Saturday, April 28, 2012

ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္ႀကီး ရြတ္ဆိုေတာ္မူေသာ အႏၲရာယ္ကင္း မဂၤလာဂါထာေတာ္

သာလြန္မင္းတရားႀကီး၏ မင္းဆရာျဖစ္ေသာ 
မဟာတိပိဋကာလကၤာရ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ
ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ႀကီး 
အရွင္မုနိႏၵေဃာသ
တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ ရြတ္ဆိုေတာ္မူေသာ 
အႏၲရာယ္ကင္း မဂၤလာဂါထာေတာ္ 

၁။ အေနကသတာ သမၺဳဒၶါ၊ ဥပၸႏၷာ ဘယနာသကာ။
    မမ သီေသ ပတိ႒ႏၲဳ၊ ရကၡႏၲဳ ေတ မမံ သဒါ။
၂။ သုခါဝဟံ သတံ ဓမၼာ၊ တိ႒ႏၲဳ ဟဒေယ မမ။
    အေမွ ဧေတ ပါလယႏၲဳ၊ သုခံ ေဒႏၲဳ မမံ သဒါ။
၃။ သမၺဳဒၶါနံ အရဟေႏၲာ၊ ေတဇဝေႏၲာ တေတာ တေတာ။
    ေတ ေမ အံေသ ပတိ႒ႏၲဳ၊ ပါလယႏၲဳ မမံ သဒါ။ 

အနက္။
၁။ အေနကသတာ-ရာ,ေထာင္,သိန္း,သန္း ဂဏန္းသခ်ၤာ ဆင့္ကာပြားယွက္ ေရတြက္မရ လြန္မ်ားလွကုန္ေသာ၊ ဘယနာသကာ-ေဘးရန္အေပါင္း မေကာင္းအနိ႒ ဟူသမွ်ကို ျမဴမွ်မက်န္ တြန္းလွန္ပယ္သတ္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူတတ္ကုန္ေသာ၊ သမၺဳဒၶါ-သစၥာေလးဆိုင္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ ဘုရားရွင္တို႔သည္၊ ဥပၸႏၷာ-ပြင့္ေတာ္မူၾကေလကုန္ျပီ။
       ေတ သမၺဳဒၶါ-ထိုဘုရားရွင္တို႔သည္၊ မမ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္၏၊ သီေသ-ဦးေခါင္းထက္၌၊ ပတိ႒ႏၲဳ-အပရာဇိတပလႅင္ ကဲ့အသြင္သို႔ ၾကည္ရႊင္စံပယ္ တင့္တယ္ဖြဲ႔ေခြ တည္ေနေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
ေတ သမၺဳဒၶါ-သစၥာေလးဆိုင္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ ထိုဘုရားရွင္တို႔သည္၊ မမံ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္ကို၊ ရကၡႏၲဳ-အႏၲရာယ္ဖယ္ရွား မဂၤလာပြားေအာင္ မျခားေန႔ည ကယ္မေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါေစသတည္း။

၂။ သုခါဝဟံ-ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တိုးတက္ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ၊ သတံ-ဘုရားပေစၥကာ အရိယာအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏၊ ဧေတ ဓမၼာ-မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ဓမၼကၡန္ဟု ဆယ္တန္ထင္ေပၚ ထိုတရားေတာ္တို႔သည္၊ မမ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္၏၊ ဟဒေယ-မေနာဝိညာဥ္ စိတ္စဥ္တည္ရာ မွန္စြာသတ္မွတ္ ႏွလံုးဓာတ္၌၊ တိ႒ႏၲဳ-တရားပလႅင္ ကဲ့အသြင္သို႔ အစဥ္ထာဝရ တည္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
     ဧေတ ဓမၼာ-ထိုမဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ဓမၼကၡန္ဟု ဆယ္တန္ထင္ေပၚ ထိုတရားေတာ္တို႔သည္၊ အေမွ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို၊ ပါလယႏၲဳ-ေဘးအတန္တန္ ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကပ္ဆိုးကင္းေပ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
     မမံ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္ကို၊ သဒါ-ေန႔ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း၊ သုခံ-ေလာကီေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို၊ ေဒႏၲဳ-ေပးေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။

၃။  ေတဇဝေႏၲာ-ေကာင္းကင္တိမ္ယံ စ်ာန္ပ်ံေျမလွ်ိဳး ႀကီးေသာတန္ခိုး ရွိေတာ္မူၾကကုန္ေသာ၊ သမၺဳဒၵါနံ-သစၥာေလးဆိုင္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ ဘုရားရွင္တို႔၏၊ (ပုတၱာ-တရားရင္ႏွစ္ သားေတာ္စစ္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ) အရဟေႏၲာ-ရဟႏၲာထိုထိုသခင္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္။ တေတာ တေတာ-ဝန္းက်င္ပတ္ခ်ာ ထိုထိုအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌၊ သႏၲိ-ရွိေတာ္မူၾကကုန္၏၊ ေတ အရဟႏၲာ-ထိုရဟႏၲာသခင္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္၊ ေမ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္၏၊ အံေသ-ဝဲယာႏွစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌၊ ပတိ႒ႏၲဳ-ေနရာေကာင္းႏွယ္ တင့္တယ္စံေပ်ာ္ တည္ေနေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
     ေတ အရဟႏၲာ-ထိုရဟႏၲာသခင္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္၊ မမံ-ႏွစ္ပါးနာမ္ရုပ္ အကၽြႏ္ုပ္ကို၊ သဒါ-အခါခပ္သိမ္း၊ ပါလယႏၲဳ-ေလာကီေလာကုတၱရာ မဂၤလာေဝျဖိဳး တိုးထက္တိုးရန္ ဧကန္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။


ဘုရား, တရား, သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးအာရံု မြမ္းထံုလ်က္ စင္ၾကယ္ေသာသီလ၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိ၊မွန္ကန္ေသာသစၥာတိုင္၍ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ ရြတ္ပြားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကင္းပလ်က္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္း ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစ။


သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ။
(သစၥဝါဒီ ဦးျမင့္ေအာင္)
က်မ္းကိုး-တင္ေအာင္သြင္-၏ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တန္ခိုးထက္ျမက္ေသာ ဂါထာ မႏၲာန္ေတာ္မ်ား။
      


No comments: