Monday, March 12, 2012

တိုင္းရင္းသားတို႔ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးတို႔ျဖင့္ ရယူခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး

ယေန႔ အသက္ ၅၀-ခန္႔သာ ရွိေသးသူတစ္ဦးသည္ အသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ခက္ခက္ခဲခဲ ယူခဲ့ရေသာ “လြတ္လပ္ေရး” အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိခ်င္မွသိေပမည္။ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္ၾကာစြာ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးကို ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းကို စံုစံုေစ့ေစ့ ေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုပါ၏။

မိဘဟူသည္ သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းစားေစလိုသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းေသာအေမြကိုသာ
 ေပးရစ္ခဲ့လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္တို႔ကို လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ခံ႔တည္စြာ ရပ္တည္ေစလိုသည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား မိဘတိုင္း၏ရင္ဝယ္ ကိန္းဝပ္ျမဲ ျဖစ္ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ကိုယ့္အမ်ိဳးကို ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဝံသာႏုရကၡိတ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား၊ တဖြားဖြား ေပၚထြက္လာေအာင္ မိဘႏွင့္တူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို အားလံုးအသိ ျဖစ္၏။


လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မေမ့ႏိုင္စရာမ်ား၊ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား၊ လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခားအာဏာ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းကို မျဖစ္မေန ေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုပါ၏။


ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္---
နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့ပို္င္နက္ ျဖစ္ေသာ အာသံ၊ မဏိပူရတိုင္း ျပည္တြင္းေရးမ်ား၌သာမကဘဲ ရွင္မျဖဴကၽြန္းကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ တပ္စြဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ ၁၈၂၄-ခုႏွစ္ မတ္လ ၅-ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္အင္းဟတ္က
 ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ေၾကညာ၍ က်ဴးေက်ာ္မႈကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တားမႏိုင္ ဆီးမရ
 ေပၚေပါက္လာေလေတာ့သည္။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ၁၈၂၅-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဓႏုျဖဴ ခံတပ္တိုက္ပြဲတြင္ ဓႏုျဖဴအေရွ႔ႏွင့္အေနာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၏။ ထိုအထဲတြင္ ထင္ရွားေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မွာ “ဗိုလ္လန္”ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ သာယာဝတီ ခရိုင္တြင္လည္း ကရင္-ဗမာ ပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိၾက၏။

၁၈၂၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔သည္ ထားဝယ္ကို ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ “ဦးေရႊလုပ္”က ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမိတ္ျမိဳ႔ဝန္ ဦးျမတ္ေလး ေခါင္းေဆာင္ေသာ မြန္-ျမန္မာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ခုခံတိုက္ခိုက္ၾကသည္။  
တဖန္ ၁၈၂၇-ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ေဒသ၌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွီး ျမိဳ႔သူႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ ႏွင့္ ဗိုလ္ေရႊပန္း-တို႔
 ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဆိတ္တိုက္ေညာင္ပင္စခန္းကို ဗဟိုျပဳ၍ သံတြဲရွိ အဂၤလိပ္တပ္စခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ထို႔အတူ အလယ္ေၾကာ တိုက္နယ္သူႀကီး ဗုိလ္သာဦးလည္း နယ္ခ်ဲ႔တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါဝင္သည္။


အာသံ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႔တို႔ကို ခႏၲီးရွမ္းႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာအမ်ိဳးသားတို႔က ၁၈၄၃-ခုႏွစ္အထိ ခုခံတိုက္ခဲ့ၾက၏။ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မွာ “ဝက္ကြန္ခြန္ယြန္း” ဆိုသူျဖစ္၏။


ဒုတိယက်ဴးေက်ာ္စစ္---
အဂၤလိပ္တို႔သည္ ၁၈၅၂-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈-ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဘုရင္ထံေပးပို႔ခဲ့ေသာ အခ်က္ ၄-ခ်က္ပါ ရာဇသံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒုတိယနယ္ခ်ဲ႔ စစ္ပြဲကို စတင္ေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ဘက္မွ ေပးပို႔ေသာ ေမာက္မာလွသည့္ ရာဇသံအား ျမန္မာတို႔က အေၾကာင္းမျပန္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔က စစ္စတင္တိုက္ခိုက္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတရပ္ ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။


ဒီဇင္ဘာလ ၁၄-ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက ပဲခူးကို သိမ္းပိုက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၀-ရက္ေန႔တြင္ “ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း” အဂၤလိပ္တို႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဓႏုျဖဴျမိဳ႔နယ္ သျပဳရြာသူႀကီး မ်ိဳးရိုးျဖစ္သည့္ “ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း”သည္ “ဗိုလ္ေရႊပန္း”ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဂၤလိပ္တို႔ကို တိုက္ခိုက္သည္။ မြန္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ စုစုေပါင္း လူ ၇၀၀၀-
ပါဝင္သည္။ အျခား ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွား သာယာဝတီ တာပြန္တိုက္နယ္ သူႀကီးေဟာင္း “ဗိုလ္ေခါင္းႀကီး” ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ “ဇလြန္ျမိဳ႔ဝန္ ဦးဘို၊ ပုသိမ္ျမိဳ႔ဝန္ ဦးငို” ေရၾကည္ပဲ့နင္းႀကီးေဟာင္း ဦးသာဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဇံလွ တို႔သည္လည္း အေရးႀကံဳတိုင္း နယ္ခ်ဲ႔တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။


တတိယက်ဴးေက်ာ္စစ္---
ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီသည္ သစ္လံုးေရ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း သံုးေသာင္းေက်ာ္မွ်သာ စာရင္းျပဳ၍ အေကာက္ခြန္ကို လိမ္လည္ေရွာင္ရွားသည္။ ခိုးထုတ္သည့္ သစ္လံုးေရမွာ ၅၆၇၀၂-ျဖစ္၏။
 ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္က သစ္ခိုးထုတ္ေသာ ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီအား ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ႏွစ္သန္းသံုးသိန္း
 ေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႔ခ်သည္။ ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာတို႔အေပၚ
 ႏို္င္လိုမင္းထက္လုပ္ကာ တတိယ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ စစ္ေၾကညာကာ မတရားစစ္ ျဖစ္ရျပန္သည္။


အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ မတရား သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္နားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ တရစပ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၏။ ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ မင္းဘူး၊ ျမင္းျခံႏွင့္ မိတၳီလာခရိုင္တို႔တြင္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗိုလ္ဥတၱမ၊ ဗိုလ္ရႊဲ (ဗိုလ္ဆြဲ)၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ၊ ဗိုလ္ရာညြန္႔၊ ဗိုလ္တုတ္ေက်ာ္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ထို႔အတူ မေကြး၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ရမည္းသင္း၊ ပခုကၠဴ၊ ေရႊဘို၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗိုလ္မင္းေရာင္၊ ဗိုလ္ရိုင္း၊ ျမင္းစိုင္းမင္းသား၊ ဗိုလ္လယ္၊ ဗိုလ္ရာကြပ္၊ ေရႊဓားဗိုလ္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။


လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္တို႔တြင္ “ဖံုကန္ဒူဝါ၊ ဗိုလ္ဖိုးေစာ၊ ဆမားဒူးဝါ၊ ဆနားဒူဝါး၊ တံုဟံုးဒူဝါး၊ ေစရန္ပိုင္ မင္းသားႏွင့္ မိုးလႈိင္ေစာ္ဘြား ေစာခမ္းလႈိင္” တို႔ ျဖစ္ၾက၏။


ထိုနည္းတူစြာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို တခဲနက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက၏။ ယင္းတို႔အနက္ ထင္ရွားေသာ မိုနဲေစာ္ဘြား ေစာခြန္ၾကည္၊ ရပ္ေစာက္ေစာ္ဘြာ ေစာပိုင္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြာ ေစာခြန္တီ၊ က်ိဳးတံုေစာ္ဘြား ေစာခမ္းဖု၊ မိုင္းေနာင္ေစာ္ဘြားႏွင့္
 ေမာက္မယ္ေစာ္ဘြားတို႔ ျဖစ္ၾက၏။
ဝန္းသိုေစာ္ဘြား ဦးေအာင္ျမတ္-သည္လည္း ကသာခရိုင္ ဝန္းသိုႏွင့္ မိုးေကာင္းျမိဳ႔မ်ားမွအဂၤလိပ္တို႔အား
 ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထင္ရွားသည္။


အျခားထင္ရွားေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၾကြန္႔ဘိခ္ (ဗိုလ္ဆြန္ပက္)၊ ကိုင္တြာ၊ ဦးတြမ္ေစာင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခိုင္ကမ္း-တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ကယားတိုင္းရင္းသာ းေခါင္းေဆာင္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာလေဖာ-သည္လည္း နယ္ခ်ဲ႔တို႔အား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထိပ္တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါ၏။


အလားတူ အေနာက္မိုင္းလြန္းနယ္ပိုင္ ေစာ္ဘြား ေစာမဟာ-သည္လည္း ဝ-နယ္မ်ားကို စုရံုးေခါင္းေဆာင္၍ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္တို႔အား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေရွ႔တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့၏။
ရခိုင္ေဒသမွ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ေမာင္ပို္င္ ႏွင့္ ဗိုလ္ငတာ-တို႔ ျဖစ္ၾက၏။
ယခုတင္ျပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မပါဝင္ဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔ ရွိပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမီသေရြ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။


မည္သို႔ရွိေစ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ျငင္းကြယ္၍မရေသာ အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္ပါ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခား အာဏာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ကာကြယ္ရန္၊ ထိမ္းသိန္းရန္ တာဝန္သည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ေမြးရာပါတာဝန္ျဖစ္သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။


ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲမွသာ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ “ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္” ဆီ လွမ္းခ်ီႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လ်က္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျမဲျမံခိုင္မာေရးတို႔ကို တိုင္းရင္သားအားလံုးတို႔က မျဖစ္မေန
 ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ၏။


တကၠသိုလ္ သခၤ
( ျမဝတီ မဂၢဇင္း ၂၀၀၁-ဇန္နဝါရီလ)

No comments: