Thursday, March 29, 2012

ေမတၱာပို႔

သတၱဝါမ်ားအေပၚမွာ အက်ိဳးလိုလားျပီး ေမတၱာပို႔တာ၊
အက်ိဳးမဲ့ ပယ္ရွားျပီး ပို႔တဲ့ေမတၱာ-လို႔ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။
(၁) အက်ိဳးလိုလား ေမတၱာပြား
၁။ ဘံုသံုးဆဲ့တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၂။ ဘံုသံုးဆဲ့တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ဘယာေဘးမွ ေဝးပါေစ။
၃။ လန္႔တတ္ မလန္႔တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၄။ ျမင္ဖူး မျမင္ဖူး၊ ႏွစ္ဦးမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၅။ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၆။ ေဝးေန နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၇။ ဘဝဇာတ္သိမ္း မသိမ္းမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၈။ သေႏၶ ပဝတၱိ၊ ႏွစ္ရွိမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၉။ ရွည္-တို-အလတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၁၀။ ႀကီး-ငယ္-အလတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ။
၁၁။ ဝိုင္း-ေသး-လယ္လတ္၊ သံုးရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည္ပါေစ။

(၂) အက်ိဳးမဲ့ပယ္ရွား ေမတၱာပြား
၁။ တစ္ေယာက္သူကား၊ တစ္ေယာက္အား၊ လွည့္စားမျပဳ ကင္းပါေစ။
၂။ တစ္ရပ္ရပ္တြင္၊ တစ္ေယာက္ျမင္၊ မာန္ဝင္ေထမဲ့ ကင္းပါေစ။
၃။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ထင့္၊ ေဒါသျဖင့္၊ ျပဳက်င့္ဆင္းရဲ ကင္းပါေစ။

2 comments:

win htway said...

ၾကိုက္တယ္ အလြန္လည္း၀မ္းသာမိပါတယ္
ေမတၱာ တရားဆိုတာ အၿမဲတမ္းေအးခ်မ္းပါေပတကါး
ဘယ္ေတာ့မွမပူေလာင္နုိင္ပါဘူး

moethaukkye said...

ကူးယူခြင့္ျပဳပါေနာ္။