Sunday, June 17, 2012

မိမိထံ ေကာင္းေသာနကၡတ္ေရာက္ေစျပီး အနာကင္း ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ ဂါထာေတာ္

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေကာင္းေသာနကၡတ္,ေကာင္းေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ား မိမိ၏အထံသို႔ ေရာက္ရွိေစေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ျမတ္မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုပရိတ္ေတာ္တို႔ကို ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ သူ႔အခ်ိန္ခါႏွင့္သူ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ယွဥ္တြဲစီစဥ္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္တက် ရြတ္ဖတ္ပံုမွာ---


၁။ မဂၤလသုတ္=အလွဴမဂၤလာ, အိမ္တက္မဂၤလာ, စသည့္ မဂၤလာႏွင့္စပ္ေသာအခါ၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၂။ ရတနသုတ္=ကပ္သံုးပါး ဆိုက္ေရာက္ေသာအခါႏွင့္ အိမ္၌ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၃။ ေမတၱသုတ္=အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္သည့္အခါ  နတ္တို႔ေျခာက္လွန္႔ေသာအခါ သူတပါးရန္ျငိႇဳးဖြဲ႔ေသာအခါတို႔၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၄။ ခႏၶသုတ္=ေျမြ၊ ကင္း၊ သန္း၊ စေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအခါ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၅။ ေမာရသုတ္=အေႏွာင္အဖြဲ႔ အဖမ္းအဆီးခံရေသာအခါ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၆။ ဝဋၬသုတ္=မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအခါ၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၇။ ဓဇဂၢသုတ္=စစ္ျဖစ္ျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအခါ၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၈။ အာဋာနာဋိယသုတ္=ဘီလူး, သရဲ, စသည္တို႔ ႏွိပ္စက္ဖမ္းစားေသာအခါတို႔၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၉။ အဂၤုလိမာလသုတ္=အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးမဖြားႏိုင္ေသာအခါ၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၁၀။ ေဗာဇၩင္သုတ္=ေရာဂါအနာ ျဖစ္ေသာအခါ၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၁၁။ ပုဗၺဏွသုတ္=ျဂိဳဟ္စီးျဂိဳဟ္နင္း  မေကာင္းေသာအခါ၊ ကံဇာတာ ည့ံသည့္အခါ၊ နိမိတ္မေကာင္းသည့္အခါတို႔၌ ရြတ္ဖတ္ရမည္။

စား,ဝတ္,ေနေရး ဟူေသာ အေရးသံုးပါးႏွင့္ လံုးပန္းေနရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖို႔ ရွည္လ်ားေသာ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို မရြတ္ဖတ္ႏိုင္ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အနာကင္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ေစျပီး မေကာင္းေသာျဂိဳဟ္နကၡတ္မ်ား၏ ေလာင္းရိပ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သုတၱနိပါတ္ ရတနသုတ္ေတာ္လာ ဂါထာသံုးပုဒ္ႏွင့္ အဂၤုတၱိဳရ္ ပထမတြဲ၊ ပုဏွသုတ္ေတာ္လာ ဂါထာသံုးပုဒ္တို႔ကို အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ဤေနရာ၌ အနက္ကို ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ”ပရိတ္ေတာ္ အာနိသင္ ထက္ေစေသာအဂၤါတို႔တြင္ ပရိတ္ေတာ္၏ သဒၵါ, အနက္တို႔ကို ေကာင္းစြာသိထားသူ ျဖစ္ရမည္”ဟူေသာ အဂၤါ ပါရွိသျဖင့္ အက်ိဳးအာနိသင္ အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဂါထာေတာ္မ်ားအား နံနက္ခ်ိန္တြင္ ရြတ္ဖတ္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအခ်ိန္ရရွိမႈအေပၚ မူတည္ျပီး ရြတ္ဖတ္လွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
ဤဂါထာ ၆-ပုဒ္တို႔အား ရြတ္ဆို ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာျဂိဳဟ္စီး ျဂိဳဟ္နင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရျပီး အနာကင္းျခင္း၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျခင္းတိုႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ျပဳလုိက္ရပါေတာ့သတည္း။


၁။ ယံ ကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၂။ ယံ ကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၃။ ယံ ကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၄။ သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။
၅။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကၡိေဏ။
၆။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲေတၳ ပဒကၡိဏ။
ေတ အတၳလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိရုဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အ,ေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ျမန္မာျပန္။
၁။ ဤလူ႔ျပည္, နဂါးျပည္, ဂဠဳန္ျပည္, နတ္ျပည္တို႔၌ အလံုးစံု ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဥစၥာရတနာသည္ ရွိ၏။ 
(ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တူေသာ ဥစၥာရတနာ မရွိ၊ ျမတ္စြာဘုရားရတနာဟု သိမွတ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ အလြန္ထူးျမတ္လွ၏) 
ဤမွန္ေသာစကားကို ဆိုရေသာေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

၂။ ဤလူ႔ျပည္, နဂါးျပည္, ဂဠဳန္ျပည္, နတ္ျပည္တို႔၌ အလံုးစံု ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဥစၥာရတနာသည္ ရွိ၏။ 
(တရားေတာ္ႏွင့္ တူေသာ ဥစၥာရတနာ မရွိ၊ တရားေတာ္ရတနာဟု သိမွတ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ အလြန္ထူးျမတ္လွ၏) 
ဤမွန္ေသာစကားကို ဆိုရေသာေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

၃။ ဤလူ႔ျပည္, နဂါးျပည္, ဂဠဳန္ျပည္, နတ္ျပည္တို႔၌ အလံုးစံု ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဥစၥာရတနာသည္ ရွိ၏။ 
(သံဃာေတာ္ႏွင့္ တူေသာ ဥစၥာရတနာ မရွိ၊ သံဃာေတာ္ရတနာဟု သိမွတ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ အလြန္ထူးျမတ္လွ၏) 
ဤမွန္ေသာစကားကို ဆိုရေသာေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

၄။ ေကာင္းေသာနကၡတ္, ေကာင္းေသာမဂၤလာ, ေကာင္းေသာမိုးေသာက္ျခင္း, ေကာင္းေသာ ထရျခင္းသည္၄င္း၊
ေကာင္းေသာခဏ, ေကာင္းေသာမုဟုတ္, ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ေကာင္းစြာပူေဇာ္ျခင္းသည္၄င္း ျဖစ္ေစသတည္း။ 

၅။ ျမတ္ေသာ ကာယကံ, ျမတ္ေသာ ဝစီကံ, ျမတ္ေသာ မေနာကံသည္၄င္း၊ 
ျမတ္ေသာကံတို႔၌  တည္ေဆာက္ျခင္းသည္၄င္း၊ သင့္အား ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၆။ ေကာင္းျမတ္ေသာကံကို ျပဳကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်ိဳးကို ရကုန္သည္၊ ခ်မးသာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သည္၊ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ စည္ပင္ျပန္႔ပြားကုန္သည္ျဖစ္၍ ေဆြမ်ိဳးအားလံုးတို႔ႏွင့္ အတူ အနာကင္းျခင္း, ခ်မ္းသာျခင္သို႔ ေရာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ျမင္းျခံေက်ာ္ေအာင္

No comments: