္”ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမွ
ေခါင္ရမ္း ႏွင္းဆီ ကမၺလာနီႏွင့္ ၾကာနီအလား ပတၱျမားနီအဆင္း ဟသၤျပဒါးေသြး နီနီေတြးေတြး အဆင္း စသည္ႏွင့္တူစြာ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ နီေရာင္ဝင္းလွ်ပ္သည့္“ေလာဟိတေရာင္ျခည္ေတာ္ ဓာတ္မ်ား” ထြက္ေတာ္မူလာၾကသည္။


(၅) မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ အဝါဘက္လည္း မက်, အနီရင့္ဘက္လည္း မက်, နီၾကင္ၾကင္ ဝါၾကန္႔ၾကန္႔အဆင္းရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ “အထက္ဆံဖ်ားေတာ္ တေလွ်ာက္မွ ေအာက္ေျခဖဝါးေတာ္တခို ထိုထိုထိုထိုသို႔ေသာ” ကိုယ္အဂၤါေတာ္ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီးမွ ထန္းက်င့္ပင္ သို႔မဟုတ္-“နီပေဆး”ဟု
ေခၚေသာ သစ္ပင္၏ အတြင္းသားအဆင္းႏွင့္တူစြာ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ နီလြင္လြင္+ဝါၾကန္႔ၾကန္႔ ႏွစ္ျပင္ေပါင္းကား ပန္းႏုေရာင္(ေမာင္းေသာ) အဆင္းရွိသည့္ “မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ေတာ္”မ်ား ထြက္ေတာ္မူလာၾကသည္။ 


(၆) ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္။ ။ ျပိဳးျပိဳးျပက္ထြက္ေသာ “ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္အဆင္းကား
ေရွးေရွးေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ငါးသြယ္၏ အဆင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထြက္ေတာ္မူပံု ထူးေသာေၾကာင့္
ေရာင္ျခည္ေတာ္တပါးဟု ခြဲထားရသည္။ ေရွးေရွးေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားမွာ အဆက္မျပတ္ပဲ အိမ္လံုး ေတာင္လံုးခန္႔ စသည္ျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား က်ယ္ဝန္းစြာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ကြန္႔ျမဴးလ်က္ ထြက္ေတာ္မူၾကသည္။
ဥပမာ-ညိဳေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ ဆိုလွ်င္ လကြယ္သန္းေခါင္အခါ၌ ညိဳေမွာင္ေနသကဲ့သို႔ တဆက္တည္း ညိဳေမွာင္ေနသည္။ ဤ “ပဘႆရ” ေခၚ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကား တဆက္တည္းမဟုတ္၊ ေကာင္းကင္ဝယ္ လွ်ပ္စစ္ျပက္သလို ျပိဳးကနဲ ျပက္ကနဲ လက္ကနဲျဖစ္ကာ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖာလ်က္ တမ်ိဳးအားျဖင့္ က်က္သေရရွိေအာင္ ထြက္ေတာ္မူၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ လင္းကနဲ လက္ကနဲႏွင့္ ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ ထြက္ေတာ္မူရာဝယ္ “ပိုးစုန္းၾကဴး”ေခၚ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ား ညအခါလက္သလို ေသးေသးသိမ္သိမ္ မဟုတ္၊ ေၾကးမံုမွန္ျပင္ ေရအျပင္ဝယ္ လေရာင္ ဓာတ္မီးေရာင္မ်ား ထင္ဟပ္သကဲ့သို႔ ကပ္ကပ္သတ္သတ္ မထင္မရွား မလင္းတလင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္၊ ႀကီးႀကီးမားမား ထင္ထင္ရွားရွား ထြက္ေတာ္မူၾကေပသည္။

ဤ“ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္”မွာ လာသည့္အတိုင္း  သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဝယ္ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႔၏ စံပယ္ကြန္႔ျမဴးေနပံုကို စိတ္ကူးဉာဏ္ျဖင့္ မွန္းဆ၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ေတာ္မူေနပံုကို ထင္ေယာင္ျမင္ေယာင္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစား၍ အာရံုျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။


ေစတီေတာ္မ်ားမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း ၃-မ်ိဳး။ ။ အေၾကာင္း ၃-မ်ိဳးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ေစတီေတာ္မ်ားမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္စေသာ တန္ခိုးမ်ားကို ဖူးျမင္ၾကရသည္။

(၁) ရဟႏၲာတပါးသည္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မမူမီကပင္ လူနတ္တို႔ကို သနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္“ငါ၏အရိုးဓာတ္ ဌာပနာရာ ေစတီေတာ္မွ မည္သည့္တန္ခိုးမ်ိဳး ထြက္ေပၚရစ္ေစသတည္း”ဟု အဓိ႒ာန္ေတာ္မူတတ္၏။ ထိုအဓိ႒ာန္ေတာ္မူခ်က္ေၾကာင့္လည္း ေစတီေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္စေသာ တန္ခိုးမ်ား ေပၚထြက္တတ္
ေပသည္။


(၂) သာသနာအက်ိဳးကို မ်ားစြာလိုလားေသာ နတ္တို႔သည္ “ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပရလွ်င္ သာသနာေတာ္ကို ပိုမို၍ ၾကည္ညိဳၾကလိမ့္မည္၊ ၾကည္ညိဳသူတို႔မွာ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားမ်ားလိမ့္မည္”ဟု ေကာင္းျမတ္ေသာ 
ဆႏၵျဖင့္ တန္ခိုးျပတတ္ၾက၏။ ထိုိသုိ႔ နတ္မ်ားက တန္ခိုးျပမႈေၾကာင့္လည္း ေစတီေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ စေသာ တန္ခိုးမ်ား ေပၚထြက္တတ္ေပသည္။ 


(၃) သဒၶါတရားထက္သန္ေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး လူႀကီးလူေကာင္းတို႔သည္ ပန္းနံ႔သာအဝတ္ စေသာ လွဴဖြယ္ဝတၳဳမ်ားကို ေစတီေတာ္သို႔ ကပ္လွဴလ်က္ “မည္သည့္တန္ခိုးမ်ား ျပပါေစသား” ဟု အဓိ႒ာန္တတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ သဒၶါထက္သန္သူတို႔၏ ထူးျခားေသာ အဓိ႒ာန္မႈေၾကာင့္လည္း ေစတီေတာ္မွ တန္ခိုးထြက္ေပၚတတ္ေပသည္။ 
ဤကား ေစတိယပါဋိဟာရိယ အခန္း၌ မိလိႏၵမင္းအား အရွင္နာဂသိန္ ေျဖၾကားမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူခ်က္ေပတည္း။


ဤအမိန္႔ေတာ္ကို ေထာက္ထားလွ်င္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၲာမ်ား၏ အထူးအဓိ႒ာန္ထားခ်က္ မရွိေသာ ေစတီေတာ္မ်ားမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ဖို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ အကယ္၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ထြက္ရိုးမွန္လွ်င္လည္း ဆိုင္ရာနတ္မ်ားက ေဆာင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ရာ၏။ ဘုရားရွင္၏ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူခ်က္ေၾကာင့္ မဟာေဗာဓိပင္မွ၄င္း၊ အရိုးဓာတ္ေတာ္မ်ားမွ၄င္း၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ခမ္းနားစြာ ကြန္႔ျမဴးေၾကာင္း, သာသနာကြယ္ေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္အားလံုး စုရံုး၍ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ မူလမဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြေတာ္မူျပီးလွ်င္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္႔ျမဴးၾကလိမ့္မည့္ အေၾကာင္းမွ်သာ က်မ္းဂန္၌ လာသည္။

No comments: