Wednesday, June 6, 2012

သစ္ပင္ခုတ္မႈ သတိျပဳ


သစ္ပင္ခုတ္မႈသည္ လူ႔ေလာက၌ ျပႆနာတက္တတ္သည္။ သူ႔အပင္, ငါ့အပင္ အျငင္းပြားသည့္ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ သစ္ခုတ္မိသည့္အတြက္ “ခိုက္”ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သစ္ပင္တိုင္းလိုလိုမွာ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ နတ္, ရွိတတ္သည္။ သမန္းခ်ံဳလိုဟာမ်ိဳးမွာပင္ နတ္ရွိသည္ကို ဇာတ္ေတာ္မ်ားအရ သိရပါသည္။


ဤသို႔ နတ္ရွိသျဖင့္ မိမိေနရာ ဗိမာန္ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ကို ခုတ္သူကို ထိုနတ္က ဖမ္းစားတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဖမ္းစားခံရလွ်င္ ထိုခုတ္သူမွာ ခိုက္ပါသည္။
သစ္ပင္ခုတ္လွ်င္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ခိုက္တတ္သျဖင့္ မိမိတို႔ အညာေဒသ၌ သစ္ပင္ခုတ္လွ်င္ “နတ္ေနကိုင္း” ခ်န္ေလ့ရွိပါသည္။ သစ္ပင္၏ ေခါင္ကိုင္းကို မခုတ္ဘဲ ခ်န္ထားတတ္ပါသည္။ ဤခ်န္ထားသည့္ ေခါင္ကိုင္းကို နတ္ေနကိုင္း-ဟု ေခၚပါသည္။

အခုတ္ခံရသည့္ သစ္ပင္သည္ ေခါင္းတံုးျဖစ္မေနဘဲ  ေခါင္ကိုငး္ (သို႔မဟုတ္) နတ္ေနကိုင္းေလး တလူလူျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ အညာေက်းလက္ လူတို႔၏ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ သိတတ္မႈကို ေလးစားခဲ့ရပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ မိမိကို အနည္းဆံုး အရိပ္ေပးေသာ အပင္ကို မခုတ္ေကာင္းပါ။ ခုတ္ဖို႔ မဆိုထားနဲ႔ အကိုင္းအခက္ကို မခ်ိဳးဖဲ့ မဖ်က္ဆီးေကာင္းပါ။ ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးလွ်င္ အေဆြခင္ပြန္း ျပစ္မွားသူ မည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပါးသူ၏ဗိမာန္ မပ်က္စီးေအာင္ ငဲ့ကြက္တတ္သည့္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ နတ္ေနကိုင္းခ်န္၍ ခုတ္ေသာအစဥ္အလာ ဘယ္ကိုမွီ၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသနည္း။ အရင္းအျမစ္ကို တပ္ရာက် မသိေသာ္လည္း ဓမၼပဒ အ႒ကထာလာ အညတရဘိကၡဳ ဝတၳဳ (ဓမၼပဒ၊ ႒၊ ဒု၊ ၁၉၄) ႏွင့္ ဆိုင္လိမ့္မည္ဟု မွန္းဆရပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာအတြက္ ေက်ာင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာအခါ အခ်ိဳ႔ရဟန္းမ်ား ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ အားထုတ္လာၾကပါသည္။ ေက်ာင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သစ္ပင္ ရွာခုတ္ျပီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လာၾကပါသည္။
ရဟန္းတပါးသည္လည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္ သစ္ပင္ ေတြ႔သျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္အတြက္ သစ္ပင္ခုတ္ပါသည္။
ထိုသစ္ပင္မွာပင္ ေပါက္ဖြားသည့္ သားငယ္ရွိေသာ နတ္သမီးသည္ သားငယ္ရွိသျဖင့္ မိမိ၏ ဗိမာန္ကို မဖ်က္ဆီးရန္ ကိုယ္ထင္ျပျပီး ထိုရဟန္းကို ေတာင္းပန္သည္။ တပည့္ေတာ္မမွာ ကေလးငယ္ရွိျပီး ေနစရာလည္း ရွာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ-ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္---
ထိုရဟန္းက “ဤအပင္မ်ိဳး ရွာလို႔ မလြယ္ဘူး”ဟုဆိုကာ ခုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါသည္။ နတ္သမီးမ်ားလည္း မိမိဗိမာန္ အဖ်က္ဆီး မခံရေရးအတြက္ သားငယ္ကိုျပ၍ ေတာင္းပန္လွ်င္ ရတန္ေကာင္း၏ဟု ေအာက္ေမ့၍ သားငယ္ကို သစ္ကိုင္းမွာထား၍ ေတာင္းပန္၏။

သို႔ေသာ္ သစ္ကိုင္းခုတ္ဖို႔ကို စိတ္ထက္သန္ေနေသာ ထိုရဟန္းမွာ ကေလးငယ္ကို ျမင္ေသာ္လည္း အရွိန္မထိန္းႏိုင္သျဖင့္ ထိုကေလးငယ္၏ လက္ေမာင္းကို ရဲတင္းျဖင့္ ခုတ္မိပါေတာ့သည္။
သားငယ္၏ လက္ေမာင္းကို ရဲတင္းအခုတ္ခံရေသာအခါ နတ္သမီးသည္ အလြန္တရာ စိတ္ဆိုး၍
“ဤမွ် အၾကင္နာမဲ့ေသာ ရက္စက္ေသာ ရဟန္းကို တခ်က္တည္း ရိုက္သတ္မည္-ဟု လက္ကို စံုေျမႇာက္လိုက္၏။ ဤသို႔ စံုေျမႇာက္ရင္း နတ္သမီးက စဥ္းစားသည္။

“ဤရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ အကယ္၍ ဤရဟန္းကို ငါ သတ္ျငားအံ႔၊ ငရဲက်ရလိမ့္မည္။ အျခား နတ္သား နတ္သမီးတို႔ကလည္း မိမိ၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ကို ခုတ္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္လွ်င္...
“ဤမည္ေသာ နတ္သမီးသည္ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းကို သတ္ဖူးေပသည္”ဟု ငါကို စံထား၍ ရဟန္းတို႔ကို သတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ဤရဟန္းသည္ အရွင္ရွိေသာ ရဟန္းတည္း၊ အရွင့္ကိုသာလွ်င္ တိုင္ေတာ့မည္။
ဤသို႔ စဥ္းစားျပီး ေျမႇာက္ထားေသာလက္ကို ခ်ျပီး ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ သြားျပီး ငိုယိုလ်က္ သင့္ေတာ္ရာ၌ ရပ္ေနေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သူ႔ကို “နတ္သမီး အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုယိုေနသနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူပါသည္။
နတ္သမီး---အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား၏ တပည့္သာဝက တဦးက တပည့္ေတာ္မ၏ သစ္ပင္ကို လာခုတ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ေတာင္းပန္သည္ကို မနာခံရံုမွ်မက တပည့္ေတာ္မ၏ သားငယ္၏ လက္ေမာင္းကိုပင္ ခုတ္ပါသည္။
တပည့္ေတာ္မ သူ႔ကို သတ္ခ်င္လွေသာ္လည္း ငရဲက်မွာ၊ သူမ်ား အတုယူမွာစိုး၍ ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္းျပီး အရွင္ဘုရားထံ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္“သာဓု”ေခၚေတာ္မူျပီး---
အၾကင္သူသည္ ဟုန္းကနဲ ထလာေသာ ေဒါသကို အရွိန္ျပင္းစြာ ေျပးေနေသာ ရထားကို ထိန္းႏိုင္ေသာ ရထားထိန္းကဲ့သို႔ ထိန္းႏိုင္၏။ ထိုသူကို ရထားထိန္းဟု ငါဆို၏။ က်န္းသူမ်ားမွာ ႀကိဳးကိုင္သက္သက္သာတည္း။
ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ေဒသနာအဆံုး၌ နတ္သမီးလည္း ေသာတာပန္ တည္ပါသည္။

နတ္သမီးသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးေသာ္လည္း ငိုျပီးေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက “နတ္သမီး အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုသနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ နတ္သမီးက...
တပည့္ေတာ္မ၏ ဗိမာန္ ဖ်က္ဆီးခံရပါျပီ။ ယခုအခါ တပည့္ေတာ္မ ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း၊ ဟု ေလွ်ာက္ေသာအခါ...
မငိုႏွင့္ေတာ့ နတ္သမီး၊ သင္ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ သင့္ကို ေနစရာ ဗိမာန္ ေပးမည္။
ဟု ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ဂႏၶကုဋိ၏ အနီး ယမန္ေန႔က စုေတသြားေသာ နတ္၏ ဗိမာန္သစ္ပင္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူျပီးလွ်င္...

ေဟာဟိုေနရာ၌ရွိေသာ သစ္ပင္သည္ အရွင္မရွိ၊ ထိုသစ္ပင္မွာ ေနေလေတာ့။
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုနတ္သမီးသည္ ထိုသစ္ပင္မွာေန၏။ ထိုအခါမွစ၍
ဤနတ္သမီး၏ ဗိမာန္သည္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပးေတာ္မူသည္။
ဟု တန္ခိုးႀကီးနတ္တို႔ေသာ္မွလည္း လာျပီး ထိုသစ္ပင္ကို လႈပ္ေျခာက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေခ်။

ဤဝတၳဳကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား သစ္ပင္ ျမက္ပင္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ခုတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးခြင့္ မရွိေတာ့သည့္ မခ်ိဳးဖဲ့ မခုတ္ျဖတ္ မဖ်က္ဆီးရေသာ (ဘူတဂါမ) သိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူပါသည္။
ဤဝတၳဳကို ၾကည့္လွ်င္ သစ္ပင္တိုင္း လိုလိုမွာ နတ္ေနေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ေနျခင္းမွာ ေနရာလပ္ျဖစ္ေန၍ ေနျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားက ခြင့္ျပဳ၍ေနျခင္း၊ တန္ခိုးႀကီး ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးက အထူး အခြင့္ေရးေပး၍ ေနေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ပင္တိုင္းမွာ နတ္ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသစ္ပင္ကို ခုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုနတ္၏ ဗိမာန္ကို ဖ်က္ဆီးရာက်မည္ျဖစ္ရာ ထိုနတ္ ေက်နပ္ေအာင္ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးျခင္း၊ ထိုနတ္ ေနစရာမမဲ့ေအာင္ နတ္ေနကိုင္းခ်န္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံအျဖစ္ သစ္ပင္ခုတ္လွ်င္ နတ္ေနကိုင္း ခ်န္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္လႈိင္

No comments: