Wednesday, March 21, 2012

အလွဴအက်ိဳး

* တိရစၦာန္အလွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ ဆတစ္ရာ။
တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ကို ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တစ္နပ္စာ ဝေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ အဲဒီအလွဴရွင္မွာ ဘဝတစ္ရာ အသက္ရွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ခြန္အားႀကီးျခင္း, ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳးထူးတရား ငါးပါး ရပါတယ္။
* သီလမဲ့လွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ တစ္ေထာင္သာ။
ဘာသီလမွ မရွိတဲ့ လူဆိုး သူခိုး တစ္ေယာက္ကို ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တစ္နပ္စာ ဝေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ အဲဒီအလွဴရွင္မွာ ဘဝတစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ခြန္အားႀကီးျခင္း, ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳးထူးတရား ငါးပါး ရပါတယ္။
* သီလရွိလွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ တစ္သိန္းပါ။
သီလရွိတဲ့ အလွဴခံ တစ္ေယာက္ကို  ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တစ္နပ္စာ ဝေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ အဲဒီအလွဴရွင္မွာ ဘဝတစ္သိန္း အသက္ရွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ခြန္အားႀကီးျခင္း, ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳးထူးတရား ငါးပါး ရပါတယ္။
* စ်ာန္ရလွဴေလ၊ အက်ိဳးေတြ၊ ကုေဋ တစ္သိန္းပါ။
သာသနာပမွာ စ်ာန္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အား  ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တစ္နပ္စာ ဝေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ အဲဒီအလွဴရွင္မွာ ဘဝတစ္သိန္း အသက္ရွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ခြန္အားႀကီးျခင္း, ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳးထူးတရား ငါးပါး ရပါတယ္။
* ေသာတာေလာင္းလွဴ၊ အက်ိဳးမူ၊ ရယူ သေခ်ၤပါ။
ေသာတာပန္ေလာင္း အလွဴခံတစ္ေယာက္အား  ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းျပီး တစ္နပ္စာ ဝေအာင္ေကၽြးေမြးလိုက္ရင္ အဲဒီအလွဴရွင္မွာ ဘဝအသေခ်ၤ အသက္ရွည္ျခင္း, အဆင္းလွျခင္း, ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း, ခြန္အားႀကီးျခင္း, ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳးထူးတရား ငါးပါး ရပါတယ္။

No comments: