Friday, January 27, 2012

တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မွႈ

တိရစၧာန္တို႔၏ အကူးအေျပာင္း---
အခ်သ္ဆံုး အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ကေလးမ်ာၚႏွင့္ ခြဲခြါရမည္ကို စိတ္မပူပါနဲ႔ သူတို႔သည္ ဘဝထိုထိုသို႔ ကူးေျပာင္းေနတတ္ပါသည္။
အကယ္၍ သူတို႔ ဘယ္ဘဝေရာက္ေနသည္ကိုသာ ေသခ်ာစြာ သိပါက သူတို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ေကာင္း ဆံုေတြ႔ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။


အကယ္၍မ်ား သင့္အိမ္တြင္ ေမြးထားေသာ တိရစၧာန္ကေလး တစ္ေကာင္ ဆံုးရႈံးသြားရပါက သူ႔ေနရာတြင္ အျခားတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အျခားတိရစၧာန္ တစ္ေကာင္ေကာင္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အစားမထိုးလို္က္ပါႏွင့္ဦး၊ သူက သင့္ကို စြဲလမ္းေသာစိတ္သည္ သင္ႏွင့္အတူ ေနရေအာင္ပင္ ဖန္တီးေပးလာပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏မိတ္ေဆြ ခ်ယ္(လ္)ဆီယာသည္ သူေမြးထားေသာ အေမြးစုတ္ဖြား ေခြးကေလး ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးသြားျပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ပင္ သူျပန္လည္ ေမြးဖြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေခြးကေလးထံမွ သတင္းစကားကို လက္ခံရရွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္အား သတင္းေပးပို႔၏။

သူလက္ခံရရွိေသာ သတင္းစကားငယ္ ေခြးကေလး ျပန္လည္ ေမြးဖြားမည့္ေနရာေဒသ၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ အတိအက် ပါဝင္၏။
အရပ္ရွည္ရွည္ အျဖဴေရာင္ အေမြးစုတ္ဖြား ေခြးကေလးအျဖစ္ ျပန္လည္ေမြးဖြားမည္ဟုလည္း သိရ၏။ ယင္းေန႔ရက္အခ်ိန္တန္သည္တြင္ ခ်ယ္(လ္)ဆီယာသည္ ေသဆံုးသြားေသာ ေခြးကေလးထံမွ ရရွိသည့္ သတင္းစကားႏွင့္ ထပ္တူပင္ ေခြးစုတ္ဖြားျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

တိရစၧာန္တို႔၏ စိတ္အစဥ္သည္ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာေဒသ အစရွိသည္တို႔ကို စြဲလမ္းဆက္သြယ္  ေနေလ့ရွိၾက၏။  ယင္းစြျလမ္းမႈမ်ားေၾကာင္ပင္လွ်င္ ေသဆံုးျပီးသည့္ တိရစၧာန္တို႔ကို ပံုရိပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ ျမင္ေတြ႔ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ သူတို႔၏အသံမ်ားကို ၾကားရတတ္၏။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေရာက္ပြတ္သပ္ေနသည့္ အထိအေတြ႔ကို ခံစားၾကံဳေတြ႔ရတတ္၏။


အကယ္၍မ်ား သင္သည္ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္စြာ ထို္ငေနလ်က္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေကာင္းစြာေျဖေလ်ာ့ထားျပီး သင့္မ်က္လံုးမ်ားကို ညင္သာစြာ မွိတ္ထားကာ ေသဆံုးသြားႏွင့္ျပီျဖစ္ေသာ သင္၏ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္၏ အမည္ကိုသာလွ်င္ စိ္တ္က အာရံုစူးစိုက္ေနပါက သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

တစ္ဖန္ မည္သည့္ဘဝတြင္ သူျပန္လည္ေမြးဖြား ျဖစ္တည္လ်က္ရွိေနသည္ကိုပါ သင့္အာရံုဝယ္ ထင္ျမင္လာႏိုင္ေသး၏။ 
ယခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ႏြားရူးေရာဂါျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ခြါနာ လွ်ာနာျဖင့္ေသာ္၄င္း အစုအျပံဳလုိက္ ေသဆံုးသြားၾကသည့္ တိရစၧာန္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ သတင္းစကားကို ေပးပို႔ေနၾကပါသည္။


ဤသည္မွာ တျခားကမၻာမွ ျဂိဳဟ္သားတို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူ၏။
ကြယ္လြန္ေသဆံုးျပီးေသာ တိရစၧာန္တို႔သည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွေသာ္၄င္း၊ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ျခားနားျပီးမွေသာ္၄င္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တုန္ႏငန္းတူညီသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလာကသို႔ ျပန္ေရာက္လာတတ္ၾကေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျပန္ေရာက္လာၾကသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကေခ်ေသး၏။


သတၱဝါတိုင္းသည္ မည္သည့္ဘဝကိုမဆို အလြယ္တကူ ေရာက္သြားႏိုင္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိဘဝဝယ္ အစြဲလမ္းဆံုးမွာ လက္ရွိလက္ငင္း ျဖစ္တည္ေနရေသာ စြန္႔ခြါသြား၇ေတာ့မည့္ ဘဝကိုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
တိရစၧာန္တို႔သည္ လူတို႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ျပန္ ေလရာ ရံဖန္ရံခါတြင္ လူႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္တို႔သည္ မ်ိဳးမတူ ဇာတ္မျခားေတာ့ဘဲ တစ္သားတည္းပင္ ျဖစ္သြားတတ္ေလ၏။


ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္နီဂၽြန္စတန္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
အိမ္ေမြး တိရစၧာန္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အထီးက်န္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျပီး ရယူပိုင္ဆိုင္လိုျခင္း မရွိေသာ ေမတၱာကိုပါ ေပးႏိုင္ေလရာ ပိုင္ရွင္လူသား၏ဘဝကို အသစ္တစ္ဖန္ ျဖစ္လာေစႏိုင္၏။ 
ဤတြင္ သူႏွင့္ လူသားတို႔၏ အၾကား သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမွာ မ်ားစြာ ခိုင္ျမဲလာေလေတာ့သည္။


ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်က္ႏွင့္ပ သူ႔ေခြးကေလး “သမ္ပါ”တို႔က သက္ေသခံေနပါသည္။ သမ္ပါ-ဆိုေသာ ေခြးကေလး ဂ်က္၏ဘဝထဲသို႔ ေရာက္လာသည္ဝယ္ ဂ်က္၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဘဝသည္ စိုစုိျပည္ျပည္ ျဖစ္လာရ၏။
သမ္ပါ-သည္ ဂ်က္ျပန္အလာကို အျမဲတမ္းေစာင့္၍ ႀကိဳ၏၊ ဂ်က္ အိပ္ပါကလည္း အစဥ္ နံေဘးမွ ေစာင့္ၾကပ္ေပး၏။ ဂ်က္၏ အထီးက်န္အခ်ိန္မ်ားမွာ ယခင္ကလို တစ္ကိုယ္တည္း မဟုတ္ေခ်၊ ဤတြင္ လူႏွင့္ေခြး တစ္စပ္တည္း ျဖစ္သြားရေခ်ျပီ။

ယမန္ႏွစ္ကမူ သမ္ပါကေလးသည္ အဆိပ္သင့္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားေလေတာ့၏။ ေခြးမ်ား
ျဖစ္တတ္ေသာ အဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြင္းပိုင္းေဝဒနာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေဆးခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆရာယန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပသရ၏၊ 
လူတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ သူ႔အား ဂရုစိုက္ရ၏။ 
ယင္းႏွစ္ဝယ္ ဂ်က္သည္ သမ္ပါအား နာရီေပါင္း မေရမတြက္ႏို္င္ေအာင္ပင္ ဂရုစိုက္ခဲ့ရေလသည္။ ယင္းသည္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။


ကိုယ္က်ိဳးမပါေသာ ေမတၱာတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး နားလည္ လက္ခံႏိုင္ျခင္း၏ အလြန္တြင္ရွိေသာ ေမတၱာတရားပင္ ျဖစ္၏။ သူ႔အခ်စ္ဆံုး တိရစၧာန္ကေလး ဆံုးရႈံးသြားမည္ကို ေသာကပရိေဒဝႀကီးစြာ ျဖစ္ေနျခင္းပင္တည္း။
သို႔ရာတြင္ သမ္ပါသည္ ေသဆံုးသြားပါသည္။ ဂ်က္သည္လည္း ပူေဆြးေသာကေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေနရေလေတာ့၏။


သမ္ပါ ေသဆံုးျပီး ရက္မ်ားစြာမၾကာမီတြင္ပင္ ကၽြန္မ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ “အင္နာ”သည္ သံုးရက္ဆက္တိုက္ မက္ေနေသာအိပ္မက္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ကၽြန္မအား ေျပာလာေလေတာ့၏။
အိပ္မက္ထဲတြင္ အင္နာသည္ ကြယ္လြန္သူ သူ႔အေဒၚ “အင္ဂ်လာ”ႏွင့္ ေတြပေနရေလသည္။ အိပ္မက္ထဲတြင္ အင္နာသည္ သူ႔အေဒၚ အင္ဂ်လာအား အမိုးပြင့္ ကားတစ္စီးေပၚဝယ္ ေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရ၏။


ေခြးသည္ အျဖဴႏွင့္ အမည္း စပ္က်ားျဖစ္ျပီး လည္ပတ္အနီကေလး တစ္ခု ပတ္ထား၏။ အင္ဂ်လာက အင္နာအား ငါတုိ႔ကို ၾကည့္စမ္းေဟ့၊ အတူတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ကစားေနၾကတာ-ဟု ေျပာပါသည္။ ေခြးသည္ အင္နာ့ထံ ေခတၱမွ်ေရာက္လာျပီး ျပန္ထြက္သြားကာ အင္ဂ်လာႏွင့္အတူပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေတာ့သည္။ ယင္းအိပ္မက္ကို သံုးညဆက္တိုက္ မက္ေသာအင္ဂ်လာသည္ ဘာကိုဆိုလိုမွန္း မသိ။ ဤတြင္ ဂ်က္၏ေခြးသမ္ပါ၏ ပံုကို သူ႔အား ျပလိုက္ေလေသာအခါ ...


အိပ္မက္ထဲက ေခြးမွာ ဒီေခြးမွ ဒီေခြး အစစ္ပါပဲ-ဟု အင္နာက ေျပာေလေတာ့သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဂ်က္ႏွင့္ အင္နာတို႔ႏွစ္ဦးမွ သိကၽြမ္းၾကဖို႔ ေဝးစြ ျမင္ပင္ ျမင္ဖူးၾကသူေတြ မဟုတ္။ 
ကၽြန္မကေတာ့ သေဘာေပါက္လိုက္မိပါသည္။ သမ္ပါသည္ သူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရွိေနေၾကာင္းကို အဆင္ေျပသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ဂ်က္ဆီသို႔ သတင္းပို႔ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။


တိရစၧာန္ႏွင့္ လူသားတို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈ---
လိပ္ျပာငယ္သူ ကံနိမ့္ေနသူတို႔သာလွ်င္ တေစၧေျခာက္ခံရတတ္သည္ဟု ဆိုရိုးကေလး ရွိ၏။
ယင္းဆိုရိုး မွန္-မမွန္ကို အတိအက် မသိရေသာ္လည္း တေစၧ၏ တုန္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသြားသူတို႔၏ အာရံုဆီသို႔သာလွ်င္ တေစၧ၏ပံုရိပ္၊ အနံ႔ အသံ စသည္တို႔ ထင္ျမင္လာႏိုင္ေၾကာင္းကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္ော႕ာင္း သိႏိုင္ပါသည္။


ယခုလည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေလ၏။ သြာေးလသူ တိရစၧာန္မ်ား (သို႔) လက္ရွိ ရွင္သန္ေနဆဲ တိရစၧာန္မ်ား၏ တုန္ႏႈန္းႏွင့္ ညီသြားသည့္အခိုက္ (သို႔) ယင္းတုန္ႏႈန္းႏွင့္ညီေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူတို႔သည္ တိရစၧာန္မ်ားထံမွ သတင္းစကားတို႔ကို လက္ခံရရွိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။


ဤသည္မွာ တီဗီြအစီအစဥ္မ်ားကို ဖမ္းယူရရွိျခင္းႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူ၏။ CNN အစီအစဥ္ကို ဖမ္းယူရရွိေနပါက အားကစား အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္မဟုတ္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာအရ ေပၚလာေသာ တီဗီြစက္မ်ားကမူ အစီအစဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို
ျမင္ကြင္းငယ္ အကြက္ကေလးမ်ားျဖင့္ တီဗီြမွန္သားျပင္ေပၚဝယ္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေပသည္။


သို႔ရာတြင္ အားလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္း ျခံဳၾကည့္ပါက ဘာကိုမွ် တိတိက်က် သိႏိုင္မည္မဟုတ္။ အစီအစဥ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အာရံုစိုက္လိုက္ပါမူ ယင္းအစီအစဥ္မွ ထုတ္လႊင့္ေနသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဤတြင္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေနသည္တို႔ကို သိေတာ့မည္ မဟုတ္။


ဉာဏ္အဆင့္ျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔သည္ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္၏ မ်က္လံုးအတြင္းသို႔ စိုက္ၾကည့္လိုက္ရံုႏွင့္ သူတို႔၏ ယခုဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတိတ္ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းအစဥ္အဆက္ကို သိႏိုင္ၾကေလသည္။


တိရစၧာန္အမ်ားစုတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုကၡေပး ရန္မူလိုျခင္း မရွိၾကပါ။ အဆင္ေျပ သက္သာလုိျခင္းသာ ရွိၾကပါသည္။ 
အိမ္ေမြး တိရစၧာန္တို႔သည္ ပိုင္ရွင္၏ အေပ်ာ္သေဘာေဆာင္သည့္ စြမ္းအားမ်ားကို စုပ္ယူႏိုင္တတ္ၾက၏။ ပိုင္ရွင္၏ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနမႈ၊ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းေနမႈ ထိတ္လန္႔ေနမႈႏွင့္ ေဒါသထြက္ေနမႈတို႔ကို ပေပ်ာက္ ေစႏိုင္တတ္ၾက၏။


တစ္ဖန္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားအႏၲရာယ္အခ်ိဳ႔ကိုလည္း ပို္င္ရွင္အား ႀကိဳတင္သတိ ေပးႏိုင္ၾကေလသည္။
သဘာဝေဘးဆိုးတို႔၏ တုန္ႏႈန္းမ်ား အႏၲရာယ္ရွိေသာ သတၱဝါတစ္ေကာင္ေကာင္၏ အာရံု၊ အႏၲရာယ္ေပးမည့္လူ တစ္ဦးဦး၏ စိတ္အာရံု အစရွိသည္တို႔ကို သူတို႔ကို ႀကိဳတင္သိရွိေနတ္ၾကျပီး တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သူ႔ပိုင္ရွင္အား အသိေပးတတ္ၾကပါသည္။


တိရစၧာန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ---
လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ တိရစၧာန္တို႔ႏွင့္ စိတ္အာရံု ဆက္သြယ္မႈ ရွိၾကေလ၏။
အထူး ေလ့က်င့္ထားသူတို႔မွာမူ အျခားအျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၊ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေလသည္။
တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ေကာင္ႏွင့္ ၾကံဳမိပါက သူႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။


ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ တိရစၧာန္မ်ား---
အခ်ိဳ႔ေသာ တိရစၧာန္မ်ားသည္ သူ႔ကိုေမြးထားေသာအိမ္မွ ထြက္ေျပးသြားတတ္ၾက၏။ ဤသည္မွာ သူ႔ကို ေမြးထားသူ (သို႔) ေမြးထားေသာ မိသားစုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ကံကုန္သြားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အျခားေသာ မိသားစုထံသို႔ ထြက္သြားျခင္း၊ (သို႔) လူတို႔ထံမွ လံုးဝထြက္ခြာသြားျခင္း ျဖစ္ေလ၏။


ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈယူ၍ သူ႔ထံမွ သတင္းစကားကို အာရံုျပဳ ခံစားၾကည္ပါ။ အေၾကာင္းကံကုန္၍ ထြက္သြားျခင္းလား၊ (သို႔) အခိုးခံရျခင္းလားကို သိရေပလိမ့္မည္။ သူ႔အား ကယ္တင္ရန္လိုပါက သြားေရာက္ အကူအညီေပး ကယ္တင္သင့္ပါသည္။


တိရစၧာန္တို႔သည္ လူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘံုဘဝသားမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တိရစၧာန္မ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ မိမိ၏ တမလြန္အတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းကို သတိခ်က္ၾကပါကုန္။


သုေတသီတစ္ဦး
ကိုးကား-Psychic Connection With Animals.
(နကၡတၱ ၂၀၀၆-၃)

No comments: