Thursday, September 6, 2012

အသွ်င္အဂၤုလိမာလေထရ္၏ ဥဒါန္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရျပီး ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနျပီးေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးျပီး ျပဳဖြယ္မဂ္ကိစၥကို
ျပဳျပီးေသာ ရဟႏၲာအသွ်င္ အဂၤုလိမာလသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ရာ တပါးေသာအရပ္သို႔ပစ္ေသာ ခဲ၊ တုတ္၊ လွံတံ၊ ေက်ာက္စရစ္တို႔သည္ အသွ်င္အဂၤုလိမာလ၏ ကိုယ္ေပၚသို႔ က်၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အဂၤုလိမာလသည္ ကြဲေသာဦးေခါင္း၊ ယိုစီးေသာ ေသြး၊ ကြဲေသာ သပိတ္၊ စုတ္ျပတ္ေသာ ဒုကုဋ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေဝးမွလာေသာ အသွ်င္အဂၤုလိမာလကို ျမင္ေတာ္မူ၍
 “မေကာင္းမႈကို အပျပဳျပီးေသာ ရဟန္း၊ သင္ သည္းခံေလာ့၊ 
မေကာင္းမႈကို အပျပဳျပီးေသာ ရဟန္း၊ သင္သည္ ယင္းအကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးအျပစ္ျဖင့္ ႏွစ္ ရာေပါင္း၊
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပတ္လံုး ငရဲ၌ က်ေလရာ၏၊ 
မေကာင္းမႈကို အပျပဳျပီးေသာ ရဟန္း၊ သင္သည္ ထိုအကုသိုလ္အက်ိဳးကို ယခုဘဝ၌ပင္ ခံစားရဘိ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
ထိုအခါ အသွ်င္အဂၤုလိမာလသည္ ဆိတ္ျငိမ္ရာသို႔ကပ္၍ တပါးတည္း ကိန္းေအာင္းလ်က္ အရဟတၱဖိုလ္ ခ်မ္းသာကို ခံစား၍ ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္၏။

“ေရွးအခါကသာလွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနာက္အခါ၌ မေမ့မေလ်ာ့သူသည္ တိမ္တိုက္မွ လြတ္ေသာ လ-ကဲ့သို႔ ဤသတၱေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္းေစ၏။
ျပဳျပီးေသာ မေကာင္းမႈကို ကုသိုလ္တရားျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးသူသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လ-ကဲ့သို႔ ဤသတၱေလာကကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစ၏။
ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လ-ကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းေတာက္ပေစ၏။
ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ တရားႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ၾကားနာၾကာပါေစကုန္သတည္း၊ 
ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ အားထုတ္ၾကပါေစကုန္သတည္း၊ 
ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ သူတပါးအား တရားကို ေဆာက္တည္ၾကေစသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 
ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ သည္းခံျခင္းကို ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ၊ မဆန္႔က်င္မႈ ေမတၱာကို ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔၏ တရားကို အခါခါ နာၾကားႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
ထိုတရားကိုလည္း အစဥ္လိုက္နာက်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ စင္စစ္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း၊ ငါမွတပါး အျခားသူကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း၊ မြန္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္၍ အျမဲတပ္မက္ေသာ တဏွာကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစသတည္း။

ေရကို ေျမာင္းသြယ္သူတို႔သည္ ေရကို ေဆာင္ယူၾကကုန္၏၊ ျမားသမားတို႔သည္ ျမားကို ေျဖာင့္ၾကကုန္၏၊ သစ္ေရြသမားတို႔သည္ သစ္ကို ေျဖာင့္ေအာင္ ေရြၾကကုန္၏၊ ပညာရွိတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမၾကကုန္၏။
အခ်ိဳ႔သူတို႔သည္ လွံတံျဖင့္၄င္း၊ ခၽြန္းေကာက္ျဖင့္၄င္း၊ ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္၄င္း ဆံုးမၾကကုန္၏၊ တာဒိဂုဏ္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တုတ္ လွံတံ မရွိဘဲ၊ လက္နက္မရွိဘဲ ငါ့ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူျပီ။

ငါသည္ ေရွးအခါက ညႇဥ္းဆဲတတ္သူျဖစ္လ်က္ “အဟႎသက”အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ငါသည္ ယေန႔မွစ၍ တစံုတေယာက္ကိုမွ် မညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာအမည္ ရခဲ့ျပီ၊ ငါသည္ ေရွးအခါက အဂၤုလိမာလ-ဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ခိုးသူႀကီး ျဖစ္ခဲ့၏၊ ႀကီးစြာေသာ သံသရာၾသဃ၌ နစ္ေမ်ာသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ခဲ့ပါ၏။
ငါသည္ ေရွးအခါက အဂၤုလိမာလ-ဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ၊ ေသြးစြန္းေသာ လက္ရွိေသာ သူသတ္ေယာက်္ား
ျဖစ္ခဲ့၏၊ ကိုးကြယ္ရာနိဗၺာန္ကို ျမင္သည္ျဖစ္၍ ဘဝေႏွာင္ႀကိဳးႏွင့္တူေသာ တဏွာကို ႏုတ္ပယ္ခဲ့ျပီ။
အႀကိမ္မ်ားစြာ အပါယ္ရြာကို လားေစတတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံကို ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကံကို ရွႈိ႔ျမိဳက္တတ္သည့္ မဂ္ေစတနာ ေတြ႔ထိအပ္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳး ေၾကြးျမီကင္းသည္ျဖစ္၍ ေဘာဇဥ္ကို ငါ သံုးေဆာင္ရေပျပီ။

ပညာမဲ့ျငား လူမိုက္မ်ားတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အားထုတ္ၾကကုန္၏၊ ပညာရွိေယာက်္ားသည္ မေမ့မေလ်ာ့မႈကို ျမတ္ေသာဥစၥာကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အားမထုတ္ၾကကုန္လင့္၊ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ရႈဆင္ျခင္သူသည္သာ ျပန္႔ေျပာေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္၏။
ငါ၏ သာသနာေဘာင္သို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာေရာက္လာျခင္းေပတည္း၊
ငါ၏ ရဟန္းျပဳအံ႔ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္၊ ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ အစဥ္ေရာက္ခဲ့ျပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ျပဳအပ္ျပီးေပျပီ။

(မဇၩိမပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ျမတ္မာျပန္၊ ရာဇဝဂ္၊ အဂၤုလိမာလသုတ္)

No comments: