Monday, June 18, 2012

တန္႔ၾကည္ေတာင္ ဝိပႆနာရိပ္သာ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၲ ၎ႏၵက-၏ ေအာင္ျမင္ေရး က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း

ဘုန္းႀကီးရဲ႔ ေအာင္ျမင္ေရး က်င့္စဥ္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ ေမတၱာပြားတယ္၊ ပ႒ာန္း(၂၄)ပစၥည္းႏွင့္ ပ႒ာန္းပစၥယ နိေဒၵသကို ရြတ္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေမတၱာပြားမ်ားကာ အမွ်ေဝ၊ သာဓုေခၚတယ္၊ က်င့္စဥ္ကေတာ့ တစ္နာရီေလာက္ ၾကာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပ႒ာန္းနဲ႔ ပူေဇာ္ျပီး ျမင္အပ္, မျမင္အပ္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလဲ ေမတၱာပြားမ်ား၊ အမွ်ေပးေဝတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုးရဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရရွိတယ္။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မွအစ အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႔ ပံ႔ပိုးမႈေတြကို ရတာမို႔ တစ္စတစ္စ ေအာင္ျမင္လာတာပါ။

တကယ္ေတာ့ ပံုမွန္ေမတၱာပြား၊ ပံုမွန္ ပ႒ာန္းရြတ္၊ ပံုမွန္ အမွ်ေပးေဝေနတဲ့အခါ အားလံုးေသာ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေန႔စဥ္ ေက်းဇူးတင္ျပီး မ,စၾကတာ အလိုဆႏၵေတြ ျဖည့္ေပးၾကတာ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ပ႒ာန္း ပံုမွန္ ရြတ္ပြားပူေဇာ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို စိတ္မညစ္ရေအာင္လို႔ တန္ခိုးနဲ႔ ဆႏၵေတြ ျဖည့္ေပးတာပါ။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပံုမွန္ ပ႒ာန္းရြတ္ပြားပူေဇာ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က စိတ္ညစ္လို႔၊ အဆင္မေျပလို႔ ပ႒ာန္းမရြတ္ရင္ အမွ်မေဝရင္ သူတို႔ တရားမနာရမွာ အမွ်ကုသိုလ္ မရၾကမွာကို စိုးရိမ္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကင့္ ပ႒ာန္းအျမဲရြတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို သူတို႔က စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္ေအာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကတာပါ။
ဘုန္းႀကီးလဲ ပ႒ာန္းရြတ္ရင္းနဲ႔ပဲ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တန္႔ၾကည္ေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔အတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို  သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ယိုးဒယား စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ၾကြေရာက္သာသနာျပဳခဲ့ျပီ။


ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း ေလးပါးကို မိန္႔လိုပါတယ္။ အဲဒါကို သမၸတၱိစက္ေလးပါး ေကာင္းက်ိဳးတရား တိုးပြားျပည့္စံုျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ သမၸတၱိစက္ ေလးပါးနဲ႔ ျပည့္စံုရင္ မၾကာျမင့္မီ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါမ်ားျခင္း၊ ျပန္႔ပြားျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
ယင္းေလးပါးကေတာ့---
၁။ ပတိရူပ ေဒသဝါသစက္=ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စီးပြား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္၌ ေနထိုင္ရျခင္း။
၂။ သပၸဳရိသူပ နိႆယစက္=မွီခို ကိုးစား အားထားေလာက္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းကို မွီခို ဆည္းကပ္ရျခင္း။
၃။ အတၱာသမၼာ ပဏိဓိစက္=မိမိ၏စိတ္ကို ကုသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ထားရွိျခင္း။
၄။ ပုေဗၺစ ကတပုညတာစက္=ေရွး၌ ဆည္းပူး ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ရျခင္းတို႔ပါပဲ။


ဘဝလမ္းညႊန္ ၾသဝါဒကိုေတာ့---
လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို စကားေျပာဆို ဆက္ဆံေျပာဆိုရာမွာ အဂၤါ ၁၀-ပါးနဲ႔အညီ ျပည့္စံုညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။
အဲဒီလို အဂၤါ ၁၀-ပါးနဲ႔အညီ စကားေျပာဆိုတတ္ျပီဆိုရင္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား တိုးပြားျခင္း၊ ေကာင္းဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္း၊ အစီးအပြား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ အစရွိတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စကားေျပာဆိုရာ အဂၤါ ၁၀-ပါးကေတာ့---


၁။ ကာလဝါဒီ=အခ်ိန္အခါ အေျခအေနကို ၾကည့္၍ ေျပာခ်ိန္ ေျပာခြင့္ သင့္မွသာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၂။ ဘူတဝါဒီ=ထင္ရွားခိုင္မာ ေသခ်ာဟုတ္မွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၃။ ဓမၼဝါဒီ=သင့္ေလ်ာ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ တရားႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္ကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၄။ အတၳဝါဒီ=ေကာင္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၅။ ပိယဝါဒီ=ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၆။ မိဟိတ ပုဗၺဘာဏီ=မ်က္ႏွာအသြင္ ၾကည္လင္ျပံဳးရႊင္မႈ ေရွ႔ထား၍ ေျပာဆိုရျခင္း။
၇။ အ,တုရိတ ဝါဒီ=အေဆာတလ်င္ မဟုတ္ဘဲ မေႏွးမျမန္ မွန္မွန္သာ ေျပာဆိုရျခင္း။
၈။ မိတဘာဏီ=မပိုမလို မတိုမရွည္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေအာင္ ေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေျပာဆိုရျခင္း။
၉။ ေပါရီ=ျမိဳ႔ႀကီးသူ ျမိဳ႔ႀကီးသားတို႔၏ အသံုးအႏႈန္း ဓေလ့ထံုးကိုယူ၍ ျပဳမူေျပာဆိုရျခင္း။
၁၀။ ဝိသဒ ဝါဒီ=သန္႔ရွင္းျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

 ဦးတိုးေအာင္

No comments: