Sunday, January 29, 2012

အေက်ာ္ ႏွင့္ တရုတ္စံကား

၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ဇြန္လခန္႔မွစ၍ “တရုတ္စကားပင္”မ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ေစ်းေကာင္း ေပးဝယ္ေနေၾကာင္း နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ “ျမဝတီ”ျမိဳ႔တြင္ သဆင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တရုတ္စကားပင္အခ်ိဳ႔ ျမဝတီသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေသာ တရုတ္စကားပင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ပင္စည္၏ ရင္ဆို႔လံုးပတ္သည္ (လူႀကီး) သံုးထြာဆိုင္ အနည္းဆံုး ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး အျမစ္ရင္းပါေအာင္ တူးေဖာ္လာရမည္။
တစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခန္႔ ေစ်းျဖတ္ ဝယ္ယူေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာငး္ေသာ အခ်က္မွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူေနေသာ တရုတ္စကားပင္-ဟူသည္မွာ “တရုတ္စကားပင္” မဟုတ္ဘဲ “အဖိုးတန္ အေက်ာ္ပင္မ်ား” ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အမွန္တကယ္ မသိၾကျခင္းလား၊ မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကျခင္းလားဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တရုတ္စကားပင္ႏွင့္ အေက်ာ္ပင္မ်ားကို “ရနံ႔သင္း၊ အရိပ္ရ၊ မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေအာင္” စိုက္ပ်ိဳးထာေးလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ျပည္သူအမ်ားစုကမူ တရုတ္စကားပင္ ႏွင့္ အေက်ာ္ပင္ကို ကြဲျပားစြာ မသိဘဲ ရွိၾကသည္။ 
စင္စစ္တြင္ တရုတ္စကားပင္ႏွင့္ အေက်ာ္ပင္သည္ ဆင္ဆင္တူရံုသာရွိျပီး အသြင္ကြဲျပားသလို ေဆးဖက္ဝင္ အာနိသင္လည္း ကြဲျပားပါသည္။ တန္ဖိုးလည္း မိုးႏွင့္ေျမပမာ ကြာျခားပါသည္။

သက္တမ္းရင့္ အေက်ာ္ပင္၏ အရည္အေသြးမီ ပင္စည္အႏွစ္သည္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ဝန္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိပါသည္။ တရုတ္စကားမွာမူ ပင္စည္အသံုးဝင္မႈ မေတြ႔ရွိပါ။ 
“အေက်ာ္”သည္ ျမန္မာတုိ႔ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားေသာ နံ႔သာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
၁။ နံ႔သာျဖဴ
၂။ နံ႔သာနီ
၃။ အေက်ာ္
၄။ စမၸာ
၅။ ကရမက္
တို႔ကို “နံ႔သာမ်ိဳး ငါးပါး”ဟူ၍ ေရွးအတီေတကတည္းက ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။


ေျမဆီေျမၾသဇာ အထူးေကာင္းမြန္ျပီး ရာသီဥတု သင့္တင့္မွ်တေသာ ျမန္မာေျမတြင္ အေက်ာ္ပင္၏ ကိုင္းကို ခ်ိဳးယူထိုးစိုက္ရံုမွ်ႏွင့္ အလြယ္တကူ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရင္စို႔လံုးပတ္ သံုးထြာဆိုင္ပမာဏရရွိရန္ အနည္းဆံုး (၁၅)ႏွစ္မွ (၂)ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ကာလ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရေပမည္။


ဤသည္ႏွင့္ ခ်င့္တြက္ ႏွိင္းစာပါက က်ပ္ေငြတစ္သိန္းဟူေသာ တန္ဖိုးသည္ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကေစလိုပါသည္။
တရုတ္စကားပင္ႏွင့္ အေက်ာ္ပင္ တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားပံု သ႑ာန္ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ အာနိသင္တို႔ကို လက္လွမ္းမီသမွ် စုေဆာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


တရုတ္စကား---
(1) Plumiera acuminata, Ait, Pagoda Tree. (Apocynaceae) 
(2) Plumiera Obtusa. Linn. (Apocynaceae)
တရုတ္စကားပင္သည္ ႏွစ္ရွည္ခံပင္ျဖစ္ျပီး အျဖဴမ်ိဳးႏွင့္ အနီမ်ိဳးဟူ၍ ျမန္မာျပည္ ေဒသအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္စကားရြက္သည္ အစိမ္းေရာင္ (အနည္းငယ္ေဖ်ာ့) ရွိျပီး ရြက္ဖ်ားခၽြန္ သန္လ်က္ပံု ျဖစ္ပါသည္။(အကော္ရြက္ထက္ သိသာစြာ ေသးငယ္ပါသည္)။


အနီမ်ိဳး၏ အရြက္သည္ အနည္းငယ္ နီက်င္ေရာင္သန္းေသာ ရြက္ေၾကာႏွင့္ ရြက္နားတို႔ ရွိသည္။ ပင္စည္တြင္ အေခါက္ပါး၍ ကိုင္းႏုဖ်ားတြင္ အေခါက္ထူပါသည္။
အျဖဴမ်ိဳး၏ ပြင့္ဖတ္၇င္း အျပင္ဘက္တြင္ နီညိဳေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ရွိပါသည္။ အတြင္းဘက္ ပြင့္ဖတ္ရင္းတြင္ အဝါႏုေရာင္ရွိျပီး ရနံ႔ စူးရွပါသည္။ (ပြင့္ဖတ္ငါးခုစီ ရွိေသာ္လည္း အေက်ာ္ပြင့္ထက္ သိသာစြာ ငယ္ပါသည္)။


တရုတ္စကားပြင့္ အေျခာက္သည္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးခန္းသံုး ေဆးအမွတ္(၁၅) သည္းေျခေဆးတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
ျမန္မာ့တိုင္းရင္း ေဆးပညာတြင္ “ရသ၊ ဝိပါက၊ ဂုဏ္၊ ဝီရိယ၊ ကိစၥ၊ ပဘာဝ”တို႔ျဖင့္ ဆံုးျတ္သည္ျဖစ္ရာ တရုတ္စကားပြင့္သည္---
ရသ=ပူ-ခါး-ဖန္ (စပ္)
ဝိပါက=ပူ-စပ္
ဂုဏ္=ဥဏွဂုဏ္၊ လူခဂုဏ္၊ ဂရုဂုဏ္၊ တိကၡဂုဏ္။
ဝီရိယ=ဥဏွ ဝီရိယ၊ လူခ ဝီရိယ၊ ဂရု ဝီရိယ၊ တိကၡ ဝီရိယ။
ကိစၥ=တရုတ္စကားသည္ ဝမ္းကိုသက္ေစျပီး ေလႏွင့္သလိပ္ကို ႏိုင္ပါသည္။ ဝမ္းမီးေတာက္၍ အစာကို ေၾကေစပါသည္။


အေၾကာအားရွိေစျပီး နားေလထြက္ျခင္း၊ နားအူျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ေလခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥး္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ေခါင္းမူးျခင္းကို ေျပေစသည္။
တရုတ္စကားပြင့္ကို ျပဳတ္ျပီး သုပ္စားပါက အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ေလငန္းေရာဂါႏွင့္ သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစျပီး ႏႈတ္ျမိန္ေစပါသည္။


တရုတစကားကိုင္းႏုႏုကို လက္ေလးသစ္ခန္႔ပိုင္းျပီး အူတိုင္ထုတ္ကာ သိေႏၶာဆား (သို႔) ဆားပုပ္၊ (သို႔) အိမ္သံုးဆား ျဖည့္သိပ္ျပီး အကၽြမ္းဖုတ္ အမႈန္႔ျပဳကာ သံပရာရည္ႏွင့္ လ်က္ေပးပါက လည္ေခ်ာင္း ယားယံ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။


တရုတ္စကားျမစ္ အေျခာက္ကို သနပ္ခါးႏွင့္ေသြး၍ လိမ္းပါက အသားႏုေခ်ာေစပါသည္။(ပဘာဝ-အထူးညႊန္းဆိုမႈ မရွိပါ)။


အေက်ာ္---
Aquilaria agallocha, Bagle, Aloe Wood, (Thymeleaceae)
အေက်ာ္သည္ ႏွစ္ရွည္ခံပင္ ျဖစ္ျပီး အေခါက္ပြ၍ အသားဆတ္ပါသည္။ (တရုတ္စကားထက္ သိသာစြာ အေခါက္ ထူပြပါသည္)။ အရြက္ဖားျပီး ရြက္ဖ်ားဝိုင္းပါသည္။
အရြက္သည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ စိုိစုိလြင္လြင္ ရွိျပီး ရြက္ောကာ ထင္ရွား၍ ရြက္နားညီပါသည္။ အပြင့္သည္ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေဖြးျပီး ရနံ႔အထူး သင္းပ်ံ႔ပါသည္။ (အပြင့္နီညိဳေရာင္ ရင့္ရင့္လည္း ေတြပဖူးျပီး ရွားပါးပါသည္)။


ပြင့္ဖတ္ ငါးခုရွိျပီး အပြင့္ပမာဏသည္ တရုတ္စကားအပြင့္ႏွင့္ သိသိသာသာ ႀကီးမားကြာျခားပါသည္။
အေက်ာ္၏ ပင္စည္အႏွစ္သည္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးခန္းသံုး ေဆးအမွတ္(၁၅) သည္းေျခေဆးတြင္ ပါဝင္ျပီး တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေသြးေဆးအမည္မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
ရသ=ပူ-ခါး-စပ္-ေမႊး။
ဝိပါက=ပူ-စပ္။
ဂုဏ္=ဥဏွဂုဏ္၊ လူခဂုဏ္၊ လဟုဂုဏ္၊ တိကၡဂုဏ္။
ဝိရိယ=ဥဏွဝိရိယ၊ လူခဝီရိယ၊ လဟုဝီရိယ၊ တိကၡဝီရိယ။
ကိစၥ=ဝမ္းမီးေတာက္ အစာေၾကေစသည္။ သလိပ္ကို ႏိုင္နင္းျပီး ေသြးကို ၾကည္လင္ေစသည္၊ ေအးဖြဲ႔ပိတ္ေသာ ဦးေခါင္း ေလးလံျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ 


ဇက္ေၾကာေတာင့္တင္းျခင္းႏွင့္ ကို္ယလက္ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ လွ်ာေလးျခင္း၊ ႏႈတ္ေလးျခင္းကို လွ်ာပြတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေသြးႏွင့္ေလကို သက္ေစသည္။ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ႏိုင္သည္။ ႏွလံုးတုန္ျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ အႏွစ္သည္ အားကို ၾကြေစသည္။ သည္းေျခကို ရႊင္ေစသည္။ ကိုယ္တြင္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားပို ပယ္ရွား၏။ 


ပဘာဝ=ကိုယ္နံ႔ေကာင္းေစ၍ အသားအေရ ခန္းေျခာက္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
ဒဗၺဂုဏပကာသနီ ေဆးက်မ္းႀကီးတြင္ အေက်ာ္၏အက်ိဳးကား အမာေပါက္ျခင္းကို ႏိုင္ျခင္း၊ ခါးေသာ အရသာ, စပ္ေသာ အရသာရွိျခင္း၊ ပူျခင္း၊ သလိပ္ႏွင့္ေလကို ႏိုင္ျခင္း၊ သတၱိရွိ၏-ဟုျပဆိုထားပါသည္။


အစားထိုးေဆးပစၥည္း အေနျဖင့္ အေက်ာ္မရရွိလွ်င္ ပန္းႏုကို အစားထိုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အဖိုးတန္ “အေက်ာ္ပင္” မ်ားကိ္ု ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ လြြယ္ကူစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ အေက်ာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖင့္ မ်က္စိပသာဒ ျဖစ္ေစျခင္း၊  ေအးျမေသာ အရိပ္ရျခင္း၊ အေက်ာ္ပြင့္၏ သင္းပ်ံ႔ေသာ ရနံ႔ေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုး သာယာ ရႊင္လန္း အပန္းေျပေစျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ရရွိေစႏိုင္သည့္ အျပင္ သက္တမ္းရင့္ေလ တန္ဖိုးျမင့္ေလ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


ေမာင္ဆင့္ (ဆင္မင္း)
မွီျငမ္းျပဳေသာ က်မ္းကိုးစာရင္း
၁။ အရွင္ပဒုမ-မေထရ္၊ (ဘာသာျပန္ဆိုေတာ္မူေသာ) ဒဗၺဂုဏပကာသနီက်မ္း (၁၁၈၁-၁၁၈၉)ခုႏွစ္ခန္႔။
၂။ ေဘသဇၨနယ ညြန္ပေပါင္းက်မ္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဆရာအဖြဲ႔ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္။
၃။ (ျမန္မာ့တိုင္းရင္း) “ေဆးပညာ စာေပစာတမ္း” ဦးသာတင္ (ဆရာႀကီး ဦးမာဃ) (၁၉၈၃)ခုႏွစ္။
၄။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန တိုင္းရင္းေဆး ဆရာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) မႏၲေလးျမိဳ႔၊ သင္တန္းမွတ္စုမ်ား၊ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္။
၅။ စာေရးသူ၏ နယ္စပ္ေဒသ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား (၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလထိ)။

(နကၡတၱ ၂၀၀၆-၃)

No comments: