Friday, November 11, 2011

အဆိပ္ေျဖေဆး

ကင္း၊ ပုရြက္ဆိတ္နီ၊ ပိတုန္း စေသာ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱဝါမ်ား ကိုက္ခံရပါက ကိုက္ေသာေနရာသို႔-----
(က) သလဲရြက္ကို ႀကိတ္၍ ပြတ္ေပးပါ။
သို႔မဟုတ္-
(ခ) ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို ေသြး၍ လိမ္းေပးပါ။
သို႔မဟုတ္
(ဂ) ခ်င္းေျခာက္ကို အမႈန္႔ႀကိတ္၍ စားေပးပါ။ 

မင္းေရႊဝင္း(သရက္) 

No comments: